Kıpti nedir ne demektir? Kıpti kime denir? Anlamı

Önceleri Mısır'ın yerleşik halkına, daha sonra da Hristiyan Mısırlılara da verilen ad. Mısır'ın Araplar tarafından fethinden (641) ...

Kınkanat nedir? Kınkanatlılar ne demektir? Anlamı

Kınkanat Kınkanat, kınkanatlı böceklerin gövdeyi ve diğer iki kanadı korumakla görevli ve çok sert yapıda olan birinci çift kanadı. Kı...

Kınama nedir? Kınamak ne demektir? Anlamı

Kınıyoruz Yapılan bir işin hoş olmadığını, kötü görüldüğünü bildirir söz söylemek. Ayıplamak, takbih etmek eş anlamları. Dünyadaki barı...

Kına kına nedir?

Kına kına ağacı çiçeği ve kabuğu Kök boyasıgillerden, asıl yurdu Güney Amerika olup Seylan ve Cava'da yetiştirilen, kabuğundan kinin...

Kına gecesi nedir ne demektir? Anlamı

Kına gecesi Kına gecesi düğünlerde genellikle çarşambayı perşembeye bağlayan gece geleneksel kıyafetler giyilerek, mum ışığı eşliğinde d...

Kına Çiçeği nedir? Kına Çiçeğigiller

Çeşitli renklerde kına çiçeği Kına çiçeğigillerden, bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen, bir yıllık otsu bitki, dokunmabana. Kı...

Kın nedir ne demektir? Anlamı

Bıçak ve kılıç kını Bıçak, kılıç gibi kesici araçların kazayla kesmesini önlemek amacıyla sert malzemeden yapılan ve sadece kesici kısı...

Kımız nedir ne demektir? Anlamı

Kımız Kısrak sütünün mayalanmasıyla elde edilen az alkollü, ekşi ve gazoz gibi gazlı eski bir fermente süt ürünü. Kokusu yayık ayranı ve...

Kımıl nedir? Kımıl kımıl ne demektir? Anlamı

Kımıl Hortumlu böcekler takımının yarım kanatlılar alt takımından, sap, çiçek, yaprak ve başakları emerek yaşayan, ekin hastalığına yol ...

Kılmak nedir ne demektir? Anlamı

Namaz kılan çocuk Genellikle "etmek", "yapmak" anlamında yardımcı eylem olarak kullanılan bir sözcük. Örnek cümlele...

Kılkuyruk nedir ne demektir? Anlamı

Kılkuyruk ördeği (zooloji) Karışık beyaz, gri ve kara tüylü, ince uzun gövdeli, uzun sivri kuyruklu bir tür yaban ördeği. Kılıksız. ...

Kıllanmak nedir ne demektir? Anlamı

Kılları çıkmak. Bıyığı, sakalı çıkmak. (mecazi) Huylanmak, kuşkulanmak, şüphelenmek. Kıllanıyorum bu işten... Aklımızın alamayacağı kada...

Kılıf nedir? Kılıfına uydurmak ne demektir? Anlamı

Bazı şeyleri koymak yada korumak üzere, o şeylerin biçimine göre yumuşak bir nesneden yapılmış özel kap. (anatomi) Bir organı, kası, kiri...

Kılıç Balığı nedir?

Kılıç balığı (zooloji) Burnunda kılıca benzer bir uzantısı bulunan, kılçıksız, eti beyaz ve lezzetli, 3 - 4 m. boyunda bir balık. (gö...

Kılıç kuşanma nedir ne demektir? Anlamı

Eyüp Sultan Camisinde Kılıç Alayı ile Kılıç Kuşanma Töreni (canlandırma) Osmanlı Devletinde kılıç alayıyla hükümdarın kılıç kuşanması...

Kılıç kalkan oyunu nedir ne demektir? Anlamı

Kılıç kalkan oyunu Kılıç kalkanla oynanan ve kökeninde büyük olasılıkla gençlere kılıç kullanma eğitimi vermek olan halk oyunu.  Kılıç v...

Kılıç hakkı nedir ne demektir? Anlamı

Kılıç hakkı, Osmanlı Devleti'nde tımarın toplam değerinin ilk 5 - 6 bin akçesi olarak, çekirdeğini oluşturan kısım. Hizmet ve yararlılık...

Kılıç nedir ne demektir? Anlamı

Osmanlı Kılıcı Eskiden savunma ve saldırı amacıyla bele takılarak taşınan, kabzasından tutulan, yapısı düz yada eğrice, bir yüzü yada i...

Kılıç alayı nedir ne demektir? Anlamı

Kılıç alayı, Osmanlı hükümdarlarının, tahta çıkmalarından sonra, ecdatlarına yada İslam dininin önemli kişilerine ait kılıçlardan kuşanara...

Kılçık nedir ne demektir? Anlamı

Balık iskeletindeki kılçıklar (zooloji) Balıkların, onları omurgalılardan ayıran ve iskeletini oluşturan ince ve sivri kemikleri. Tatl...

Kılavuz nedir ne demektir? Anlamı

Kılavuz ve pafta uçları Genel olarak yol gösterici durumunda olan kimse yada şey. (teknik) Dar, uzun ve kolayca bükülen bir şey dar b...

Kılaptan nedir ne demektir? Anlamı

Pirinç, kalay gibi madenlerden çekilip altın yada gümüş kaplanmış madeni iplik. Pamuk ipliğine madeni teller sarılarak yapılan sim.

Kılağı nedir? Kılağı almak ne demektir? Anlamı

Yeni bilenen ustura, bıçak gibi kesici aletlerin, bilenme sonucu yüzlerinde oluşup keskinliklerini azaltan ve kayışa yada bileği taşına çeki...

Kıkırdak nedir ne demektir? Anlamı

Kulak kıkırdağı (anatomi) Bazı organlarda kemik yerine geçen ancak kemik gibi sert olmayan, dayanıklı, esnek, bükülgen, damarsız, beya...

Kıdem tazminatı nedir ne demektir? Anlamı

Kıdem tazminatı Kıdem tazminatı, belirli bir işte sigortalı olarak belli bir süre çalıştıktan sonra istifa etmeden işten ayrılan işçiye,...

Kıdem nedir? Kıdemli ne demektir? Anlamı

Bu başçavuş rütbesindeki en alttaki çizgi kıdemli olduğunu gösterir. Bir görevde eskilik. Görevde geçirilen uzun süre. Kıdemli: ...

Kıble nedir? Kıblenüma ne demektir? Anlamı

Türkiye tarafından Kıble ve Kabe Biz Müslümanların namaz kılarken yöneldiğimiz Mekke'de bulunan Mescid-i Haram'daki Kabe yönüdür...

Keza nedir ne demektir? Anlamı

Nitelenecek herhangi iki ayrı şeyde nitelemenin tekrarlanmaması için ilk şey nitelendikten sonra ikincinin niteliğininde aynı olduğunu beli...

Kevgir nedir ne demektir? Anlamı

Kevgir Uzun saplı, yayvan ve delikli kepçe. Pirinç gibi kimi şeyleri yıkamak ve süzmek için kullanılan delikli kap. Kevgir taşı: ...

Ketum nedir? Ketumiyet ne demektir? Anlamı

Sır tutmak, ketum Ağzı sıkı, ağzı pek, sır saklayan. Ketum adamdır vesselam, katlandığı acıları, atlattığı tehlikeleri sergilemeyi hiç ...

Ketleme nedir? Ketlenme ne demektir? Anlamı

(ruhb.) İçtepinin gerçekleşmesini engelleyen sapma yada kesindi. Uyaran var olduğu halde başlayan bir süreci durdurma ya da başlamasını ön...

Kethüda nedir ne demektir? Anlamı

Kethüda bey Kahya sözcüğünün aslı olup Osmanlı Devleti'nin eski devirlerinde kullanılmış bazı deyimlerde geçer. Kethüda bey: (tar...

Keten tohumu nedir ne demektir? Anlamı

Keten tohumu, bitkisi ve çiçeği Keten bitkisinin yağı çıkarılan yada dövülerek hekimlikte kullanılan küçük taneleri. Keten tohumu yüksek...

Ketencik nedir ne demektir? Anlamı

Ketencik bitkisi ve tohumu (botanik) Turpgillerden, küçük sarı çiçekli bir bitki ve bu bitkiden çıkarılan, boyacılıkta kullanılan yağ....

Keten kuşu nedir?

Keten kuşu Keten kuşu, ispinozgillerden, kül rengi ve esmer tüylü, erkeğinin başı ve göğsü koyu kırmızı benekli, güzel sesli küçük bir k...