Ulak nedir ne demektir? Anlamı

Ulak Haberci, haber ileten kişi. Bugüne bugün, kaymakam ulağıyız. (K. Tahir) Ulak, Osmanlı Devleti'nde devlet hizmetinde bir yerde...

Tahkiye nedir ne demektir? Anlamı

Tahkiye,  (Arapça) Bir olayı anlatmada ki düzen, anlatış düzeni, anlatı. Bir nesir yazarının edebi kabiliyetini belirlemede en önemli kısta...

Takipsizlik nedir? Takipsizlik kararı ne demektir? Anlamı

Takipsizlik,  (hukuk) Kovuşturmaya gerek olmama durumu. Takipsizlik kararı:  Savcının, kamu davasının açılmasına gerek olmadığı yolundaki...

Şayi nedir? Şayi olmak ne demektir? Anlamı

Yaygın, herkesçe duyulmuş (söz yada haber). Hatta irtibatın kesik olması ve malumat edinilememesi dolayısıyla bir ara Gazi Osman Paşanın ya...

Celadet nedir ne demektir? Anlamı

Yiğitlik, kahramanlık, gözü peklik. İslam, celadet demektir. Başka bir şey değil. Şahsiyet, celadet demektir. (Yerine göre) kabadayılık dem...

Banjo nedir? Banço ne demektir? Anlamları

Banjo (banço) Banjo başka bir deyişle banço Amerikan caz müziğinde yaygın olarak kullanılan, gitara benzer, dört yada beş telli çalgıdır...

Bahşetmek nedir ne demektir? Anlamı

Bağışlamak, karşılıksız vermek, sunmak. “Onların kalplerindeki sadakati bildi de, üzerilerine huzur ve sükunet indirdi ve kendilerine yakın...

Bakı nedir ne demektir? Anlamı

Bakı,  (coğrafya) Özellikle dağlık yörelerde bir yamacın güneş ışınlarına, güneye yada kuzeye karşı konumunu belirleyen, bu nedenle az çok...

Balad nedir ne demektir? Anlamı

Balad (müzik)  Eskiden Latin ülkelerinde dans edenlerce söylenen kısa ve nakaratlı şarkı. (edebiyat) 14-15. yüzyılda Fransa'da çok ya...

Tahattur nedir? Tahattur etmek ne demektir? Anlamı

Tahattur, hatırlama, anımsama, kendi kendine geçmişi anma demektir. Bize bir zevki tahattur kaldı, Şu sönen gölgelenen dünyada. (A. Haşim) ...

Sadme nedir ne demektir? Anlamı

Çarpma, çarpışma, tokuşma, vurma. (mecazi) Sarsıntı. Münevverlerin kafalarından göçüşü bile dünyayı en korkunç bir sadme ile sarstı. N. S...

Referans nedir ne demektir? Anlamı

Referans Bir kimsenin yararlığını, yeteneğini gösteren belge yada bunu doğrulayan yetkili kişi. İyi referanslarınız var mı? Bir metind...

Reglan nedir ne demektir? Anlamı

Reglan sweatshirt Reglan (Fransızca) giyimde omuzlardan geçerek boyna kadar uzanan (kol). Pelerinli bir çeşit palto.

Reflektör nedir ne demektir? Anlamı

Reflektör Reflektör, (fizik) üzerine vuran ışığın bir kısmını yada tamamını yansıtan yassı araç, yansıtıcı. Fotoğrafçılıkta ışığın ist...

Refraktometri nedir ne demektir? Refraktometre ne işe yarar?

Refraktometri Refraktometre,  (fizik) Kırılma indislerini ölçen aygıt. Işık saydam bir ortamdan diğer saydam bir ortama geçerken yolund...

Rakor nedir ne işe yarar?

Rakor Rakor,  (teknik)  havşalı bir borunun ucuna serbestçe dönebilecek biçimde geçirilmiş ve boruyu karşılığına eklemeyi sağlayan içte...

Rast nedir? Rast gelmek gitmek ne demektir? Anlamı

Rast,  (Farsça) "Doğru" anlamına gelen bu sözcük; gelmek, gitmek, getirmek eylemleri ve bunların türevleriyle bileşik eylemler o...

Pat nedir ne demektir? Nasıl olur? Anlamı

Bu örneklerde sıra siyahtadır. Siyah şah yerinden oynayamadığı için oyun pat olmuştur. Yassı, basık. Pat, satrançta bir oyuncunun oy...

Ravioli (ravyoli) nedir ne demektir?

Ravioli Ravioli, mantıya benzer, salçalı bir İtalyan yemeği. Mantıya göre daha büyük, dikdörtgen ve kenarları tırtıklıdır. Mantıda yaban...

Pastoral nedir? Pastoral şiir ne demektir? Örnekler

Pastoral,  (Latince) Kır yaşamını ve törelerini anlatan (yapıt), çobanıl, çobanıllık. "Köy veya çiftlik hayatına dair" anlamına...

Parafazi nedir ne demektir? Anlamı

Parafazi  (psikoloji) Sözcük karşılığı, bir sözcük yerine başka bir sözcük kullanma biçimindeki konuşma bozukluğu. Örneğin: Bu bazen kaşık...

Örtenek nedir ne demektir? Anlamı

(anatomi)  Örtenek organları örten kimi zarlara verilen ad. (zooloji) Hayvanların vücudunu örten deri, kıllar, tüyler, pullar, kabuklar, ...

Örneklem nedir ne demektir? Anlamı

Örneklem, herhangi bir bütünden o bütünü temsil edecek biçimde seçilen daha küçük sayıdaki olgu, gözlem yada bireylerin oluşturduğu küme. N...

Pare nedir ne demektir? Anlamı

Kısım, parça. Ciğerimin paresi. Adet, tane. Padişahların seyahati cuma günü ve saltanat kayığı ile olursa yine kale ve tabyalardan 21 pare...

Lavta nedir ne demektir? Anlamı

Lavta Lavta, uda benzer, eskiden 6 - 24, günümüzde 6 - 8 telli, telleri çekilerek çalınan küçük bir Batı müziği ve Türk müziği çalgısı. ...

Kalantor nedir? Kalantor adam ne demektir? Anlamı

Gösterişi seven, varlıklı kimse. Salıverdiğim göbeğimi, üç kat olmuş gerdanımı, rezilcesine havaya diktiğim burnumu görenler: "Bakın ş...

Mağmum nedir ne demektir? Anlamı

(Hava için) Sıkıcı, kapanık, bulutlu. Birkaç gün evvel mağmum bulutlarda şimşek çaktıkça... Tasalı, üzgün, gamlı. Mahzun ve mağmum olarak ...

Kail nedir? Kail olmak ne demektir? Anlamları

Kail, Arapçada "söylenen", "anlatan" demekse de, dilimizde "aklı yatmış", "razı olmuş", "inanmı...

Mahfaza nedir ne demektir? Anlamı

Saklanmak ve korunmak istenen bir nesnenin içine konduğu kutu. Yatağın başucunda mahfaza içinde bir Mushaf asılı. Genellikle kıymetli şeyl...

Oktant nedir ne işe yarar?

Oktant Oktant,  (gök bilimi)  yıldızların yüksekliğini ve açı uzaklığını gözlemeye yarayan, uçaklarda da kullanılan aygıt; özellikle den...

Oligopol nedir? Oligopol piyasası ne demektir? Anlamı

Oligopol  (iktisat)  aynı malı üreten ve birbirinin davranışını göz önüne almak durumunda olan az sayıda satıcının oluşturduğu piyasa. Oli...

Natıka nedir ne demektir? Anlamı

Düzgün ve iyi konuşma yetisi. Her asır, o zaman dilimine kelâm-ı ezelî ve ebedî adına söz söyleyecek bir kutlu natıka ihtiyaç duymuş ve o n...

Name nedir ne demektir? Anlamı

Eskiden mektup. Yirmiden çok name yazdım, bir kızıl verd ekledim / Kûy-i yârdan bir güzel söz, bir de mektup bekledim... "Yazılı belg...

Naşi nedir ne demektir? Anlamı

Ötürü, dolayı, sebebiyle demektir. İşte Memduh ihtilaf hep zanni delillerden naşi olarak gündeme delmiştir. İki yönden de kat'î olan de...

Necabet nedir ne demektir? Anlamı

Soyluluk. Bed asla necabet mi verir hiç üniforma, Zerduz palan ursan eşek yine eşektir. (Ziya Paşa)  Temiz soydan gelme.  Huy temizliği. ...

Lastikotin nedir? Lastikotin Kumaşı

Lastikotin kumaş İnce iplik ile çok sık dokunmuş yünlü kumaş. Smokin dikiminde kullanılan sık dokulu, kara ve parlak bir kumaş türü. ...

Lava nedir? Lava etmek ne demektir? Anlamı

Çekip kaldırma, yısa etme. Sandalı lava etmek. TDK. Herhangi bir yere yanaşmış filikanın kürek çekmeksizin ilerlemesi için verilen buyruk....

Mahfil nedir? Hünkar Mahfili ne demektir? Anlamı

Hünkar Mahfili Ayasofya Camisi Toplantı yeri, dernek, çevre. Toplanmış kimseler, meclis. Camilerde parmaklıkla ayrılmış yüksek yer. ...

Mağfur nedir ne demektir? Anlamı

Allah (c.c.) tarafından suçu bağışlanmış kimse, mağfiret olunmuş (edilmiş). Ne olur, duamı kabul buyur ve bu kulunu mağfur eyle. Ey Yüce Ra...

Lepistes nedir? Lepistes Balığı

Dişi ve erkek lepistes balığı Lepistes,  (zooloji) Kemikli balıkların lepistesgiller familyasından, 3 - 4 cm. uzunluğunda, tropikal bir...

Mahir nedir ne demektir? Anlamı

Maharetli, becerikli. Herkesi inandırmakta son derece mahirdi. (Seyfettin) Uzman, işini iyi bilen, usta, eli uz. Sanatında mahir olan bir ...

Kalak nedir ne demektir? Anlamı

(Hayvanlarda) Burun ucu, burun deliği. Çelik çomak, top vb. çocuk oyunlarında kazanılan sayıyı göstermek için kalenin yanına konan taşlar....