Şerit nedir ne demektir? Anlamı

Şerit LED ışık Dar, uzun parça, özellikle dokuma yada kumaş parçası. (gökbilimi) Koşut ve birbirine yakın iki çizgi arasında kalan al...

Replik nedir ne demektir? Anlamı ve Örneği

(Fransızca, tiyatro) Sahne oyunlarında konuşanların birbirine söyledikleri sözlerden her birine verilen addır. "Figüranın repliğini s...

Restorasyon nedir ne demektir? Anlamı

Bir restorasyon örneği - Öncesi ve sonrası Aslını bozmadan ve aslına uygun olarak yapılan sanatsal onarım. (Bir darbeden yada bir topl...

İhtilaf nedir? İhtilafa düşmek ne demektir? Anlamları

Ayrılık, anlaşmazlık, uyuşmazlık, aykırılık. İhtilaf tamamen hallolmasa da rahmet-i ilahiyeden umarım ki, zararlı vaziyetten kurtulunur. (...

Reseptör nedir ne demektir? Anlamı

Reseptör Alıcı. (fizik) Almaç. (biyoloji) Çeşitli uyarıları alabilen ve duyu organlarının yapısında bulunan özelleşmiş hücre, hücre...

Organel nedir ne demektir? Anlamı

Hücre organelleri Organel,  (Yunanca, biyoloji) Protoplazmanın özel bir görev yapmak üzere farklılaşmış bir bölgesi, hücre organı. Kısa...

Makaslama nedir ne demektir? Anlamı

Çaprazlama. Bağcılıkta, diğer tanelerin gelişmesini kolaylaştırmak için salkım üzerinde büyümeden kalmış yada herhangi bir nedenle bozulmu...

Organik nedir ne demektir? Anlamı

Organik Doğal yollarla yapılan. (biyoloji) Organla ilgili, örgensel. Uzvi eş anlamı.  Üretimde kimyasal girdi kullanmadan, üretimden ...

Pekent nedir? Pekenti ne demektir? Anlamları

Pekent, bir yerden başka bir yere kolayca geçit vermeyen doğal engel. Zigana pekendi. Toros pekendi. Pekenti: 1. Set. 2. Akarsuların önü...

Kalibrasyon nedir ne demektir? Anlamı

Kalibrasyon Bir ölçme aleti veya düzeneğinin kontrol edilip, hatalarının tespit edilerek doğru sonuçlar verecek şekilde yeniden ayarlan...

Çemkirmek nedir ne demektir? Anlamı

(Birine) karşı gelmek. Ağaya bile çemkirdi be! O. Kemal Yüze karşı ileri geri, bağıra çağıra konuşmak. "Kadın çirkinleşmeye devam ede...

Bakanlık nedir ne demektir? T.C. Bakanlıklar Listesi

Başında bir bakan bulunan ve kamu hizmetlerinin belirli bir bölümünü yürüten devlet örgütü. Bakanlık veya eski adıyla nazırlık, belli bir ...

Bahir nedir ne demektir? Anlamı

(Eskimiştir) Deniz. Bunu ileride de adına "tahte'l-bahir" denizaltı gemisi denecek buluşa bir işaret olarak görüp göstermek ç...

Bakışım nedir ne demektir? Anlamı

Karşılıklı iki şeyin, aralarındaki bir noktaya, bir doğruya yada bir düzleme göre gösterdikleri biçim yada bir düzleme göre gösterdikleri bi...

Küsmek nedir ne demektir? Anlamı

İncinerek yüz çevirmek, konuşmamak, kırılmak, darılmak. Bu iş Hak'tan geldi kime küseyim / Sal Allah'ım sal sılama varayım (Pir S...

Kütüphane nedir ne demektir? Anlamı

Büyük ve eski bir kütüphane Kitap, dergi, gazete vb. basılı yada el yazması gereçlerin derlenip saklandığı, korunduğu, gerekli düzenlem...

Akromatizm nedir ne demektir? Anlamı

(fizik) → Renksemezlik. Bir tabloda, asıl renklerin yada bir asıl bir tamamlayıcı rengin, belirli bir ölçüde karışmasından oluşan renksiz...

Veliaht nedir ne demektir? Anlamı

Bir hükümdarın ölümünden veya tahttan çekilmesinden sonra tahtına geçecek olan yakını. Veliaht meselesini İbrahim Paşa'ya sorduğu zaman...

Vatoz nedir? Vatoz Balığı

Vatoz Vatoz  (Yunanca, zooloji)  tırpanagillerden, erkeği 70, dişisi 120 cm. uzunluğunda, sırtında kemiksi çıkıntılar ve benekler buluna...

Takeometre nedir ne demektir?

Takeometre Yol ve arazi ölçüm aleti. Takeometre, (Yunanca) Mimarlıkta doğrudan doğruya gözlenen yada plana geçirilecek olan noktaları...

Şayan nedir ne demektir? Anlamı

Uygun, yaraşır, (bir şeye) değer, münasip, layık. Takdire şayan bir gösteri.

Sahih nedir? Sahih hadis ne demektir? Anlamı

Gerçek, geçerli, doğru, yanlışsız. Kalben iman etmiş bir insan bazı hallerde dil ile ikrarda bulunamasa da (açıkça söylemese de) imanı yine...