Lider nedir? Liderlik ne demektir? Lider kimdir? Anlamları

Lider ve Liderlik Önder, şef Bir siyasi partinin, bir hareketin başında olan, karar yetkisini elinde bulunduran, emirleri veren, en üs...

Lif nedir ne demektir? Anlamı

Lif Yıkanmak özellikle liflenmek için sabun sürüp köpürtülerek kullanılan bitki telleri demeti yada bu amaçla çeşitli ipliklerden yapıl...

Libas nedir ne demektir? Anlamı

Giysi. "Bu libaslar altında ikisinin de yürümeleri, tavırları değişmişti." - A. H. Müftüoğlu Fidan gibi sevdiğine sarılır / All...

Lığ nedir? Lığlı ne demektir? Lığlanmak anlamı

Lığ (yerbilim) suların getirdiği ve sular çekilirken de geride bıraktığı kil ve kumlu çamur, mil. Lığlanmak: (Toprak için) Üstünde lığ b...

Lezzet nedir? Lezzetli ne demektir? Anlamı

Ağız yoluyla alınan tat. Yemek yiyen birisi için, yeme filli sırasında aldığı tat ve lezzet, görünmeyen fakat hissedilen bir yönü gösterir....

Leylek nedir ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Leylek Leylek, leylekgillerden büyük bir kuş olup uzun bacaklı ve uzun gagalı, yaklaşık 1 metre uzunluğunda, 2 - 5 kg ağırlığında, kanat...

Leylak nedir? Leylaki ne demektir? Anlamı

Leylak ağacı Zeytingillerden, yaprakları açık yeşil kalp şeklinde 3-4 metre boylanabilen bodur bir ağaç ve bunun salkım durumunda, beyaz...

Leyla nedir ne demektir? Anlamı

(mecazi) Divan edebiyatında sevgili. Leyla, temiz bir aşkla sevilen maşukadır; canandır, sevgilidir, yardır. Her güzel şiire kuvvet veren,...

Levye nedir ne demektir? Anlamı

Levye Levye; bir şeyi yerinden oynatmak, gevşetmek, kurtarmak, (çivi) sökmek gibi amaçlarla kullanılan; metalden yapılmış basit kaldıra...

Levrek nedir? Levrek Balığı

Levrek Balığı Levrekgillerden, beyaz ve yağsız etli, boyu 35-100 cm., ağırlığı 7-11 kg.'a kadar değişen, küçük kara benekli, derisi ...

Levent nedir ne demektir? Anlamı

Levent (tarih)  Osmanlı Devletinde, korsan gemilerinde çalışanlardan yada kıyı halkından seçilen, bulundukları yerlerde güvenliği sağla...

Levazım nedir? Levazımcı ne demektir? Anlamı

Gerekli olan şeyler, gereçler. Değişik iş kollarında gerekli olan şeyler, araç ve gereçler vede bunları sağlayan büro. (askeri terim) Si...

Lens nedir? Kontakt lens ne demektir? Anlamları

Mavi renkli kontakt lens Gözün saydam tabakası üzerine doğrudan oturtulan ve gözlük camı görevi yapan, çeşitli renklerde, çok ince ve d...

Leke nedir? Leke tutmak ne demektir? Anlamı

Leke Bir yüzey üzerinde kirliliği gösteren, sınırları belli olan, bir bakışta hepsi görünen iz. Belli renkte bir yüzeyde türlü nedenle...

Lehçe nedir ne demektir? Anlamı ve Türkçe'nin Lehçeleri

Lehçe (dil bilim) bir anadilin, tarihsel gelişim içinde oluşan, ses, yapı ve söz dizimi bakımlarından az yada çok farklılıklar gösteren da...

Leğen kemiği nedir nerededir?

Leğen kemiği Leğen kemiği (anatomi) gövdenin kalça bölümünde, bir yandan bel omuruyla, öte yandan bacaklarla eklemlenen dibi açık kemik ...

Leğen nedir ne demektir? Anlamı

Leğen İçinde çamaşır, el ve ayak yıkanılan, plastikten, madenden yada bakır çinkodan yapılmış yuvarlak yayvan kap. Leğen ibrik: El ve...

Legal nedir ne demektir? Anlamı

Yasal, yasaya uygun, illegal karşıtı. Legal olarak birçok gazete ve dergi çıkarıyordu.  Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu, y...

Leblebi nedir ne demektir? Anlamı

Leblebi Eğlencelik olarak yenilen kabuksuz ve kavrulmuş nohut. (argo) Tabanca kurşunu. Leb demeden leblebiyi anlamak:   (deyiminin...

Neme lazım nedir? Neme lazımcılık ne demektir? Anlamı

"Bu işle ilgilenmem, buna karışmam" anlamlarında kullanılan bir söz, neme gerek. Çalış, kazan, terle, neme lazım deme. Neme lazım...

Lazım nedir ne demektir? Anlamı

Gerek, gerekli. Uğrunda bilmem ki ölmek mi lazım? Kefensiz mezara girmek mi lazım? Gururumu yerlere sermek mi lazım? Gülmüyor kitapsız gülm...

Layıkıyla nedir ne demektir? Anlamı

Gerektiği gibi, gereğince anlamında kullanılan bir zarf. Bu işi layıkıyla yerine getiremedik. Şükrün edalarından biri de, Cenab-ı Hakk'...

Layık nedir ne demektir? Anlamı

Yaraşık, yaraşır, değer. Ağzınıza layık bir yemek hazırladım. Layık bulmak: Uygun ve yaraşır görmek. Layık değil: Yaraşmaz, uygun deği...

Lavaş nedir? Lavaş ekmek ne demektir? Anlamı

Lavaş ekmek İnce pide. Mayalı hamurdan tandırda pişirilerek yapılan ve yapıldığı yere göre büyüklüğü değişen ince ekmek türü. Yufka i...

Lavabo nedir ne demektir? Anlamı

Çanak lavabo modeli Porselen, kum taşı, emaye, veya metal saçtan yapılmış, el ve yüz yıkamada, abdest almada kullanılan, üzerinde muslu...

Lav nedir ne demektir? Anlamı

Lav Yanardağların ağzından 700 - 1200 °C de, koyu yada sıvı durumda fışkırıp, sıcak bir akıntı olarak yayılan ve soğuyunca katılaşan eri...

Latife nedir ne demektir? Anlamı

Latife şaka demektir. Latifeci: Şakacı. Latife etmek: Şaka yapmak. Latife latif gerek: (atasözünün anlamı) Şakanın kırıcı değil, inc...

Latif nedir ne demektir? Anlamı

Yumuşak, hoş, ince bir güzelliği olan. Hayat arkadaşını, İlâhi rahmetin cana yakın, ince ruhlu, yumuşak, lâtif bir hediyesi olduğu için sev...

Lastik nedir ne demektir? Anlamı

Otomobil lastiği Kauçuktan yapılmış şey. Lastik hortum, lastik ayakkabı. Lastik kauçuk, kord bezi ve çelik teller ile çeşitli kimyasal...