Lökün nedir ne demektir? Anlamı

Lökün (halk dilinde) kireçle zeytinyağı pamuk ve yumurta akını döverek yapılan, kırık çanak çömlekleri, künkleri birleştirmekte ve eskiden ...

Loş nedir ne demektir? Anlamı

Loş ışıklı aydınlatma Az ışık alan, karanlıkça, yarı aydınlık veya yarı karanlık. Loş bir oda. Yeterince aydınlatmayan az ışık. Loş bi...

Losyon nedir ne demektir? Anlamı

Losyon Losyon, cilt ve saç bakımında bazen de yara vb. için tedavi amaçlı kullanılan mikrop öldürücü, yağlandırıcı, nemlendirici gibi çe...

Lostromo nedir ne demektir? Anlamı

Lostromo, ticaret gemilerinde tayfaların yönetiminden ve güverte araçlarının bakımından sorumlu görevlidir. Gemilerde güverte lostromosuna r...

Lostra nedir? Lostra salonu ne demektir? Anlamı

Lostra salonu Ayakkabı boyama. Ayakkabı boyama, tamir ve bakim yeri demek olan "lostra salonu" sözünde "ayakkabı boyama...

Lor nedir ne demektir? Lor Peyniri

Lor peyniri Lor, peynir suyunun pıhtılaştırılması yapılan, taze olarak yenilen yumuşak ve tuzsuz beyaz peynir. Peynir yapıldıktan sonr...

Lonca nedir ne demektir? Anlamı

Esnaf loncaları alayı (III. Ahmet Surnamesi) Lonca aynı bölgede yaşayan esnaf ve zanaatkarların örgütlenerek kurduğu meslek organizasy...

Lomboz nedir ne demektir? Anlamı

Lomboz Lomboz, gemilerde kamara ve alt güverteleri havalandırma ve aydınlatma için üzere bordalardan ve üst güvertelerden açılan yuvarl...

Lombar nedir ne demektir? Anlamı

Gemi bordalarında top namlularının geçmesine yada havalandırmaya yarayan dört köşeli açma. Lombar ağzı: Gemiye giriş çıkışı sağlamak için...

Lolo nedir? Bize de mi lolo ne demektir? Anlamları

Bir sözün, bir tutumun veya davranışın gerçek ve geçerli olmadığını, başkalarının söz konusu olayda aldanabileceğini ancak söz sahibinin al...

Lokum nedir ne demektir? Anlamı

Lokum Şekerli nişasta eriyiğini ağdalaşıncaya kadar pişirip küp yada dikdörtgen biçiminde lokma lokma keserek yapılan geleneksel bir Tür...

Lokomotif nedir ne demektir? Anlamı

Lokomotif Vagonları demiryolu üzerinde çeken, demir tekerlekli ve güçlü bir buhar, elektrik yada dizel motoruyla çalışan, trenin en önü...

Lokma nedir ne demektir? Anlamı

Lokma tatlısı Bir defada alınıp ağza götürülebilecek irilikte yiyecek parçası, sokum. Mayalı hamuru küçük parçalar durumunda kızgın ya...

Lokavt nedir ne demektir? Anlamı

Lokavt Lokavt, grev yapan işçileri işverenin topluca işten uzaklaştırması. Lokavt işçilerin işten çıkarılması değil, işveren tarafından...

Lokanta nedir? Lokantacı ne demektir? Anlamı

Lokanta Kazanç sağlamak için yemek pişirilip aynı yerde satılan büyük aşçı dükkanı. Döner kebabının o tarihlerde İstanbul'da yalnız...

Lokal nedir ne demektir? Anlamı

Öğretmenler lokali Bir örgüt yada kurum üyelerinin yada görevlilerinin buluşmaları için ayrılan yer. Avcılar lokali, memurlar lokali, ö...

Lojman nedir ne demektir? Anlamı

Lojman Fabrika, askeri birlik, okul gibi kurum ve kuruluşların kendi işçi, memur ve görevlilerine parasız yada az bir kira karşılığında ...

Lojistik nedir ne demektir? Anlamı

Lojistik Lojistik, ürün, hizmet ve insan gibi kaynakların, ihtiyaç duyulan yerde ve istenen zamanda temin edilmesi için bir araç. Lojis...

Loğ nedir? Loğlamak ne demektir? Anlamı

Loğ Loğ, toprak yol ve damlarda toprağı sıkıştırmak yada kesekleri ezip tarlayı düzlemekte kullanılan taş silindir. Loğlamak: Üzerind...

Logo nedir ne demektir? Anlamı

Uluslararası firmaların logoları Firmaların, kurum ve kuruluşların, bazı etkinliklerin ve markaların kendilerini daha kolay ve akılda ka...

Lodos nedir ne demektir? Lodos nereden ne zaman eser?

Lodos rüzgarı Güneybatı yönünden esen sıcak rüzgar, boz yel, ak yel. Dinmiş lodosların uğultusu içimde... (O. V. Kanık) Güney veya gün...

Lobut nedir ne demektir? Anlamı

Kalın, kısa ve düzgün sopa (spor) Kol gücünü geliştirmek için kullanılan, şişe biçiminde ve çeşitli ağırlıklarda gürgen ağacından yapılma...

Lobelya nedir? Lobelya Çiçeği

Lobelya Çiçeği - Lobelia Erinus Lobelya (botanik) solunum yolu hastalıklarına karşı da kullanılmış olan, birçok türü süs bitkisi olarak...

Lizöz nedir ne demektir? Anlamı

Lizöz modeli Lizöz omuzları ve sırtı bele kadar örten, önü açık kadın örtüsü veya hırkası. Dizlerinin üzerine bembeyaz bir örtü yaydıkta...