Muvazene nedir ne demektir? Anlamları


Denge, denkleşme, denk gelme, balans.
Fakat ruhun ve vücudun ihtiyaçları arasında bir muvazene kurmanın, beşeriyetin huzur ve selameti adına, bir zaruret olduğuna inanır. S. Ayverdi

  • Muvazeneli: Ölçülü, dengeli.
  • Muvazenesiz: Ölçüsüz, dengesiz.
  • Muvazene etmek: Dengelemek.
  • Muvazene defteri: Envanter ve bilanço defteri.
    1855'te düzenlenen Bütçe Nizamnamesi adlı belgede bütçe yerine "muvazene defteri" deyimi kullanılmıştır.

Soru / Yorum Gönder

Soru ve yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "Lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin. Güzel yorumlarınız için de teşekkürler.

Yorum Kutusu