Muvazene nedir ne demektir? Anlamları


Denge, denkleşme, denk gelme, balans.
Fakat ruhun ve vücudun ihtiyaçları arasında bir muvazene kurmanın, beşeriyetin huzur ve selameti adına, bir zaruret olduğuna inanır. S. Ayverdi

  • Muvazeneli: Ölçülü, dengeli.
  • Muvazenesiz: Ölçüsüz, dengesiz.
  • Muvazene etmek: Dengelemek.
  • Muvazene defteri: Envanter ve bilanço defteri.
    1855'te düzenlenen Bütçe Nizamnamesi adlı belgede bütçe yerine "muvazene defteri" deyimi kullanılmıştır.

Yorum Gönderin

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "Lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin. Güzel yorumlarınız için de teşekkürler.

Yorum Kutusu