Medar nedir? Medarı İftihar ne demektir? Anlamı

Dönence. Dayanak, yardımcı. Memleketimizde, geçimimize medar olan küçük bir mülkümüz vardır. Neden, sebep, vasıta, vesile. O alemler için...

Meçhul nedir? Faili meçhul ne demektir? Anlamı

Bilinmeyen, bilinmedik. Meçhul bir yolun yolcusudurlar artık, kimse bilmez gerçek yerlerini. S. Göçer (dil bilim) Edilgen fiil, malum kar...

Meddah nedir ne demektir? Anlamı

Meddah - Tek kişilik Osmanlı Tiyatrosu (tiyatro) Geleneksel Türk seyirlik oyunlarından biri olan, kişilerin, ses ve davranışlarını ta...

Meç nedir ne demektir? Anlamı

Meç kılıç (askeri terim) Silah olarak yalnız batırmaya yarayan, eğitimde de kullanılan uzun düz, ensiz, sivri kılıç. Saçın küçük tuta...

Mecra nedir ne demektir? Anlamı

(coğrafya) Su için yatak, suyun aktığı yol, akak. Kızılırmak nehrinin aktığı mecra üzerinde tuz havzaları bulunmakta olup buralarda toprağ...

Mecnun nedir? Mecnun olmak ne demektir? Anlamı

Mecnun Sevdadan ötürü kendinden geçmiş, sevgisinden sevdiğinden başka bir şey görmeyen. Ey gönül, aşk konusunda Mecnun ile denk olduysa...

Mecmua nedir ne demektir? Anlamı

Milli Mecmua Belirli aralıklarla çıkan süreli yayın, dergi. Odanın içinde boy boy dolaşıyorum; ne okunacak doğru dürüst bir kitap, ne d...

Mecmu nedir ne demektir? Anlamı

Bütün, hep, cümle. Medeniyet usul vasıtasıyla ve ferdi iradeyle vücuda gelen içtimai hadiselerin mecmu'udur. Bir araya getirilmiş, top...

Meclis nedir ne demektir? Anlamı

Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM Bir işi konuşmak için yapılan toplantı ve bu toplantının yapıldığı yer. İdare meclisi. Aile meclisi....

Mecidiye nedir ne demektir? Anlamı

Mecidiye 1840'ta basılmış ve o zamanın 20 kuruşu değerinde olan gümüş sikke. (Sultan Abdülmecit'in adından) Bir Osmanlı altını...

Meccani nedir? Meccanen ne demektir? Anlamları

Parasız olarak, karşılıksız, parasız, bedava. Mübarek, öğretilen ilim karşılığında ücret almadığı gibi alanları da ayıplardı ve "Biz me...

Mecazı Mürsel nedir ne demektir? Anlamı ve Örnekler

Bir sözün benzetme amacı güdülmeden, anlamca ilgili olduğu başka bir sözcük yerine kullanılmasına mecazı mürsel denir. Mecazı Mürsel çoğunlu...

Mecaz nedir? Mecazi ne demektir? Mecazen Anlamı

Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz. Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlam...

Mecal nedir? Mecali kalmamak ne demektir? Anlamı

Güç, kuvvet, derman, takat, kudret, dinçlik. Bu ağır yük altında omuzlarımıza güç, bu kaygan zeminde titreyen ayaklarımıza mecal veren de O&...

Mebzul nedir? Mebzuliyet ne demektir? Anlamları

Bol, çok. Bu bahçelerde yetiştirilen elma, armut, üzüm ve fındık mebzul olup gayet ehvendir. Mebzuliyet: Bolluk, çokluk. Kainatta fevkala...

Mebus nedir? Mebusluk ne demektir? Anlamları

Milletvekili. Ankara'dan gönderilen bir mebus heyeti oradaydı ve Milli Müdafaa Grubu ile mutlaka görüşmek istiyordu. Anadolu Hükümeti, i...

Meblağ nedir ne demektir? Anlamı

Para miktarı, tutar. Vergiler, kira, cezalar bir taraftan, artan masraflar ve gerekli yeni yatırımlar çok meblağ tutuyormuş; hem de oldukça ...

Mebde nedir ne demektir? Anlamı

Başlangıç, baş. Kaynak, kök. Mebde başlangıç, kendisinden başlanılan ve gidilen hareket noktası, kendisine dayanılan ya zihinde yada hari...

Meal nedir? Mealen ne demektir? Anlamları

Anlam, kavram. Ortaya çıkan şey, sonuç, netice. (din) Her yönüyle aynen aktarılması mümkün olmayan bir sözün başka bir dile yaklaşık olar...

Mazur nedir? Mazur görmek ne demektir? Anlamları

Mazereti olan, özürlü. Maamâfih cemiyet de görünüşe göre hüküm vermekte mazur. Fakat bu alkışların yerinde olmadığını bile bile kabul eden b...

Mazot nedir ne demektir? Anlamı

Mazot, motorin, dizel akaryakıt Dizel motor yakıtı, motorin. Akaryakıt olarak kullanılan ham petrolün damıtma tortusu olarak elde edil...

Maznun nedir ne demektir? Anlamı

Suçlu sanılan, sanık. Doğrudan doğruya beni maznun durumuna getiren meselelere sahip çıkılmış görünüyordu. N. Şahiner Zan ve şüphe altında...

Mazmun nedir ne demektir? Anlamı

(edebiyat) Divan şiirinde, bazı kavramları dolaylı bir biçimde anlatmak için kullanılan kalıplaşmış sözlere verilen ad. Daha önce hiçbir k...

Mazi nedir ne demektir? Anlamı

Geçmiş. Bir defa hatırladıktan sonra zihninde bir çorap söküğü gibi mazi canlanıyor zannederim. H. E. Adıvar (dil bilim) Geçmiş zaman. ...

Mazı nedir ne demektir? Anlamı

Mazı bitkisi Servigillerden, kozalağından solucan düşürücü bir yağ çıkarılan , yaprakları almaşık ve küçük pullar biçiminde, gövdesi dü...