Mektup nedir ne demektir? Anlamı ve Örneği

Anneye mektup Bir şey haber vermek, bir şey (hal, hatır vb.) sormak yada herhangi bir düşünceyi, dileği, amacı anlatmak için başka yerd...

Melaike nedir ne demektir? Anlamı

Melekler.  (Türkçede tek melek olarak da kullanılır.) (mecazi) Çok sessiz, uysal, yumuşak başlı. İnsan değil, bir melaike. Melek gibi gü...

Mektep nedir ne demektir? Anlamı

Sıbyan mektebi Osmanlı geleneksel ilköğretim kurumu. Okul. Seneye oğlan mektebe gidecek. Mektepli: 1. Okula giden kimse, öğrenci. ...

Mekruh nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Mekruh; yapılması dinen doğru bulunmayan, terk edilmesi istenen, yapılmaması yapılmasından daha uygun ve güzel olan davranışlar. Mekruhun h...

Mekkare nedir ne demektir? Anlamı

Kirayla tutulan yük hayvanı. (tarih) Osmanlı ordusunda taşıma işlerinde kullanılan at, deve, katır vb. hayvanlar. Öküz arabaları, mekkare...

Mekik nedir ne demektir? Anlamı

Tekstilde mekik El yada otomatik dokuma tezgahlarında atkı yada argaç denilen ve enine olan iplikleri uzunlamasına olan arışların arası...

Mekanizma nedir ne demektir? Anlamı

Saate güç sağlayan kurma mekanizması Belli bir sonuç elde edecek biçimde düzenlenmiş parçalar bileşimi, düzenek, sistem. Belli bir iş...

Mekanize nedir? Mekanize piyade ne demektir? Anlamı

Mekanize birlik Motorlu, hafif zırhlı savaş ve taşıma gereçleriyle donatılmış (kıta, birlik, tugay). Mekanize piyade: İntikali zırhlı...

Mekan nedir? Mekan tutmak ne demektir? Anlamı

Yer, bulunulan yer. İnsan faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli olan bileşenlerin en başında mekan gelir. Ev, yurt, oturulan yer. ...

Mehter nedir? Mehteran ne demektir? Anlamı

Mehter Takımı Osmanlılar'da, askeri musikiyi icra eden topluluğa verilen isim. Farsça'da mihter olarak geçen mehter kelimesi, ...

Mehtap nedir? Mehtaba çıkmak ne demektir? Anlamı

Mehtap - Mehtaba çıkmak Ay'ın yeryüzüne verdiği ışık, ay ışığı, ayın yaptığı aydınlık. Lütfen arabayı çıkarmayın, biraz yürümek ist...

Mehil nedir? Mehil vermek ne demektir? Anlamı

Vade, mühlet, bir işe zaman bırakma, önel. Avukat savunma için mehil istedi. Mehil vermek: Yapılacak bir iş için süre vermek. Ya baba, bi...

Meğer nedir? Meğerki ne demektir? Anlamı

Bilinmeyen ve farkında olunmayan durum ve şeylerin sonradan anlaşıldığında şaşkınlık ve aymayı anlatan; yüklemi belirsiz geçmiş kipi yada bi...

Megawatt nedir? Megavat ne demektir? Anlamları

1 milyon watt (vat) veya 1000 kilowatt (kilovat) değerinde elektrik güç birimi. Kısaltması MW'dir. Sürekli olarak 1 megavatlık elektrik ...

Megaton nedir ne demektir? Anlamı

Megaton Bir milyon ton veya 1 milyar kilograma eşit kütle birimi. (Simgesi Mt) Nükleer bir bombanın, patlayıcının veya merminin gücünü...

Megaron nedir ne demektir? Anlamı

Megaron Eski Yunan mimarisinde görülen ve önünde bir giriş bölümü, içinde bir odası, odanın ortasında bir ocak bulunan ve bütün Yunan m...

Megametre nedir ne demektir? Anlamı

1 milyon metrelik veya 1000 kilometrelik uzunluk ölçüsü birimi, kısaltması Mm. Edirne'den Iğdır'a olan uzaklık yaklaşık 1,85 megame...

Megalomani nedir? Megaloman ne demektir? Anlamları

Megalomani Megaloman, büyüklük kuruntusuna uğramış (kimse) demektir. Megalomani, kişinin kendisine gerçekle uyuşmayan üstün nitelikler y...

Megalit nedir? Megalitik ne demektir? Anlamları

Megalitik yapı Megalit, tarih öncesi çağlarda bir yapı oluşturmak veya anıt olarak dikilmiş anıtsal taş demektir. Megalitik, çok iri t...

Megafon nedir ne demektir? Anlamı

Megafon Sesi güçlendirip yükselterek daha uzaktan duyulmasını sağlayan bu özelliğiyle genellikle anons yapmakta kullanılan koni biçimind...

Mega nedir ne demektir? Anlamı

Büyük, çok büyük. Önüne gelerek kullanıldığı sözcüğe "büyük" anlamı katar. Megafon, megalomani (kendini büyük görme), mega yapı ...

Mefsuh nedir ne demektir? Anlamı

Kaldırılmış, dağıtılmış, bozulmuş, feshedilmiş, hükümsüz kılınmış, yürürlükten kaldırılmış. İkinci bir sebep de, Servet Beyefendi, ikinci ma...

Mefruşat nedir? Mefruşatçı ne demektir? Anlamı

Mefruşat Döşemelik eşya, döşeme. Odalardan biri dikiş nakış için, diğeri yıkanıp kurutulan mefruşat ve çamaşırın kömürlü ütü ile ütülen...

Mefluç nedir ne demektir? Anlamı

İnmeli, felçli. Aldığı darbelerle beraber bir anda mefluç olur. F. Çıtlak Bozuk, düzgün olmayan. Öyle ya da böyle, içeriği sorgulanmadan a...

Meftun nedir? Meftun olmak ne demektir? Anlamları

Tutkun, gönül vermiş, vurulmuş. Bir şeyi çok beğenmekten şaşırmış durumda olan, hayran. Aşık, mecnun, büyülenmiş. Gözler gördüm, türlü tü...

Mefkure nedir ne demektir? Anlamı

Ülkü, ideal, gaye. Yalnız savaş meydanlarında değil, sanat ve mefkure meydanlarında da milli kahramanlar yetiştiren bir milletin çocuklarıyı...

Mefhum nedir ne demektir? Anlamı

Kavram. Bu iki mefhum, birçok noktalarda birbirinin zıddı olduğu halde, ikisini aynı tabirle tercüme etmek kadar yanlış bir hareket olamazdı...

Mefahir nedir ne demektir? Anlamı

Övünme, onurlanma nedenleri, övünülecek iftihar edilecek şeyler, övünceler. Ya Erhamerrahimin! Bizlere bitmez tükenmez nimetler ihsan eyledi...

Medyun nedir ne demektir? Anlamı

Verecekli, borçlu. Secdeye gel, yerle bir ol, haddini bil, Mefaki Gül bile medyun sayılır rengi için yaprağa. Mülküne bir kez güvenip, fazl...

Medrese nedir ne demektir? Anlamı

Medrese Medrese, Müslüman ülkelerde orta ve yüksek öğretimin yapıldığı eğitim kurumlarının genel adı.  Medreselerde ders verenlere &quo...

Medet nedir? Medet ummak ne demektir? Anlamları

Yardım, imdat. Medet Allah! Zor bir durumdayken söylenen bir ünlem. Ey canıma cananım, ey derdime dermanım / Alemlere sultanım, medet Al...

Med cezir nedir? Meddücezir ne demektir? Anlamları

Medcezir Meddücezir Gelgit (coğrafya) Gelgit. Bkz. Gelgit Gökcisimlerin arasındaki kütle çekimi ile oluşan yeryüzü ve özellikle deniz...