Merhum nedir? Merhume ne demektir? Anlamları

Merhum ve merhume, vefat etmiş bir Müslümandan bahsederken "Allahü Teala'nın rahmetine kavuşmuş kişi" anlamında kullanılır. Me...

Merhem nedir ne demektir? Anlamı

Merhem Merhem, deriye sürüp yedirilerek kullanılan, içinde bir yada birkaç etkili madde bulunan, yumuşak ve koyu kıvamda yağlı yada yağs...

Merhale nedir ne demektir? Anlamı

Derece, basamak, aşama, evre, mertebe. "O'dur sizi merhale merhale, şekilden şekle geçirerek yaratan." (Nuh suresi, 71/14) V...

Mergup nedir ne demektir? Anlamı

Sevilip aranan, istenilen, beğenilen, rağbet edilen. Öyle de,insanların toplum hayatında, medeniyet çarşısında, her asırda birer meta mergup...

Merdümgiriz nedir ne demektir? Anlamı

İnsan içine karışmaktan hoşlanmayan, insandan kaçan (kimse). Münzeri, mizantrop eş anlamları. Ben otuz seneden beri merdumgiriz hastalığı i...

Merdane nedir ne demektir? Anlamı

Hamur açma merdanesi Bir şeyi ezmek, düzeltmek, inceltmek, sıkıştırmak gibi türlü işlerde kullanılan, silindir biçiminde alet. Hamur a...

Mercimek nedir ne demektir? Anlamı

Mercimek Mercimek, baklagillerden bir tarım bitkisi ve bunun besin olarak kullanılan ufak, yuvarlak ve yassıca tohumları, yasmık. Kahver...

Merci nedir? Yetkili merci ne demektir? Anlamı

Başvurulacak yer veya makam. Uygun görülen talepler, sonuçlandıran merci tarafından ilgili müdürlüğe bildirilir. Yetkili merci: (hukuk)  ...

Mercek nedir? İçbükey Dışbükey Mercekler

Mercek, büyüteç Mercek içinden geçen paralel ışık ışınlarını düzenli bir biçimde birbirine yaklaştırarak odaklayan yada birbirinden uzak...

Mercan balığı nedir?

Mercan balığı Mercan balığı, izmaritgillerden, sıcak ve ılıman denizlerde yaşayan, yandan basık, uzun gövdeli ve iri başlı, vücudu iri p...

Mercan nedir ne demektir? Anlamı

Mercan, Mercan resifi Mercan, selenterelerden, denizlerin kayalık yerlerinde yaşayan, buralarda geniş resifler oluşturan, mercanlar takı...

Merasim nedir ne demektir? Anlamı

Tören. Efendim, lütfeder misiniz, açılış merasimi ne zaman yapılacak? Seremoni. Resmiyetin gerektirdiği kuralların bütünü, yol, yordam. ...

Meram nedir ne demektir? Anlamı

Maksat, içten geçirilen niyet, istek. İnsan, sözcüklerle meramını ifade eder, ama meramını ifade ederken, kullandığı o sözlerden daha önemli...

Mera nedir ne demektir? Anlamı

Mera Otlak, hayvanların otladığı yer. Hayvanları otlatmaya elverişli, doğal veya yapay bir bitki örtüsü bulunan, otları seyrek ve kısa...

Menzil nedir ne demektir? Anlamı

(askeri terim) Bir mermi veya top, füze gibi silahlarda vuruş için ulaşılabilen uzaklık, erim. "Top menzili." (askeri terim) B...

Mentol nedir? Mentollü ne demektir? Anlamı

Mentol Mentol, suda çözünmeyen, alkolde ve birçok organik eritici de çözünen, kulak-burun-boğaz, cilt hastalıkları, yarım baş ağrısında ...

Menteşe nedir ne demektir? Anlamı

Menteşe Kapı ve pencere kanadı, mobilya, sandık kapağı gibi şeyleri açılıp kapanacak biçimde tutturmaya yarayan, bir mil ile birbirine t...

Merbut nedir ne demektir? Anlamı

Bağlı, ilişik, ilişkin, birine uymuş, bağlanmış. Ancak onları, yeryüzüne dağılmış tüccarlar, kendi menfaatlerinden başka bir şeye merbut olm...

Menşur nedir ne demektir? Anlamı

Yayılmış, dağıtılmış, neşredilmiş. (matematik) Prizma. (tarih) Padişahın verdiği vezirlik, müşirlik fermanı (yetkinlik belgesi). Şimdi ...

Menşe nedir? Menşei ne demektir? Anlamı

Menşe köken, kaynak, başlangıç, bir şeyin çıktığı yer, köken, kaynak, sebep gibi anlamlara gelmektedir. Menşeyi ise kökeni, kaynağı demekt...

Mensup nedir? Mensup olmak ne demektir? Mensubiyet Anlamı

Bir yerle yada bir kimseyle bağlantısı olan, ilişkili, -den olan. Mensup olmak: Bir şey veya kimseyle bağlantısı olmak, -den olmak, -in ...

Mensucat nedir ne demektir? Anlamı

Dokumalar, dokuma, tekstil. Bez veya kumaş gibi dokumak suretiyle yapılan tezgah veya fabrika mahsulü mallar. Buna yönelik olarak çuha ve ...

Mengene nedir ne demektir? Mengene ne işe yarar? Anlamı

Tezgah mengenesi Onarma, işleme, düzeltme vb. işlemlerin uygulanacağı nesneyi sıkıştırıp istenildiği gibi sabitleyip tutturmaya yarayan...

Menfi nedir ne demektir? Anlamı

Olumsuz, olumsuz yanları olan. Zıt anlamı müspet. Böyle menfi hareketlerden benim haberim yok ve alakam da yoktur. Ben kardeş kanına gireme...

Menfez nedir ne demektir? Anlamı

Menfez Girecek yada geçecek yer, delik, ağız açma. Havalandırma kanallarının odaya açıldığı ızgaralı pencere. Havalandırma menfezlerin...

Meneviş nedir? Menevişlenmek ne demektir? Anlamı

Menevişli kumaş (botanik) Terementi ağacı tohumu. Kimi eşya üzerinde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler, renk dalgalanmaları, har...

Menekşe nedir? Menekşe Çiçeği

Kokulu menekşe (botanik) Menekşegillerden, yaprakları kalp biçiminde ve kısa saplı, çiçekleri genellikle mor, kimi türlerinde beyaz, m...

Mendirek nedir ne demektir? Anlamı

Mendirek Limana yaklaşan gemileri yüksek dalgaların zararlarından korumak için dalgakıranlarla yapılmış liman. Mendireklerin liman tara...

Mendil nedir ne demektir? Anlamı

Mendil Burun ve ter silmeye, kimi kez de ey yüz kurulamaya yada bohça gibi içine ufak tefek şeyler koymaya yarar, kenarları çekilmiş yad...