Mikyas nedir ne demektir? Anlamı

Ölçek. Ölçü. Allah, insanı, kainat için bir mikyas yani bir ölçü suretinde yaratmıştır.  Kainattaki intizamlı sanatın küçük bir mikyasta n...

Miktar nedir ne demektir? Kısaca Anlamı

Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen yada azalıp çoğalabilen durumu, ne kadar olduğu, nicelik. Ölçü, parça, bölüm. Miktar analizi: (kimya...

Mikser nedir ne demektir? Anlamı

Mutfakta kullanılan mikser Karıştırıcı. Çeşitli sıvı gıda maddelerini katılarla karıştırıp kıvamlı bir sıvı durumuna getirmeye yarayan...

Miksaj nedir ne demektir? Anlamı

Birden fazla ses kuşağının tek bir kuşak durumuna getirilmesi, tek kuşakta birleştirilmesi. Miksaj, kaydedilen tüm öğelerin bir araya geti...

Mikroskop nedir ne işe yarar? Kısaca Anlamı

Mikroskop Mikroskop içindeki mercek sistemiyle çıplak gözle görülemeyen küçük cisimleri özellikle de mikroorganizmaları büyütüp yaklaştı...
1 Yorum

Mikrop nedir ne demektir? Kısaca Anlamı

Mikrop Çıplak gözle görülemeyip sadece mikroskopla görülebilen, küçük canlılar. Mikrop sözcüğü bütün mikroorganizmaları kapsamasına rağ...

Mikron nedir ne demektir? Anlamı

Milimetrenin binde birine (1/1000 mm, 10 -3 mm), metrenin ise milyonda birine (1/1000000 m, 10 -6 m) eşit uzunluk birimi. µm simgesi ile ...

Mikrometre nedir ne demektir? Anlamı

Mikrometre ile saç teli kalınlığını ölçmek Çok küçük boyutları, çok büyük bir duyarlılık ile ölçebilen araç. Mikrometre kumpas mantığı...

Mikrofon nedir? Mikrofon ne işe yarar? Kısaca Anlamı

Mikrofon ve yapısı Mikrofon, ses enerjisini önce mekanik enerjiye, daha sonra da elektrik enerjisine yani dijital bilgiye dönüştüren ve ...

Mikrofiş nedir ne demektir? Anlamı

Mikrofiş Herhangi bir yayının küçültülerek üzerine aktarıldığı, genellikle 9 x 12,5 cm. boyutunda düz film. Mikrofiş okuyucu: Mikrofi...

Mikrofilm nedir ne demektir? Anlamı

Mikrofilm Herhangi bir konuyu, küçük sinema filmi gibi bir şerit üzerine çeken, özel bir fotoğraf makinesiyle çekilmiş çok küçük film. ...

Mikrodalga fırın nedir nasıl çalışır?

Mikrodalga fırın Mikrodalga fırın, yiyeceği ısıtmak için mikrodalgaları, yani radyo dalgalarını kullanan bir fırın çeşididir. Normal fır...

Mikrodalga nedir ne demektir? Anlamı

Elektromanyetik spektrumun mikrodalga bölgesi Dalga boyu 0,3 cm ile 30 cm. arasında olan çok kısa dalga boylu elektromanyetik dalga. M...

Mikaşist nedir ne demektir? Anlamı

Mikaşist Mikaşist (yerbilim) küçük, birbirine paralel mika pullarından ve kuvarstan meydana gelmiş, dokusu ince yada iri taneli, çok fa...

Mikap nedir ne demektir? Anlamı

Küp. Bu nokta, "Kabe" adının belirttiği gibi sadelerin sadesi bir mikap içine, madde dünyasının bitip, öteler aleminin başladığı ...

Mikail ne demektir? Mikail meleğinin görevi nedir?

Hazreti Mikail (as), dört büyük melekten biridir. Doğa olaylarının düzenlenmesi ve tüm canlıların rızıklarının dağılması ile görevlidir. Her...

Mikado nedir ne demektir? Anlamı

Mikado oyunu Japon imparatorlarına verilen unvan. Fildişi, tahta yada kemikten yapılmış çubukları rastgele serptikten sonra, aralarınd...

Mika nedir ne demektir? Anlamı

Mika mineral madeni Mika (yerbilim) monoklinik sistemde kristalleşen, sıcağa, ateşe dayanıklı, kolayca ince ve esnek yapraklara ayrılan...

Mihver nedir? Mihver Devletler Hangileridir? Anlamı

Eksen. Üzerinde yaşadığımız Erd küresi, mihveri etrafında boşlukta dönmektedir. Bu mihver, Erdın merkezinden geçen ve Erdın sathını iki nok...

Mihrap nedir? Mihraplı ne demektir? Anlamı

Mihrap - Ayasofya Camisi mihrabı Cami, mescit vb.'de Kabe yönünü gösteren, duvarda bulunan ve İmama ayrılmış olan oyuk yada girinti...

Mihrak nedir? İç ve diş mihraklar ne demektir? Anlamları

(fizik) Bir ışık veya ısı kaynağından yayılan ışınların toplandığı yer, odak. (mecazi) Herhangi bir düşüncede, nitelikte olan kimselerin...

Mihnet nedir? Mihnet çekmek ne demektir? Anlamları

Sıkıntı, zorluk, zahmet, gam, keder. İmtihan, mihnet ve meşakkat çekmek demektir. Mihnet ve meşakkat tepelerini aşmak, zorluk ve güçlük vadi...

Mihmandar nedir? Mihmandarlık yapmak ne demektir? Anlamları

Mihmandar, bir konuğu ağırlamak, kılavuzluk (eşlik) etmekle görevli kimse, konukçu. Mihmandarların en güzeli de Ebu Eyyüb el Ensari r.a. haz...

Mihman nedir? Mihman evi ne demektir? Anlamı

Konuk, misafir. O gönül dergahına mihman olanlar, Resûlullah'a (sav) mihman olanlardır. Rabbim cümlemizi Cenâbı Resûllulah'ın gönlün...

Mihenk taşı nedir? Mihenk ne demektir? Anlamları

Mihenk taşı Altının ayarını ölçmek için kullanılan taş, denek taşı. (mecazi) Bir kimsenin değerini, ahlakını anlamaya yarayan şey. ...

Mihaniki nedir ne demektir? Anlamı

Düşünülüp ölçülerek değil de sırf alışkanlığın verdiği kolaylıkla yada kafayla değil, sırf kasların hareketiyle yapılan (iş). Ama bunlar, mi...

Miğfer nedir ne demektir? Anlamı

Askeri miğfer Miğfer (askeri terim) başı dış darbelerden günümüzde özellikle mermiden koruyan çelik başlık, tulga. Miğfer, savaş için...

Midye nedir?

Midye Midye (zooloji) yassı solungaçlı yumaşakçalardan, birbirine eklemlenmiş iki eşit kabuktan oluşan, denizlerin kayalık yerlerinde k...

Midilli nedir? Midilli Atı

Midilli atı ve küçük yavrusu Midilli, boyu 1 - 1,5 m. arasında değişen, başı küçük, ensesi kalın yelelerle kaplı, ufak olmasına karşın s...

Midi nedir? Midi boy ne demektir? Anlamı

Orta, orta boy. (müzik) İnsan sesi içermeyen küçük boyutlu dijital müzik dosyaları. Midi etek: Diz kapağını örten, diz kapağı ile aya...

Mibzer nedir ne demektir? Anlamı

Mibzer ile ekim Tohum ekme aleti veya makinesi. Mibzer, büyük bir tarlaya, çok miktardaki tohumu hızlı, düzenli ve eşit bir şekilde ek...

Miat nedir? Miadı dolmak ne demektir? Anlamları

Bir şeyin yerine yenisinin verilebilmesi için kabul edilmiş bulunan süre, kullanma süresi. Asker botu miatlıdır, miadı altı aydır. Bir şey...

Pena nedir ne demektir? Anlamı

Pena Mandolin, gitar, banço gibi çalgıları çalmaya ve tellerinde titreşim yaratmaya yarayan, genellikle üçgen biçiminde, fildişi, mika y...

Mızrap nedir ne demektir? Anlamı

Mızrap Ud, tambur gibi telli çalgıların tellerine dokundurularak bunları çalmaya yarayan, kemik, boynuz, maden, plastik veya ahşap malze...

Mızmız nedir? Mızmızlanmak ne demektir? Anlamı

Önemsiz şeylerde kusur bularak hoşnutsuzluğuyla çevresini rahatsız eden kişi ve bu kişinin durumu. Mızmızın biri hiçbir yemeği beğenmez. Ç...

Mızıkçı nedir? Mızıkçılık etmek ne demektir? Anlamları

Çeşitli bahanelerle yenilgiyi kabul etmeyip oyunu veya birlikte yapılan bir işi bozan, kolayca darılan (küsen) kimse ve bu kimsenin durumu. ...

Mızıka nedir ne demektir? Anlamı

Mızıka Ağız armonikası. Mızıka, nefes ve dil kullanılarak çalınan delikli, üflemeli bir çalgıdır. Eş anlamı armonika. Bando.  Yeniçer...

Mıymıntı nedir ne demektir? Anlamı

İnsanın sabrını tüketecek derecede yavaş, isteksiz ve hoşnutsuz bir şekilde iş gören (kimse). Örnek: - Sen mıymıntı mıymıntı evde otururs...

Mışıl mışıl nedir? Mışıl mışıl uyumak ne demektir? Anlamı

Rahat, huzur içinde, ara ara uyanmadan, sessiz ve sakin  bir uyku durumunu anlatır. Erkenden kendini yatağa atmıştır, kendinden geçmiş mışıl...

Mısra nedir ne demektir? Anlamı

Şiirin satırlarından her biri, dize. Türk dilinin en saf, en güzel mısra örneklerini verdi. Birkaç mısra: Dönülmez akşamın ufkundayız. Va...

Mısır nedir? Kısaca Anlamı

Mısır Mısır (botanik) buğdaygillerden, gövdesi kalın, yaprakları büyük, boyu iki metreye kadar çıkabilen, erkek çiçekleri tepede salkım...

Mıknatıs nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Mıknatıs kutuplarının ve manyetik alanının demir tozuyla gösterilmesi Manyetik alanına giren demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekm...

Mırın kırın etmek deyiminin ne demektir? Anlamı

Bir isteği kabul etmemek için küçük bahaneler ileri sürmek. Dur durak bilmeyen sorularına mırın kırın cevaplar verip sudan sebeplerle ortam...