Muayenehane nedir ne demektir? Anlamı

Muayenehane Doktorların hasta kabul edip muayene ettikleri, çeşitli sağlık kontrolleri yaptıkları yer. Zehra yeni görev yerinde bir mua...

Muayene nedir ne demektir? Anlamı

Hasta muayene eden doktor Bir kimsenin hasta olup olmadığını veya hastalığın ne olduğunu araştırma, sağlık kontrolü. Doktor hastaları t...

Muayede nedir? Muayede salonu ne demektir? Anlamı

Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu Bayramlaşma, birbirinin bayramını kutlama. Muayede hazırlıkları arefe gününden başlardı.

Muavin nedir ne demektir? Anlamı

Muavin Yardımcı, yardım eden. Bir görevlinin, bir yöneticinin işine yardım eden, yokluğunda yerini ve yetkilerini üzerine alan kimse. ...

Muavenet nedir? Muavenet etmek ne demektir? Anlamları

Yardım, yardımlaşma. Şefkat, merhamet ve muavenet prensipleriyle hareket ederek mukaddes değerlerin yücelmesi yolunda çalışanları konumların...

Muattal nedir ne demektir? Anlamı

İşlemez, kullanılmaz. Akıl, başka bir akılla birleşti mi; kötü işe, kötü söze mani olur. Fakat nefis, başka bir nefisle dost olursa cüzi ak...

Adabı muaşeret nedir ne demektir? Anlamı

Görgü ve edep kuralları. Sosyal hayatta, Peygamber Efendimizin (sav) sünnetine uygun davranmak. Alemlere rahmet Peygamber muhatapları aras...

Muaşeret nedir ne demektir? Anlamı

Birbiriyle toplumsal ilişkiler içinde bulunma. Halvet ve uzlet bana sohbet ve muaşeretten daha ziyade hoş geldi. Bediüzzaman Said Nursi

Muaşaka nedir ne demektir? Anlamı

Birbirini karşılıklı sevme, aşıktaşlık. Asıl göz süzerek onlar sizi gözler, yalnız gözleriyle değil, gönlü ile de muaşaka etmenin sırrını ke...

Pirüpak nedir? Pirüpak olmak ne demektir? Anlamları

Tertemiz, lekesiz. Felahınla yıka kalbimin katran karasını, Arındır masivadan, pirüpak eyle can ocağımı... Pirüpak olmak : 1. Kirlerden a...

Muarız nedir? Muarız olmak ne demektir? Anlamı

Karşı koyan, karşı çıkan, karşı söyleyen, karşıt. Ey zeminin bir cüzü, bir zerresi olan insan! Dik kafalılık etme, Allah'ın kazasını gör...

Muarefe nedir ne demektir? Anlamı

Karşılıklı birbirini tanıma, tanışma, tanışıklık, bilişme. Şu halde denebilir ki, insanlar arasında aslolan muarefe, müsamaha, hoşgörü, kard...

Muaraza nedir ne demektir? Anlamı

Çekişme, kavga, sözle karşılık vererek mücadele etme. O'na (sav) muaraza etmeye kim teşebbüs ettiyse rüsva oldu; aciz kalıp bildiğini de...

Muannit nedir ne demektir? Anlamı

İnat eden, inatçı, direngeç. Ancak herkes de muannit Yahudiler gibi inatçı değildi; Abdullah İbn Selam gibi doğrunun peşinde olup onu buldu...

Muamma nedir ne demektir? Örnek ve Anlamı

Bilmece, yanıltmaca. "Eski kadınlar, çocukların zihinlerini bilmek için muammalara başvururlardı." - A. Rasim (mecazi) Anlaşılm...

Muamele nedir? Muamele etmek ne demektir? Anlamları

Davranma, davranış. Size karşı olan muamelesi iyiydi. Yol, iz. Bu adam muamele bilmiyor. Alışveriş. Borsanın günlük muameleleri. İşlem. ...