Müsellesat nedir ne demektir? Anlamı

Müsellesat, üçgenleri hesaplamayı konu edinen matematik kolu, trigonometri [müselles (üçgen, üçlü) 'den türemiştir]. Bunun gibi, müsell...

Müselles nedir ne demektir? Anlamı

Üçlü. Savaş başlamadan önce Avrupa'nın büyük devletleri, bir tarafta üçlü bağlaşma "İttifakı Müselles" (Almanya, Avusturya- M...

Müsellem nedir ne demektir? Anlamı

İnkar edilemeyen, karşı çıkılamayan, söz götürmez bir şekilde. Müslümanlığa halisane hizmeti dünyaca müsellemdir Türklerin. Tarih de buna ş...

Müsekkin nedir ne demektir? Anlamı

Yatıştırıcı, sakinleştirici. İnsanın iyilik duygusunun dengeli bir şekilde geliştirilmesi halinde duygular ruhumuzda müsekkin görevi görür....

Müseccel nedir? Müseccel marka ne demektir? Kısaca anlamları

Müseccel, kütüğe geçirilmiş, tescil edilmiş, sicilli. Araçlar trafik şube veya bürolarında müseccel veya mevzuatına göre belediyelerde ...

Müsebbip nedir? Müsebbibi ne demektir? Anlamı

Bir şeyin olmasına, yapılmasına sebep olan, neden yaratan, yol açan (kimse veya şey). Bu vahim tablonun elbette bir müsebbibi vardır. Ufak...