Akçıl nedir? Akçıllanmak ne demektir?

  1. Rengini atmış ya da atmış gibi olan, ağarmış, soluk, solmuş (kumaş vb.).
  2. Resimde renk uyumunu sağlayamayan, çiğ kalan.
  3. Soluk ve beyaz renkleri çok olan çiğ renkli tablo.


  • Akçıllanmak: Resimde kir oluşturmak.