KPSS Puan Türüne Göre Girilebilecek Kurumlar Listesi


KPSS puan türlerine göre girilebilecek kurumlar ve meslekler listesi.

 • KPSSP1
  • İller Bankası Uzman Yardımcılığı ve Teknik Uzman Yardımcılığı
  • Merkez Bankası Memur
  • ÖSYM Sözleşmeli Sınav Hizmetleri Uzmanı
  • Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli
  • İMKB Uzman Yardımcılığı ve Denetçi
  • Rekabet Kurumu
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Denetçi Yardımcısı, Eğitim Araştırmacısı, Uzman Yardımcısı
 • KPSSP2
  • Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli
  • Kalkınma Bankası Uzman Yardımcılığı
  • Vakıfbank Müfettiş Yardımcılığı
 • KPSSP3
  • B grubu kadro niteliği taşıyan tüm kadrolu memur ve sözleşmeli personel alımlarında lisans düzeyi puanı
  • EPDK Uzman Yardımcılığı Giriş
  • Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı
  • Gençlik ve Spor Bakanlığı Uzman yardımcılığı
  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Enerji Uzman Yardımcılığı
  • SGK Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı
  • İzmir Tersanesi Komutanlığı Özürlü Puantör
  • BDDK Uzman Yardımcılığı
  • Türk Patent Enstitüsü Patent ve Marka Uzman Yardımcılığı
  • Sosyal Güvenlik Kurumu Uzman Yardımcılığı
  • Türk Patent Enstitüsü Patent ve Marka Uzman Yardımcılığı
  • Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli
  • Kalkınma Bankası Uzman Yardımcılığı
  • Devlet Planlama Teşkilatı
  • TCMB Uzman Yardımcılığı
  • TCMB Denetçi Yardımcılığı


 • KPSSP4
  • EPDK Uzman Yardımcılığı Giriş
  • Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı
  • Gençlik ve Spor Bakanlığı Uzman yardımcılığı
  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Enerji Uzman Yardımcılığı
  • SGK Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı
  • İzmir Tersanesi Komutanlığı Özürlü Puantör
  • BDDK Uzman Yardımcılığı
  • Türk Patent Enstitüsü Patent ve Marka Uzman Yardımcılığı
  • Sosyal Güvenlik Kurumu Uzman Yardımcılığı
  • Türk Patent Enstitüsü Patent ve Marka Uzman Yardımcılığı
  • Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli
  • Kalkınma Bankası Uzman Yardımcılığı
  • Devlet Planlama Teşkilatı
  • TCMB Uzman Yardımcılığı
  • TCMB Denetçi Yardımcılığı
 • KPSSP5
  • SPK Uzman Yardımcılığı ve Hukuk Uzman Yardımcılığı
  • BDDK Uzman Yardımcılığı
  • Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı
  • Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli
  • Kalkınma Bankası Uzman Yardımcılığı
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eğitim Uzman Yardımcılığı
  • Kamu İhale Uzman Yardımcılığı
  • Rekabet Uzman Yardımcılığı
 • KPSSP6
  • Maliye Bakanlığı Sözleşmeli Mütercim-Tercüman
  • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcılığı
  • ÖSYM Sözleşmeli Personel
  • BDDK Uzman Yardımcılığı
  • ÖSYM Sözleşmeli Sınav Hizmetleri Uzmanı
  • Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı Sözleşmeli Personel
  • Denizcilik Müsteşarlığı Denizcilik Uzman Yardımcılığı
  • SPK Uzman Hukukçu Yardımcılığı
  • SPK Uzman Yardımcılığı
 • KPSSP7
  • Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcılığı
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Uzman Yardımcılığı
  • Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay
  • Hava Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf ve Sözleşmeli Subay
  • BDDK Uzman Yardımcılığı
  • ÖSYM Sözleşmeli Sınav Hizmetleri Uzmanlığı
  • Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli
  • Kalkınma Bankası Uzman Yardımcılığı
  • ÖSYM Sözleşmeli Sınav Hizmetleri Uzmanı
 • KPSSP8
  • AB Genel Sekreterliği Uzman Yardımcılığı
  • Toprak Mahsulleri Ofisi Müfettiş Yardımcılığı
  • Başbakanlık Uzman Yardımcılığı
  • Çevre ve Orman Bakanlığı Uzman Yardımcılığı
  • BDDK Uzman Yardımcılığı
  • Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığı
  • Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcılığı
  • Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Stajyer Kont. (Mimar, Mühendis vs.)
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Stajyer Kont. (Mimar, Mühendis vs.)
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığı
  • Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı
 • KPSSP9
  • Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı
 • KPSSP10
  • ÖSYM Sözleşmeli Sınav Hizmetleri Uzmanı
  • Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Personel
  • Hava Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf ve Sözleşmeli Subay
  • Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Açıktan Memur
 • KPSSP11
  • Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcılığı
  • Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman
  • Jandarma Genel Komutanlığı Sivil Memur
 • KPSSP12
  • Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcılığı
  • Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettiş Yardımcısı (Teknik)
 • KPSSP13
  • SGK Müfettiş Yardımcılığı
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Teftiş Kurulu Başkanlığı) İş Müfettiş Yardımcılığı (Teknik)
 • KPSSP14
  • Bilinmiyor
 • KPSSP15
  • Bilinmiyor
 • KPSSP16
  • BDDK Uzman Yardımcılığı
 • KPSSP17
  • BDDK Uzman Yardımcılığı
  • AB Genel Sekreterliği AB Uzman Yardımcılığı (Mühendis)
  • Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcısı (Mühendis)
 • KPSSP18
  • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcılığı
  • BDDK Uzman Yardımcılığı
  • Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcısı (Uluslararası Ticaret)
 • KPSSP19
  • ÖSYM Sözleşmeli Personel
 • KPSSP20
  • BDDK Uzman Yardımcılığı
 • KPSSP21
  • BDDK Uzman Yardımcılığı
  • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı
  • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcılığı
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Uzman Yardımcılığı
  • AB Genel Sekreterliği AB Uzman Yardımcılığı (Hukuk)
  • Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcısı (Hukuk)
  • Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı (Müfettiş Yardımcısı)
 • KPSSP22
  • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı
  • Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcısı (İktisat)
  • Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı (İktisat)
  • Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı TUİK Uzman Yardımcısı
 • KPSSP23
  • Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcılığı
  • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı
  • Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcısı (İşletme)
  • Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı(İşletme)
 • KPSSP24
  • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı
  • BDDK Uzman Yardımcılığı
  • Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcılığı
  • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcılığı
  • İller Bankası Uzman Yardımcılığı ve Teknik Uzman Yardımcılığı
  • Sahil Güvenlik Komutanlığı Sivil Memur
  • Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcısı (Maliye)
  • Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı (Maliye)
  • TBMM Uzman Yardımcılığı
 • KPSSP25
  • Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcılığı
  • SGK Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı
  • BDDK Uzman Yardımcılığı
  • Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcılığı
  • Sahil Güvenlik Komutanlığı Sivil Memur
  • Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığı
  • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcılığı
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Uzman Yardımcılığı
  • Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcısı (İstatistik)
  • SSK Sigorta Uzman Yardımcısı
 • KPSSP26
  • Basın İlan Kurumu Memur
  • Sahil Güvenlik Komutanlığı Sivil Memur
  • Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Açıktan Devlet Memuru
 • KPSSP27
  • BDDK Uzman Yardımcılığı
 • KPSSP28
  • İller Bankası Uzman Yardımcılığı ve Teknik Uzman Yardımcılığı
 • KPSSP29
  • Sahil Güvenlik Komutanlığı Sivil Memur
  • İller Bankası Uzman Yardımcılığı ve Teknik Uzman Yardımcılığı
  • Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticaret Uzman Yardımcılığı (İşletme)
 • KPSSP30
  • Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcılığı
  • ÖSYM Sözleşmeli Personel
  • Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcısı (Kamu Yönetimi)
  • Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı (Kamu Yönetimi)
  • Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı TUİK Uzmanı Yardımcısı
 • KPSSP31
  • İçişleri Bakanlığı İl Planlama Uzman Yardımcılığı
  • İçişleri APK Uzman Yardımcılığı
  • TBMM Uzman Yardımcılığı
 • KPSSP32
  • Bilinmiyor
 • KPSSP33
  • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı
  • Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcılığı
 • KPSSP34
  • Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Uzman ve Aktüer Yardımcılığı
  • ÖSYM Sözleşmeli Personel
  • Jandarma Genel Komutanlığı Sivil Personel
  • Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı (Merkez ve Taşra)
  • DİE Uzman Yardımcılığı (Teknik)
  • Hazine Uzman Yardımcılığı (Sigortacılık/Aktüerya)
  • TBMM Uzman Yardımcılığı
 • KPSSP35
  • Devlet Malzeme Ofisi Müfettiş Yardımcılığı
  • BAĞ-KUR Genel Müdürlüğü Denetmen Yardımcısı
  • Ulaştırma Bakanlığı Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı
  • TBMM Uzman Yardımcısı
 • KPSSP36
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı
  • Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcılığı
  • Dışişleri Bakanlığı - Aday Meslek Memuru
  • Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı (Uluslar Arası İlişkiler )
  • Sağlık Bakanlığı AB Uzman Yardımcılığı
 • KPSSP37
  • İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı
  • ÖSYM Sözleşmeli Personel
  • İller Bankası Uzman Yardımcılığı ve Teknik Uzman Yardımcılığı
  • TBMM Uzman Yardımcılığı
 • KPSSP38
  • Bilinmiyor
 • KPSSP39
  • Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Stajyer Muhasebat Kontrolörü
  • Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Uzman ve Aktüer Yardımcılığı
 • KPSSP40
  • Vergi Müfettiş Yardımcılığı
  • Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı ve Bankacılık Uzman Yardımcılığı
  • PTT Müfettiş Yardımcılığı
  • Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı
  • Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müfettiş Yardımcılığı
  • Yenimahalle Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı
  • Kalkınma Bankası Uzman Yardımcılığı
  • Çankaya Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı
  • Stajyer Hazine Kontrolörü
  • Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Maliye Müfettiş Yardımcılığı
 • KPSSP41
  • Bilinmiyor
 • KPSSP42
  • Maliye Bak. Milli Emlak Gn. Müd. Devlet Malları Uzman Yardımcılığı
  • Maliye Bak. Milli Emlak Gn. Müd. Milli Emlak Denetmen Yardımcılığı
  • Maliye Bak. Milli Emlak Gn. Müd. Milli Emlak Uzman Yardımcılığı
 • KPSSP43
  • Maliye Bak. Muhasebat Gn. Müd. Muhasebat Muhasebe Uzman Yardımcılığı
  • Maliye Bak. Muhasebat Gn. Müd. Muhasebe Denetmen Yardımcılığı
  • Maliye Bak. Muhasebat Gn. Müd. Muhasebe Uzman Yardımcılığı
 • KPSSP44
  • Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrük Müfettiş Yardımcılığı
  • Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrük Uzman Yardımcılığı
  • Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Stajyer Gümrük Kontrolörü
  • Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı
 • KPSSP45
  • İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Stajyer Kontrolörü
  • Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Tapu ve Kadastro Denetmen Yardımcısı)
 • KPSSP46
  • SGK Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı
  • ÖSYM Sözleşmeli Personel
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Teftiş Kurulu Başkanlığı) İş Müfettiş Yardımcısı (Sosyal)
 • KPSSP47
  • Başbakanlık Devlet Personel Uzman Yardımcılığı
  • Gençlik ve Spor Bakanlığı Uzman yardımcılığı
  • TBMM Uzman Yardımcılığı
 • KPSSP48
  • Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcılığı
  • TBMM Uzman Yardımcılığı
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • KPSSP49
  • Maliye Bak. Gelirler Gnl Müd. Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı
  • Maliye Bak. Gelirler Gnl Müd. Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı
  • Maliye Bak. Gelirler Gnl Müd. Gelir Uzman Yardımcılığı
  • Maliye Bak. Gelirler Gnl Müd. Vergi Denetmen Yardımcılığı
 • KPSSP50
  • Bilinmiyor
 • KPSSP51
  • Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettiş Yardımcısı
  • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü Stajyer Kontrolör
  • Sanayi ve ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettiş Yardımcısı
  • Kalkınma Bankası Uzman Yardımcılığı
 • KPSSP52
  • Bilinmiyor
 • KPSSP53
  • Kalkınma Bankası Uzman Yardımcılığı
  • BDDK Uzman Yardımcılığı
  • Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı ve Bankacılık Uzman Yardımcılığı
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Stajyer Kont.
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Stajyer Kont.
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığı
 • KPSSP54
  • Vergi Müfettiş Yardımcılığı
  • Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Müfettiş Yardımcılığı
  • Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Hesap Uzman Yardımcısı
  • SPK Uzman Yardımcılığı ve Hukuk Uzman Yardımcılığı
  • Vergi Denetim Kurulu 400 Vergi Müfettiş Yardımcılığı
  • Türk Patent Enstitüsü Patent ve Marka Uzman Yardımcılığı
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Uzman Yardımcılığı
 • KPSSP55
  • Kalkınma Bankası Uzman Yardımcılığı
 • KPSSP56
  • Maliye Bakanlığı Bütçe Uzman Yardımcılığı
  • Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Devlet Bütçe Uzman Yardımcılığı
  • TBMM Uzman Yardımcısı
  • Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı ve Bankacılık Uzman Yardımcılığı
  • BDDK Uzman Yardımcılığı
 • KPSSP57
  • Vergi Müfettiş Yardımcılığı
  • Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Gelirler Kontrolörleri Başkanlığı Stajyer Gelirler Kontrolörü
 • KPSSP58
  • Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı (Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri)
  • Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Uzman Yardımcılığı
 • KPSSP59
  • İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı Dernek Denetçi Yardımcılığı
 • KPSSP60
  • Bilinmiyor
 • KPSPP61
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı
  • Kalkınma Bankası Uzman Yardımcılığı
 • KPSSP62
  • Kamu İhale Kurumu Uzman Yardımcılığı
 • KPSSP63
  • SSK Sigorta Uzman Yardımcılığı (Finansman Alanında)
 • KPSSP64
  • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı AB Uzman Yardımcılığı
  • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Genel Müdürlüğü
 • KPSSP65
  • EGO Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı
  • Şeker Kurumu Uzman Yardımcılığı
 • KPSSP66
  • Bilinmiyor
 • KPSSP67
  • EPDK Uzman Yardımcılığı Giriş
  • Sağlık Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı (İdari)
  • Ulaştırma Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı
 • KPSSP68
  • SGK Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı
  • Dışişleri Bakanlığı Aday İdari Memur
 • KPSSP69
  • Dışişleri Bakanlığı Aday Haberleşme Teknik Personeli
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Başkanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü Çalışma Uzman Yardımcılığı
 • KPSSP70
  • Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı
  • Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı (Mühendis)
 • KPSSP71
  • Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı ve Bankacılık Uzman Yardımcılığı
  • BDDK Uzman Yardımcılığı
 • KPSSP72
  • Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) Uzman Yardımcılığı
 • KPSSP73
  • Bilinmiyor
 • KPSSP74
  • Bilinmiyor
 • KPSSP75
  • ÖSYM Sözleşmeli Sınav Hizmetleri Uzmanı
  • Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı
  • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcılığı
  • Jandarma Genel Komutanlığı Sivil Memur
  • Başbakanlık Uzman Yardımcılığı
 • KPSSP76
  • Kalkınma Bankası Uzman Yardımcılığı
  • Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Uzman Yardımcılığı
 • KPSSP77
  • Telekomünikasyon Kurumu Telekomünikasyon Uzman Yardımcılığı (GİH)
 • KPSSP78
  • Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı
  • Telekomünikasyon Kurumu Telekomünikasyon Uzman Yardımcısı (THS)
 • KPSSP79
  • Hava Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf ve Sözleşmeli Subay
  • Sahil Güvenlik Komutanlığı Sivil Memur
  • ÖSYM Sözleşmeli Sınav Hizmetleri Uzmanı
  • İller Bankası Uzman Yardımcılığı ve Teknik Uzman Yardımcılığı
  • Jandarma Genel Komutanlığı Sivil Personel
  • TBMM Uzman Yardımcılığı (Hukuk)
  • Jandarma Genel Komutanlığı Avukat
  • ÖSYM Test Geliştirme Uzmanı (Hukuk)
 • KPSSP80
  • Bilinmiyor
 • KPSSP81
  • Bilinmiyor
 • KPSSP82
  • Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
  • Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
 • KPSSP83
  • Bilinmiyor
 • KPSSP84
  • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Stajyer Kontrolör (İdari)
  • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcısı (İdari)
 • KPSSP85
  • Bilinmiyor
 • KPSSP86
  • İçişleri Bakanlığı AB Uzman Yardımcılığı
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Uzman Yardımcılığı
 • KPSSP87
  • Bilinmiyor
 • KPSSP88
  • Hazine Uzman Yardımcılığı (Uluslararası İlişkiler)
  • Sağlık Bakanlığı AB Uzman Yardımcılığı
  • Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Avrupa Topluluğu Uzman Yardımcısı
 • KPSSP89
  • Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay
  • Hava Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf ve Sözleşmeli Subay
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakanlık Müfettiş Yardımcılığı
  • Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Kontrolör Yardımcısı
 • KPSSP90
  • Bilinmiyor
 • KPSSP91
  • Bilinmiyor
 • KPSSP92
  • Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcısı (Matematik)
  • Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcısı (Ekonometri)
  • APK Maliye Uzman Yardımcısı
 • KPSSP93
  • B grubu kadro niteliği taşıyan tüm kadrolu memur ve sözleşmeli personel alımlarında önlisans düzeyi puanı
 • KPSSP94
  • B grubu kadro niteliği taşıyan tüm kadrolu memur ve sözleşmeli personel alımlarında ortaöğretim lise düzeyi puanı
 • KPSSP95
  • Başbakanlık Uzman Yardımcılığı
 • KPSSP96
  • Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmen Yardımcılığı
 • KPSSP97
  • Başbakanlık Uzman Yardımcılığı
  • TBMM Uzman Yardımcılığı
 • KPSSP98
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı Sözleşmeli Personel
  • TBMM Uzman Yardımcılığı
 • KPSSP99
  • İller Bankası Uzman Yardımcılığı ve Teknik Uzman Yardımcılığı
 • KPSSP100
  • Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Stajyer Dış Ticaret Kontrolörü
 • KPSSP101
  • Bilinmiyor
 • KPSSP102
  • Bilinmiyor
 • KPSSP103
  • Çevre ve Orman Uzman Yardımcılığı
  • SPK Uzman Yardımcılığı ve Hukuk Uzman Yardımcılığı
  • Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı
  • Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığı
  • EPDK Enerji Uzman Yardımcılığı (Hukuk)
 • KPSSP104
  • EPDK Enerji Uzman Yardımcılığı
 • KPSSP105
  • Maliye Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Maliye Uzman Yardımcısı
 • KPSSP106
  • ÖSYM Sözleşmeli Sınav Hizmetleri Uzmanı
  • Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı
 • KPSSP107
  • Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Stajyer Milli Emlak Kontrolörü
 • KPSSP108
  • Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcılığı
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı
  • ÖSYM Sözleşmeli Sınav Hizmetleri Uzmanı
  • Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcılığı
  • Jandarma Genel Komutanlığı Sivil Memur
  • Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticaret Uzman Yardımcılığı
  • Ulaştırma Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı
 • KPSSP109
  • Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü
 • KPSSP110
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
 • KPSSP111
  • ÖSYM Sözleşmeli Personel
  • Jandarma Genel Komutanlığı Sivil Memur
 • KPSSP112
  • Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcılığı
  • TBMM Uzman Yardımcılığı
 • KPSSP113
  • Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı
  • Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Müfettiş Yardımcılığı
 • KPSSP114
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
 • KPSSP115
  • Sosyal Güvenlik Kurumu Uzman Yardımcılığı
  • Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcılığı
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü Çalışma Uzman Yardımcılığı
 • KPSSP116
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Uzman Yardımcılığı
 • KPSSP117
  • TCDD Müfettiş Yardımcılığı
  • Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı
 • KPSSP118
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Başkanlık Sigorta Müfettiş Yardımcısı
  • Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman
 • KPSSP119
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Araştırmacı
 • KPSSP120
  • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Stajyer Kont.
 • KPSSP121
  • Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen
 • KPSSP122
  • T.C. Diyanet Başkanlığı Din Görevlisi (Ortaöğretim, lise)
 • KPSSP123
  • T.C. Diyanet Başkanlığı Din Görevlisi (Önlisans)
 • KPSSP124
  • T.C. Diyanet Başkanlığı Din Görevlisi (Lisans)
( 1 yorum )

1 yorum:


Adsız
teşekkürler. baya emek harcanmış
29.7.15

Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.