Teneşir nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Teneşir Üzerinde ölmüş kişilerin yıkandığı tahta, sac, taş, mermer gibi çeşitli malzemelerden yapılan kerevet, salacak.  Beyaz bir vücud...

Telve nedir ne demektir? Anlamı

Telve Kahve içildikten sonra fincanın dibinde arta kalan kahve birikintisine telve denir. Telvesi fincanın dibinde kalan tek kahve çeşid...

Telli turna nedir? Telli turna Kuşu

Telli turna Telliturna, turnagillerden, Güney Avrupa ve Kuzey Afrika'da yaşayan 85 cm boyunda, başı, kanat uçları ve göğsü siyah uzu...

Tellal nedir? Tellallık ne demektir? Kısaca anlamı

Tellal Bir şeyin satılacağını yada herhangi bir şeyi halka bildirmek için çarşıda, pazarda yüksek sesle bağıran kimse. Eski Osmanlı'...

Tellak nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Tellak (Resim: Erdem Yener) Çarşı hamamlarında hamama gelen müşterileri keseleyip yıkama işini yapan görevli, yıkayıcı. Derken tellağı...

Telgraf nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Telgrafta telgraf sözcüğünün yazılması Telgraf, bir elektrik devresinin açılıp kapatılmasıyla oluşturulan kısa ve uzun sinyallere karşı...

Teleskopik ne demektir? Anlamı

Teleskopik dürbün Teleskop yardımıyla yapılan. İlk teleskopik gözlemler Galileo tarafından 1610'da yapılmıştır... Ancak teleskopla...

Teleskop nedir ne demektir? Kısaca çeşitleri

Teleskop Teleskop, uzak gök cisimlerinden gelen ışınımın bir noktada odaklanması sonucunda gök cisimlerinin daha parlak daha büyük ve da...

Telemetri nedir ne demektir? Telemetri ne işe yarar?

Telemetri Ölçümle alınan verilerin ölçülen yerden uzak bir noktaya aktarımı, uzaktan ölçme. Bir tesisi, bir sistemi, bir makineyi, bir ...

Telemetre nedir ne demektir? Telemetre ne işe yarar?

Lazer ışını ile mesafe ölçen bir telemetre Herhangi bir yerdeki noktayla gözlemci arasındaki uzaklığı ölçmeye yarayan aygıt, uzaklıköl...

Teleks nedir ne demektir? Telem ne işe yarar?

1970'li yıllarda bir teleks operatörü telem ile yazı gönderirken Eskiden kullanılan uzaktan yazı yazdırma tekniği, uzyazım.  Telek...

Telesiyej nedir ne demektir? Anlamı

Telesiyej Genellikle kayak bölgelerinde kurulan ve kayakçıları, kayak takımlarını çözmeksizin yüksek noktalara çıkarmaya yarayan, kablos...

Teleferik nedir ne demektir? Anlamı

Teleferik Teleferik, birbirinden uzak iki yer arasında havadan çekilmiş halatlar üzerine asılı bir vaziyette hareket eden kabinleriyle i...

Telef nedir? Telef olmak ve etmek ne demektir? Anlamları

Yok etme, mahvetme. Öyle bir çalış ki Rab olsun hedef / Etme nefis için imanı telef!.. (M. N. Bursalı) Boş yere harcama, yıpratma. Şayet ö...

Tela nedir ne demektir? Tela kısaca ne işe yarar?

Bir ceketin yapısındaki çeşitli telalar Tela, ceket, smokin, frak, gömlek vb. gibi giysilerde ön yüzün, yakanın, manşetin yada giysideki...

Tel nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Bakır tel Türlü madenlerden çeşitli işlerde kullanılmak üzere çekilen, eğilip bükülebilen, ince ve uzun düzgün çaplı silindirik nesne. ...

Teksir nedir ne demektir? Anlamı

Teksir makinesi Çoğaltma, artırma, sayısını birden fazla yapma. Çoğaltılarak elde edilen yazı. Bir belgenin teksiri, bu belgeyi orjina...

Tekne nedir ne demektir? Anlamı

Tekne Bir tür küçük deniz taşıtı. Tekne, lacivert suların üstünde, kabaran dalgaların arasında hızla yol alıyordu. (İlgili cümle kaynağ...

Teftiş nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Teftiş Bir işin veya görevin gereğince yapılıp yapılmadığını öğrenmek amacıyla yapılan denetimdir.  Teftiş, genel olarak işlerin iyi yür...

Tefrika nedir ne demektir? Anlamı

Gazete veya dergilerde çıkan, birbirini tamamlayan yazılardan oluşan dizi. Çevrilen bu romanların çoğu piyasaya önce gazetelerde tefrika ed...

Tefecilik nedir? Tefeci ne demektir? Kısaca anlamı

Tefecilik Tefeci, gizlice el altından ihtiyacı olanlara yüksek faizle borç para veren gerçek kişidir. Türk Ceza Kanununun 241. maddesind...

Teflon nedir ne demektir?

Teflon kaplama katmanı Teflon belirli bir kimyasal veya ürün adı değildir. Teflon, 1938'de DuPont kimya şirketi tarafından tesadüfen...