Tıngır nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Metal bir nesne sert bir yüzeye düştüğü zaman çıkan ses. sıfat Parasız, züğürt. Mahmuz, çizme yerinde ama cepler tıngır mıngırdır güzelim...