Türk nedir ne demektir? Kısaca anlamı


Türk Genci
Türk
  1. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan ulus ve bu ulustan olan kimse.
    Dünya var oldukça Türk Anadolu'ya hakim olacaktır! Hepimizin ve bütün Türklerin dileği budur. (Alparslan)
  2. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse.
    Zira Türkler dünyanın değişik bölgelerinde, üç kıtada pek çok devletler kurmuş bir millettir. (İlgili cümle kaynağı: A. Akgündüz)
  3. (Ad tamlamalarında) Türkiye'ye, Türk Ulusuna, Türklere özgü.
    Türk malı, Türk genci.
vicdanhareketi.org
Çünkü İnsanız!
Hiç yorum yok:

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.