Türk nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Yüzünde Türk bayrağıyla bir Türk genci
Türk
  1. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan ulus ve bu ulustan olan kimse: Dünya var oldukça Türk Anadolu'ya hakim olacaktır! Hepimizin ve bütün Türklerin dileği budur. (Alparslan)
  2. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse: Zira Türkler dünyanın değişik bölgelerinde, üç kıtada pek çok devletler kurmuş bir millettir. (İlgili cümle kaynağı: A. Akgündüz)
  3. (Ad tamlamalarında) Türkiye'ye, Türk Ulusuna, Türklere özgü: Türk malı, Türk genci.
( 0 soru/yorum )