Meddah nedir ne demektir? Anlamı

Meddah - Tek kişilik Osmanlı Tiyatrosu (tiyatro) Geleneksel Türk seyirlik oyunlarından biri olan, kişilerin, ses ve davranışlarını t...

Meç nedir ne demektir? Anlamı

Meç kılıç (askeri terim) Silah olarak yalnız batırmaya yarayan, eğitimde de kullanılan uzun düz, ensiz, sivri kılıç: Kesici fonksiyo...

Mecra nedir ne demektir? Anlamı

(coğrafya) Su için yatak, suyun aktığı yol, akak: Kızılırmak nehrinin aktığı mecra üzerinde tuz havzaları bulunmakta olup buralarda toprağ...

Mecmua nedir ne demektir? Anlamı

Milli Mecmua Belirli aralıklarla çıkan süreli yayın, dergi: Odanın içinde boy boy dolaşıyorum; ne okunacak doğru dürüst bir kitap, ne...

Mecmu nedir ne demektir? Anlamı

Bütün, hep, cümle: Medeniyet usul vasıtasıyla ve ferdi iradeyle vücuda gelen içtimai hadiselerin mecmu'udur. Bir araya getirilmiş, top...

Meclis nedir ne demektir? Anlamı

Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM Bir işi konuşmak için yapılan toplantı ve bu toplantının yapıldığı yer: İdare meclisi, aile meclis...

Meblağ nedir ne demektir? Anlamı

Meblağ, (baliğ olmak, sonuca erişmekten) para miktarı, tutar demektir: Mamafih köyün, kaymakamlığa dönüştürülmesi halinde gerekli ödeneğin ...

Mebde nedir ne demektir? Anlamı

Başlangıç: Allah, aslında kendisine bir mebde bulunması ve vücudunun ne, neden ve niçin olduğu sorulması imkansız olan tek varlıktır. (İlgi...

Mazot nedir ne demektir? Anlamı

Mazot Dizel motor yakıtı, motorin. Akaryakıt olarak kullanılan ham petrolün damıtma tortusu olarak elde edilen sıvı yakıt. Mazot ve...

Maznun nedir ne demektir? Anlamı

Suçlu sanılan, sanık: Doğrudan doğruya beni maznun durumuna getiren meselelere sahip çıkılmış görünüyordu. (İlgili cümle kaynağı: N. Şahine...

Mazmun nedir ne demektir? Anlamı

(edebiyat) Divan şiirinde, bazı kavramları dolaylı bir biçimde anlatmak için kullanılan kalıplaşmış sözlere verilen ad. Daha önce hiçbir k...

Mazi nedir ne demektir? Anlamı

Geçmiş: Bir defa hatırladıktan sonra zihninde bir çorap söküğü gibi mazi canlanıyor zannederim. (İlgili cümle kaynağı: H. E. Adıvar) (dil ...

Mazı nedir ne demektir? Anlamı

Mazı bitkisi Servigillerden, kozalağından solucan düşürücü bir yağ çıkarılan, yaprakları almaşık ve küçük pullar biçiminde, gövdesi d...