İstrongilos Balığı

İstrongilos balığı Kemikli balıklar takımının izmaritgiller familyasından, sivri burunlu, toparlakça, sırtında tek yüzgeci bulunan, Ak...

İstiridye nedir? İstiridyegiller

İstiridye Yumuşakçaların yassı solungaçlılar sınıfından, sığ yerlerde alt kabuğuyla tutunarak yaşayan, güçlü kaslarla birbirini üzerin...

İstintaç nedir ne demektir? Anlamı

Sonuç çıkarma, sonuca varma, çıkarsama. (mantık) "Sonuç çıkarma, sonuca ulaşma, bir şeyi başka bir şeyden çıkarmayı isteme" gib...

İstralya nedir ne demektir? Anlamı

Gemide direk ve çubukları baş tarafından, yani burun tarafından tutan halat. Geminin kaburgalarını birbirine bağlayan demir kuşak. (deniz...

İstinaden nedir ne demektir? Anlamı

Bir görüşe bir düşünceye (her hangi bir şeye) dayanılarak, o nedenle. Dilekçenize istinaden durumu tekrardan gözden geçireceğim (derleme cüm...

İstimbot nedir? Anlamı

İstimbot İslimle (yani buhar gücüyle) işleyen filika büyüklüğünde deniz teknesi, çatana. Rıhtıma büyük bir istimbot yanaşmış, sarı bac...

İstikrar nedir ne demektir? Anlamı

Belli bir noktada, aynı kararda ve biçimde sürüp gitme, kararlılık. Toplumlar eğer barış ve istikrar içinde yaşamak istiyorlarsa, milli kül...

İstikbal nedir ne demektir? Anlamı

Gelecek (zaman). İstikbal dediğimiz gelecek günler dahi, zaman yürürken "hal" olacaklar, sonra maziye karışacaklardır. (İlgili cü...

İstiklal nedir ne demektir? Anlamı

Bağımsızlık. Türklerin kalbinde istiklal hissi asırlardan beri mukaddes bir ateş gibi küller altında duruyormuş, söndürüleceğini hissettiği...

İstiğna nedir ne demektir? Anlamı

Teklik edilen bir işe karşı nazlanma, nazlı davranma. Doygunluk, gönül tokluğu, elindekini kafi bulma. Cenab-ı Hak'tan başka kimsenin...

İstidlal nedir ne demektir? Anlamı

Dolayısıyla anlatma, (anlam, sonuç) çıkarma. Bir konuda kanıtlara dayanarak sonuç çıkarma. Şa'bî bu hadisle istidlal ederek cemaatin b...