Mütalaa nedir ne demektir? Anlamı

Bir kitabı ya da bir yazıyı iyice anlayıncaya kadar okuma. Birlikte Kur'an'ı okurlar, mütalaa ederlerdi. Bir konu üzerinde ayrıntı...

Müşteri nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Müşteri Bir bedel (para) karşılığında bir ürün alan veya verilen bir hizmetten yararlanan kimse ya da kuruluş. Ticaretteki altın kura...

Asgari müşterek ne demektir? Anlamı

Herkes tarafından kabul edilen nokta, üzerinde anlaşmaya varılan husus, uyuşulan konu, ortak payda, ortak zemin. Bir tek asgari müşterek va...

Müşterek nedir? Müştereken ne demektir? Anlamı

Ortak. Hasılı; yaşadığımız dünya, müşterek bir yaşam alanıdır. Hayat müşterektir. Birlik, birlikte. Ortaklaşa, el birliğiyle yapılan veya...

Müştemilat nedir ne demektir? Anlamı

Bir şeye eklenmiş olanlar, eklentiler. Mimarlıkta, ana yapıya ek olarak katılan (yapılan) tek tek binalar. Ana bölümler ve Saray'a ek ...

Müşteki nedir? Müşteki olmak ne demektir? Kısaca anlamı

Şikayetçi, yakınan. Hepimiz neferiz, elimizden geldiğince dinimize ve milletimize hizmet ediyoruz ve durumumuzdan da hiç müşteki değiliz. (...

Müşkülpesent nedir ne demektir? Anlamı

Zor beğenen. Halbuki Kemal Bey o kadar müşkülpesent biriymiş ki, kaç tane kız göstermişler beğenmemiş, kısmet işte... (derleme cümle) Bir ...

Müşkülat nedir ne demektir? Anlamı

Güçlük, güçlükler, zorluklar. Ne kadar sert olursa olsun, müşkülat karşısında vazifeden çekilmek adetimiz olsaydı, bu mevkiyi çoktan terk ed...

Müşkül nedir ne demektir? Anlamı

Güç, zor, çetin. Ah şu yoksulluk ne müşkül şeydir, sen bilir misin?.. Herhangi bir müşkül ve güçlüğe rastlarsan Allah'ın ismini an, Bes...

Müşir (müşür) nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Motor ısındığında soğutma fanını devreye sokan fan müşürü İşaret eden, emir veren. Eskiden orduda askerlik rütbelerinin en yükseğin...

Müşfik nedir ne demektir? Anlamı

Şefkatle seven, sevecen, acıyarak ve koruyarak seven, üstüne titreyen. "Ey müşfik Anneciğim! Çok sevgili, çok müşfik valideciğim, seni...

Müşevvik nedir ne demektir? Anlamı

Arzusunu çoğaltan, isteğini artıran, teşvik edici. Kötü arkadaşlar nasıl birbirlerini kötülük konusunda cesaretlendirir ve teşvik ederlerse...