İzdivaç nedir ne demektir? Anlamı

(İnsan için) Evlenme. Kendisini ailemle tanıştırmak istiyorum, onlar da uygun görürse izdivacımızı burada gerçekleştirmek isteriz. (Hayvan...

İzhar nedir? İzhar etmek ne demektir? Anlamı

Belirme, açığa vurma. İzhar etmek : Açığa vurmak, belirtmek, göstermek. Önce Yıldırım Bayezid Hân, babasından müsaade isteyip görüşlerin...

İzole nedir? İzole etmek ne demektir? Anlamı

Yalıtılmış, geçirgenliği engellenmiş. Elektrik kontağının önüne geçmek için kablolar iyi izole edilmiş olmalıdır. (mecazi) Ayrı, ayrılmış...
4 Yorum

İzlenimcilik nedir ne demektir?

(felsefe) Yalnızca duyu izlenimlerini ve duyumları gerçek olarak kabul eden bilgi öğretisi. 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan, varlıkl...

İzlenimci nedir ne demektir? Anlamı

İzlenimcilikten yana olan sanat ya da sanatçı, empresyonist. Kesin bir doğruluğu olmayıp duyumlara, izlenime dayanan. İzlenimci eleşt...

İzin nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Öğrenci izin kağıdı Bir şey yapmak için tanınan serbestlik, özgürlük. İcazet, müsaade, ruhsat olabilecek eş anlamları. Bunu yapmak iç...

İzdüşüm nedir? İzdüşümsel ne demektir? Anlamı

İzdüşüm (fizik) Bir ışık kaynağından çıkan ışınlarla ekran üzerinde görüntü oluşturma işi ya da böylece oluşan görüntü, projeksiyon....

İzlenim nedir ne demektir? Anlamı

İzlenim, bir nesnenin ya da durumun duyular yoluyla insan üzerinde bıraktığı etki. İntiba olabilecek eş anlamı. Yeni tanıştığım arkadaşın da...

İzole bant nedir ne demektir?

İzole bant - Elektrik bandı Elektrik akımı geçirilecek çıplak elektrik tellerini, bir birinden ya da başka iletkenlerden yalıtmak için...

İzam nedir? İzam etmek ne demektir? Anlamı

Gönderme, yollama. Kuduz olduğundan şüphe edilen hayvanlar tarafından ısırılmış olanların vakit kaybetmeden en yakın kuduz tedavi müesseses...

İzdiham nedir ne demektir? Anlamı

İzdiham İzdiham, bir nedenden ötürü halkın bir yere aşırı fazla üşüşmesi, yığılma, kalabalık, yığışma, yığılışma. Tanıtım amaçlı hediy...

İzaz nedir? İzaz etmek ne demektir? Anlamı

İzaz ağırlama demektir. İzaz etmek : Ağırlamak, misafir etmek. Baş üstünde gezdirilen misafir de giderken, kendisini izaz eden bu toplul...

İzci nedir? İzcilik ne demektir? Anlamı

İzcilik selamı veren izciler İz güderek (sürerek) aradığını bulabilen kimse. İzcilik eğitimi gören, izcilik yapan kişi. İzcilik...

İzan nedir? İzan etmek ne demektir? Anlamı

İzan anlayış demektir. Akıl var izan var. İzan etmek : Anlayışlı davranmak, düşünmek. İzan dedikçe uzanmak : (deyiminin anlamı) Terbiye...

İzale nedir? İzale etmek ne demektir? Anlamı

İzale yok etme, giderme demektir. İzale etmek : Yok etmek, gidermek. Eğer kötülüğü izale etmek istiyorsak, evvela, onun varlığını açıkça...

İzahat nedir? İzahat vermek ne demektir? Anlamı

İzahat, açıklamalar, izahlar demektir. Öğretmenlerinin suskun hali değişik bir şeyler anlatmak istiyordu, ama ne anlatmak istediğini anlayam...

İyonlaşma nedir ne demektir? Anlamı

İyonlaşma fizikte atom ya da moleküllerin elektron kaybederek ya da kazanarak iyon durumuna gelmesi demektir. İyonlaşma potansiyeli : Ve...

İyon nedir ne demektir? Anlamı

(kimya) Pozitif ya da negatif yüklü atom, atom grubu, molekül veya molekül grubu. Pozitif (+) elektrik yüklü iyonlara katyon, negatif (-) ...

İzah nedir? İzah etmek ne demektir? Anlamı

İzah açıklama demektir. İzah etmek : Açıklamak, anlamasını sağlayacak kadar ayrıntılı bilgi vermek. Durumu tam olarak izah edince onunda...

İzafet nedir? İzafeten ne demektir? Anlamı

İki şey arasındaki bağ, ilgi. Ayette Kabe'ye "ev" kelimesi kullanıldığı için bunu izafet ile ele alıp "Beytullah" y...

İz nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Parmak izi Bir şeyin geçtiği ya da önce bulunduğu yerde bıraktığı belirti. Eser, alamet eş anlamları. (matematik) Bir düzlemin başk...

İzafe nedir? İzafe etmek ne demektir? Anlamı

Bir şeye veya bir kimseye bağlama, mal etme, yakıştırma, nispet etme. Hadis, Allahü Teala'ya izafe edilmişse kudsi, Hz. Peygamber'e...

İyodür nedir ne demektir?

İyodür, kimyada iyot elementinin başka bir element ile oluşturduğu bileşiklerdir. İyot elementinin -1 yüklü hali (iyodür) alkali elementlerl...

İntifa nedir ne demektir? Anlamı

Yararlanma, faydalanma. İntifa etmek: Yararlanmak. İntifa hakkı: (hukuk) Başkasının olan bir maldan yararlanma ve kullanma hakkı. İnti...

İnşaat nedir ne demektir? Anlamı

İnşaat alanı Yapı, yapı işleri. Yapım. İnşaat alanı (sahası) : Bodrum ve çatı katlarını da kapsayan alanların toplamı. Yapım ...

İntibak nedir ne demektir? Anlamı

Çevreye ya da bir duruma uyma, alışma. İnsanı hayata intibak ettirmenin, yarının ihtiyaçlarına cevap verecek insanları hazırlamanın tek yol...

İntermezzo nedir ne demektir? Anlamı

(müzik) Opera ve operetlerde perde aralarında ve dekor değişimi sırasında seyirciyi oyalamak amacıyla serbest bir biçimde yazılmış ara müz...

İntiba nedir? İntiba bırakmak ne demektir? Anlamı

Bir durum veya olayın duyular yolu ile insan üzerinde bıraktığı etki, izlenim. Gözleri gülümseyerek bakar, düzgün konuşmasıyla derhal iyi b...

İnşirah nedir ne demektir? Anlamı

İnşirah, iç açılması, gönül rahatlığı, ferahlık. İnşirah bulmak: İç açılmak, ferahlamak. İnşirah duymak: İçi rahat etmek, sevinmek. ...

İnşallah (İnşaallah) ne demektir? Anlamı

Allah (c.c.) izin verirse, O'nun izniyle. — Hani bugün köye gidecektin? — İnşallah yarın giderim, bugün gidemedim. (halk dilinde yanlı...

İnşa nedir? İnşa etmek ne demektir? Anlamı

İnşa etmek Yapma, kurma. Duvar inşası. (edebiyat) Kaleme alma, yazıya dökme, yazış. (edebiyat) Sanatlı düz yazı yazma, süslü nesi...