İzdivaç nedir ne demektir? Anlamı

(İnsan için) Evlenme. Kendisini ailemle tanıştırmak istiyorum, onlar da uygun görürse izdivacımızı burada gerçekleştirmek isteriz. (Hayvan...

İzlenimcilik nedir ne demektir?

(felsefe) Yalnızca duyu izlenimlerini ve duyumları gerçek olarak kabul eden bilgi öğretisi. 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan, varlıkl...

İzlenim nedir ne demektir? Anlamı

Bir durumun, bir olayın, bir kişinin veya bir nesnenin duyular yoluyla insan üzerinde bıraktığı etki, intiba, imaj. Bireyler arası etkileşim...

İzole bant nedir ne demektir?

İzole bant - Elektrik bandı Elektrik akımı geçirilecek çıplak elektrik tellerini, bir birinden ya da başka iletkenlerden yalıtmak için...

İzdiham nedir ne demektir? Anlamı

İzdiham İzdiham, bir nedenden ötürü halkın bir yere aşırı fazla üşüşmesi, yığılma, kalabalık, yığışma, yığılışma. Tanıtım amaçlı hediy...

İzan nedir ne demektir? Anlamı

Anlayış, kavrayış, feraset. Halbuki insanlar, haiz oldukları akıl ve izan sayesinde, iffet ve nezahet sayesinde beynel'mahlûkat yüksek b...

İyon nedir ne demektir? Anlamı

(kimya) Pozitif ya da negatif yüklü atom, atom grubu, molekül veya molekül grubu. Pozitif (+) elektrik yüklü iyonlara katyon, negatif (-) ...

İyodür nedir ne demektir?

İyodür, kimyada iyot elementinin başka bir element ile oluşturduğu bileşiklerdir. İyot elementinin -1 yüklü hali (iyodür) alkali elementlerl...

İntifa nedir ne demektir? Anlamı

Yararlanma, faydalanma. İntifa etmek: Yararlanmak. İntifa hakkı: (hukuk) Başkasının olan bir maldan yararlanma ve kullanma hakkı. İnti...

İnşaat nedir ne demektir? Anlamı

İnşaat alanı Yapı, yapı işleri. Yapım. İnşaat alanı (sahası) : Bodrum ve çatı katlarını da kapsayan alanların toplamı. Yapım ...

İntibak nedir ne demektir? Anlamı

Çevreye ya da bir duruma uyma, alışma. İnsanı hayata intibak ettirmenin, yarının ihtiyaçlarına cevap verecek insanları hazırlamanın tek yol...

İntermezzo nedir ne demektir? Anlamı

(müzik) Opera ve operetlerde perde aralarında ve dekor değişimi sırasında seyirciyi oyalamak amacıyla serbest bir biçimde yazılmış ara müz...

İnşirah nedir ne demektir? Anlamı

İnşirah, iç açılması, gönül rahatlığı, ferahlık. İnşirah bulmak: İç açılmak, ferahlamak. İnşirah duymak: İçi rahat etmek, sevinmek. ...