Baget nedir ne demektir? Anlamı

Tahtadan ya da camdan, ince, kısa değnek. Karıştırma işleminden sonra baget kabın içinde bırakılır... Müzikte baget (müzik) Bateri ...

Badire nedir? Badire atlatmak ne demektir? Anlamı

Beklenmeyen bir zamanda ortaya çıkan bunaltıcı durum, darboğaz, sıkıntı. Badire atlatmak: Sıkıntılı dönemi atlatmak, bir tehlikeden kur...

Bademcik nedir nerededir?

Bademcik Bademcik, boğazın içinde her iki yanda birer tane bulunan ve vücuda mikropların girmesini engelleyen, vücudun mikroplarla sav...

Badem nedir ne demektir? Anlamı

Badem Gülgillerden, çiçeği ve yaprakları şeftalininkine benzeyen bir ağaç ve bunun çağla durumundayken meyvesi. Meyvesi yaz boyunca g...

Bade nedir ne demektir? İlgili deyim ve anlamı

Şarap, içki. Aşk, kutsal sevgi, hakikat. Şarap anlamına gelen Bâde özellikle tasavvuf edebiyatında "Aşk" manasında kullanılır. ...

Badana nedir ne demektir? Anlamı

Badana İç ve dış duvarlara sürülen ya da püskürtülen beyaz ya da renkli kireç şerbeti ya da plastik boya. Badana yapma işi. Bir şey...

Baca nedir? İlgili atasözü deyimler ve anlamları ne demektir?

Baca Yanma, ısıtma sonucu oluşan gaz ve dumanların dışarı atılmasını sağlayan ve bir hava akımını oluşturarak yanma olayını kolaylaşt...
3 Yorum

Babalık nedir ne demektir? Anlamı

Baba olma durumu. "Eeee, babalık kolay değildir..." Baba gibi davranma, babaca davranış. "Yap bi babalık affet beni abi...&...

Cam nedir ne demektir? Anlamı

Cam Soda ya da potas katılmış silisli kumun yüksek sıcaklıkta eritilmesiyle elde edilen sert, saydam ve çabuk kırılır madde, sırça. ...

Cam güzeli nedir ne demektir? Anlamı

Cam güzeli çiçeği Cam güzeli, pencere kenarlarında daha iyi geliştiği için bu adı alan, evlerde süs çiçeği olarak yetiştirilen ve pemb...

Cambaz nedir ne demektir? İlgili atasözü ve anlamı

İp cambazı Yükseğe gerilmiş ip, tel ya da çubuk üstünde yürüyerek ya da bisiklet, motosiklet gibi araçlar kullanarak tehlikeli, ilgi ...
1 Yorum

Mabeyin nedir ne demektir? Anlamı

Ara. Eskiden konaklarda haremlikle selamlığı ayıran bölüm. Osmanlı sarayında selamlık. Sarayda mabeyincilerin bulundukları daire.

Şadırvan nedir ne demektir? Anlamı

Şadırvan Şadırvan, genellikle cami avlularında bulunan, çevresindeki musluklardan abdest alınan ortasındaki fıskiyeden şırıltılarla bo...

Racon nedir? Racon kesmek ne demektir? Anlamları

Racon kesmek Yol, yöntem, usul, kural. Bu işin raconu böyleydi, racona uymasını da bilirdi elbet. Gösteriş, fiyaka. İlgili Deyi...
3 Yorum

Lades kemiği nedir? Ladese girmek ne demektir? Anlamları

Lades kemiği ile ladese girmek İki kişi arasında, lades kemiğini uçlarından çekiştirip kopararak oynanan ve "aklımda" demeks...

Jakobenizm nedir? Jakoben ne demektir? Anlamı

Bir jakoben İhtilal (devrim) yoluyla işbaşına gelen ve iktidarını şiddet ve teröre dayalı olarak yürüten siyasi elit. Tepeden inmeci...

Jaketatay nedir ne demektir? Anlamı

Jaketatay Jaketatay, arkası yırtmaçlı, etekleri uzun ve ön köşeleri yuvarlak kesilmiş, siyah kumaştan, tek düğmeli, resmi davetlerde g...

Iğrıp nedir ne demektir? Anlamı

Karadan ığrıp ağı çekme Deniz ya da göl dibinden az yukarıda yüzen balıkları avlamak için, kenarlarına ağırlık bağlanıp av bölgesi çe...

Abanoz nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Abanoz ağacı (botanik) İki çeneklilerin abanozlar takımının abanozgiller familyasından, sıcak ülkelerde yetişen bir ağaç. Abanoz odu...

Habbe nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Tahıl tanesi, taneler çiminde olan kimi bitkiler için kullanılır. Kara üzüm habbesi, le le le, le canım. Su kabarcığı. Eskiden Araplarca ...

Habanera nedir ne demektir? Anlamı

Habanera, 19. yüzyılda çok tutulan, kökeni kesin olarak bilinmemekle birlikte, kimilerince İspanyol kaynaklı olduğu ve zenci müziğinden etki...

Abaküs nedir ne demektir? Anlamı

Abaküs Eski çağlardan buyana, basit hesapları kolaylıkla yapmaya yarayan, maden çubuklara geçirilmiş küçük tahta, metal ya da plastik...

Faça nedir ne demektir? Anlamı

Yelkenlinin geriye doğru gitmesi hareketini sağlayan bir yelken manevrası. Bir geminin boş ve doluyken bordasındaki su hatları arasında ka...

Abajur nedir ne demektir? Anlamı

Abajur Kağıt, cam, hasır, plastik gibi maddelerden yapılan, ışığın doğrudan doğruya göze vurmasını önlemek ya da onu belirli bir yere...

Ebabil nedir ne demektir? Ebabil Kuşu

Ebabil Kuşları Sağangiller familyasından, kırlangıca benzeyen ancak kırlangıca göre kanatları daha uzun, kavisli ve kuyruğu çatallı olan, b...

Abacı kebeci nedir? İlgili deyimler ve anlamları

Abacı kebeci : (deyiminin anlamı) Uzak yakın hısım akraba, tanıdık, ahbap. Bugün abacı da, kebeci de yok ama halkın sözü sözlükte yaşıyor. ...

Dağ nedir ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Yüksek bir dağ Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine egemen ve oldukça geniş bir alan kaplayan bölümlerine v...

Çadır nedir ne demektir? Anlamı

Çadır Keçe, deri, kıl ya da sık dokunmuş kalın bezden yapılıp direklerle tutturularak açık havada kurulan barınak, çerge, oba, otağ. ...

Çaçaron nedir ne demektir? Anlamı

Romalı hatip Cicero'nun adından. Karşısındakini bastıracak biçimde yüksek sesle ve çok konuşan, çenesi kuvvetli, şirret (kadın). Alay ko...

Abluka nedir ne demektir? Anlamı

Bir yerin, bir ordunun, bir askeri birliğin vb. sarılması, kuşatılması, kuşatma. Türkiye 2013 yılında da İsrail'in Gazze ablukasının ka...

Abli nedir? Abliyi kaçırmak ne demektir? Anlamları

Yatar serenleri sağa sola ya da ortaya çevirmek üzere kullanılan, bunların ucuna bağlı palangalı ve ucu sürekli elde tutulan yelkenli donan...

Abiye nedir ne demektir? Anlamı

Abiye Bayanların özel gecelerde giydikleri kıyafet. Kına gecesinde gelin kız, nişanda olduğu gibi takım, abiye, tuvalet vb. türden el...

Abiyotik nedir ne demektir? Anlamı

Yaşamın olanaksız olduğu, canlıların bulunmadığı (yer). Canlılık göstermeyen, cansız. Abiyotik sistem: Atmosfer, litosfer ve hidrosferd...