Abli nedir? Abliyi kaçırmak ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Yatar serenleri sağa sola ya da ortaya çevirmek üzere kullanılan, bunların ucuna bağlı palangalı ve ucu sürekli elde tutulan yelkenli donanımı.
  2. Kayıkta yelken açıldığı zaman, yelkenin iki yana kaçmaması için serenin ucundan, dümene yakın kısmına bağlanan ipler (halatlar).


  • Abliyi kaçırmak (bırakmak): (deyiminin anlamı) Ne yapacağını bilmemek, şaşırıp kalmak, soğukkanlılığını yitirmek.
( 0 soru/yorum )