Fars nedir ne demektir? Anlamı

Fars tiyatroda güldürü öğesini fiziksel hareketlerden çıkaran, daha çok göze ve duyumlara seslenen, genellikle az kişili bir tür komedya, k...

Farfara nedir ne demektir? Anlamı

Çok konuşan. Gelişigüzel ve düşünmeden konuşan. O da, "Farfara etme," diyordu, "kızımın hatasını ispat et önce. Herkesin de...

Fariğ nedir? Fariğ olmak ne demektir? Anlamları

Fariğ hukukta (Bir malı ya da hakkı başkasına) Geçiren, devreden. Vazgeçen, çekilen, el çeken, terk eden. Fariğ olmak: Vazgeçmek, çe...

Farika nedir? Alametifarika ne demektir? Anlamı

Farika, ayırmaç, ayıran, ayırıcı, ayırmaya yarayan özellik demektir. Örneğin bir kişinin kendisi ile özdeşleşmiş bir özelliği, eşyası, kıyaf...

Farad nedir ne demektir?

Farad, (İngiliz fizikçisi Faraday'ın adından, fizik) Elektrik sığa birimi. Simgesi "F". Farad, 1 coulombluk elektrik yüklendi...

Fanatik nedir ne demektir? Anlamı

Fanatik taraftar Fanatik, bir düşünceye aşırı derecede ve körü körüne bağlı olan. Fanatiklik; sporda, partide insanların arasına nefr...

Fason nedir? Fason üretim (imalat) ne demektir? Anlamı

Fason dikim atölyesi Terzinin belli bir ölçü ve örneğe göre kumaşa biçim vermesi işi, kesim. Bir firmanın malını başka bir firmaya ü...

Fasih nedir? Fâsih ne demektir? Anlamı

(Anlatış için) sıfat Açık ve düzgün. Açık ve düzgün konuşma yeteneği olan. Vazgeçen, bozguncu, fesheden. Fâsih şeklinde yazılırsa, fe...

Taşeron nedir? Taşeron firma ne demektir? Anlamı

Taşeron firma Büyük bir işin bir bölümünü yaptırmayı, asıl yükleniciden (müteahhitten, iş sahibinden) kendi üstüne alan, ikinci yüklen...

Fasıla nedir? Fasılalı ve fasılasız ne demektir? Anlamları

Fasıla ara, aralık demektir. Üç yıllık bir fasıladan sonra tekrar işe döndü. (kelime ile ilgili cümle) Fasılalı: Ara vererek, dura dura....

Edip nedir ne demektir? Anlamı

Edebiyatla uğraşan, edebi eser veren kimse, yazar. Edipler yani bu ülkede ki aydınlar yazarlar sanatçılar da temiz bir üslup kullanmalıdır....

Çalıkuşu nasıl bir kuştur? Çalı kuşunun özellikleri nedir?

Erkek (solda) ve dişi çalıkuşları Çalıkuşu (Regulus regulus) , çalıkuşugiller familyasından boyları 8,5 – 9,5 cm, kanat açıklıkları 13...

Eğirmek nedir ne demektir? Anlamı

Eğirmek Eğirmek, yün, pamuk gibi şeyleri iğle bükerek iplik durumuna getirmek. İnce telleri, bir eksen çevresinde dolayarak demet ya...

Daüssıla nedir ne demektir? Anlamı

Daüssılanın anlamı yurt özlemi, evini, yurdunu özleme demektir. Hazreti Ebu Bekir dahil başkalarının hasreti de bundan geri değildi. İlahi b...

Dalan nedir ne demektir? Anlamı

Bir yapının dış kapısıyla odaları arasındaki giriş bölümü, hol, antre, sofa. Girişe eklenmiş sütunlar dalana daha gösterişli bir görünüş ka...

Darülbedayi nedir ne demektir? Anlamı

Darülbedayi - İstanbul Şehir Tiyatrosu İstanbul belediyesine bağlı olarak kurulan ilk tiyatroya verilen ad. İstanbul şehir tiyatrosu...

Danişment nedir ne demektir? Anlamı

Bilgili, bilgin. Evvelce bir ilim öğrenmek isteyen, danişment olmak isterse, bilginlerden birisinin yanına girip, evvela ondan mahreç dersi...

Daniska nedir? Daniskası ne demektir? Anlamı

En iyi. Dikişle nakışın her türlüsü, örgü işlerinin daniskası... (H. Taner.) Âlâ. "Fransa'da bu kabil gazetelerin daniskası mevcu...

Cebeci nedir ne demektir? Anlamı

Cebecinin anlamı (tarih) silah yapan, onaran ya da satan kimse demektir. Cebeci Ocağı: Osmanlı ordusunda, silahların temin edilmesi, ko...

Cebelleşmek nedir? Cedelleşmek ne demektir? Anlamı

Birisiyle boğuşmak. (Bir işin) Üstesinden gelmek için çok uğraşmak. Suriyeli çocuklar bir yandan soğukla cebelleşiyor bir yandan bombaları...

Ceffelkalem nedir ne demektir? Anlamı

Ceffelkalem, düşünüp taşınmadan, hemen, birden, bir çırpıda demektir. Çünkü Avrupalılar bir şiirimiz olduğunu bilmezler ve Türk'ün bu b...

Cazip nedir ne demektir? Anlamı

İlgi uyandıran, elverişli, çekici, albenili. Cazip fiyat. Cazip teklif. Ekonomi Bakanı, Türkiye'nin uluslararası yatırımcılar için güve...

Cebbar nedir? Cabbar ne demektir? Anlamları

(din) Allahü Teala'nın Kudret sahibi olduğunu anlatır. Büyük, güçlü, güç ve kudret sahibi. sıfat Becerikli, açıkgöz (kadın). sıfat...

Cebire nedir ne demektir? Anlamı

Cebire, kırılmış kemikleri yerinde tutmak ve düzgün bir şekilde desteklemek kullanılan tahta, mukavva ya da tenekeden yaprak. Demiryolları...

Cebir nedir ne demektir? Anlamı

Zorlama, zor, zorlayış. (matematik) Birbiriyle bağlantılı niceliklerle ilgili problemleri, aritmetik işlemleri genelleştirip simgeler ve ...

Acembuselik nedir ne demektir? Anlamı

Acembuselik, Klasik Türk müziğinde, acem makamının sonuna bir buselik beşlisi eklenerek oluşturulan bileşik bir makamdır. Abdülbaki Nasır De...

Zamane nedir ne demektir? Anlamı

(Yakınma ya da hafifseme yoluyla) Şimdiki zaman. Zamane modası bize göre değil. Zamane gençleri büyüklerine saygısını gitgide yitiriyor. (ke...

Rafinaj nedir ne demektir? Anlamı

Rafinaj Karışım halindeki maddeleri bir rafineride kristallendirme, damıtma (distilasyon) gibi ayırma yöntemleriyle birbirinden ayırma v...

Radyoloji nedir ne demektir? Anlamı

Radyolojide röntgen filmi tekniğiyle akciğerlerin görüntülenmesi Radyoloji, ışınımın hekimliğe uygulanması hekimlikte kullanılması. ...

Maaile nedir ne demektir? Anlamı

Maaile, aileyle, çoluk çocuk birlikte, evcek. Düğünümüze maaile bekleriz. (kelime ile ilgili cümle) Arapça "mea (ile, beraber)" ...