Dalan nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir yapının dış kapısıyla odaları arasındaki giriş bölümü, hol, antre, sofa.
    Girişe eklenmiş sütunlar dalana daha gösterişli bir görünüş kazandırmış. Eski Yunanlılar, kutsal tapınakların önünde bulunan ve bir çeşit revaklı giriş olan dalana, pronaos derlerdi...
  2. Bekleme odası.
  3. Lobi.
    Çabucak elbiselerini giyinip dalana çıktı. (İlgili cümle kaynağı: D. Karakurt)
  4. Biçim, şekil.
  5. İnce, narin, zarif.
( 0 soru/yorum )