Ceffelkalem nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. (Arapça) Takdir kalemi kurumuştur, alın yazısı değişmez, Allah'ın takdir ettiği şey olacaktır anlamlarına gelir. Sonradan bir şey yazılmaz. Levhi mahfuzda olacak değişiklikler ve ömürlerin artması ve kısalması da, ceffelkalem yazılmıştır ki, buna kazâi muallak denir. (H. H. Işık)
  2. (Türkçe'de değişerek) Düşünüp taşınmadan, hemen, birden bire, gelişigüzel, aklına geldiği gibi, bir çırpıda anlamlarında kullanılır. Tarihe geçecek sözleri, ceffelkalem söylememeli ve uzun uzadı tetkikte bulunduktan sonra tarihe tevdi etmelidir (İbnülemin M. K. İnal). Mefhumun ne olduğu ve ne olacağı teemmül edilmeden ceffelkalem itirazlar yapılmıştır. (İlgili cümle kaynağı: A. B. Kuran)
( 0 soru/yorum )