Ceffelkalem nedir ne demektir? Anlamı

Ceffelkalem, düşünüp taşınmadan, hemen, birden, bir çırpıda demektir.
Çünkü Avrupalılar bir şiirimiz olduğunu bilmezler ve Türk'ün bu bahiste de kabiliyetini ceffelkalem inkar ederler. (İlgili cümle kaynağı: Yahya Kemal)