Stadyum nedir? Stat ne demektir? Kısaca anlamı

Stadyum Stadyum, futbol gibi takım oyunlarının, atletizm karşılaşmaların ve bayram gibi özel günlerde çeşitli törenlerin yapılabilmesi...

Sönüm nedir? Sönümlemek ne demektir? Kısaca anlamları

Fizikte bir salınım hareketinin sürtünme kuvvetlerinin etkisiyle, zamanla genliğinin azalıp sıfıra inmesi. Bir borcun, her yıl ödenen taks...

Söğüt nedir ne demektir? Kısaca söğüt ağacı

Söğüt ağacı Söğüt, söğütgiller familyasından, genellikle sulak yerlerde yetişen, dalları sarkık, yaprakları uzun ve dal üzerinde sağlı...

Soy nedir ne demektir? İlgili atasözü deyim ve anlamları

Soy ağacı Bir atadan gelen kimselerin topluluğu, sülale. Biyolojik özellikleri kuşaktan kuşağa değişmeyen kandaş birey topluluğu, ır...

Sorti nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Elektrik tesisatında fiş ya da lamba bağlanarak elektrik akımı alınan uçlardan her biri. Elektrik tesisatının anahtardan lambaya kadar ola...

Sorguç nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Padişah Sorgucu Bazı kuşların tepelerinde bulunan uzunca tüy. (tarih) Osmanlı döneminde, padişah ve vezirlerin kavuk ve başlıkların...

Sorgu nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Sorgu Sorgu (hukuk) suç niteliğinde olan bir sorunla ilgili olarak ceza muhakemesi hukukuna dayanılarak sorular sorma işidir. İlgi...

Sopa nedir ne demektir? Sopa ile ilgili deyimler ve anlamları

Sopa Genellikle 70 - 80 cm uzunluğunda, tek elin kavrayabileceği kalınlıkta odun değnek. Bizde sopa çobanı yoktur bey... Biz davarı s...

Sondaj nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Sondaj Sondaj, bir maden filizi, su ya da petrol yatağı aramak veya üzerinde yapı yapılacak bir yerin katman özelliklerini incelemek i...

Sonar nedir ne demektir? Sonar ne işe yarar?

Sonar nasıl çalışır? Sonar, belirli aralıklarla yüksek frekanslı ses dalgaları gönderip bu dalgaların geri yansımasına (yankısına) gör...
1 Yorum

Somya nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Somya Üzerinde yatılan döşeği taşımaya ve ona esneklik vermeye yarayan, yaylarla donatılmış demir kerevet. Odamızda üç tane somya var...

Somun nedir ne demektir? Somun ne işe yarar?

Somun ekmek Ekmeğin eskiden en çok kullanılan yuvarlak ve şişkin biçimi. Yaşlı avcı, boynundan geçirip göğsüne çaprazlama astığı tek ...

Solüsyon nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Solüsyon İçinde erimiş (çözünmüş) bir madde bulunan sıvı, çözelti, eriyik. Örneğin su ve tuzun karışımından oluşan sıvı bir solüsyond...

Solungaç nedir ne demektir? Solungaçlar nasıl çalışır?

Solungaçlar nasıl çalışır? Solungaç suda yaşayan hayvanların solunum organıdır. Solungaç bir tarağın dişleri gibi yan yana sıralanmış ...

Soluk nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Nefes alıp verme ya da alıp verilen nefes. Solmuş, rengi atmış ya da canlılığı kalmayıp pörsümüş olan. İlgili deyimler ve anlamları ...

Solaryum nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Solaryum cihazı Solaryum, içerisindeki lambalarla ultraviyole (morötesi) ışınlar yayarak, güneşlenmeye benzer şekilde bronzlaşmayı (t...

Soket nedir ne demektir? Soket ne işe yarar? Anlamı

Telefon şarj ve USB bağlantı soketi Bir elektrik ya da veri kablosunun ucunun bir cihaz ya da başka bir elektronik yapının bir bölümü...

Sofa nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Sofa Beypazarı Tarih ve Kültür Evi Evlerde oda kapılarının açıldığı ve eskiden ev halkının birlikte oturduğu, yemek yediği genişçe ...

Soba nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Soba Soba, bir yeri ısıtmak için kullanılan, yaktığı yakıt ya da harcadığı enerji türüne göre odun, kömür, talaş, gaz ya da elektrik s...

Smokin nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Smokin Smokin, resmi ya da yarı resmi gece ziyafetlerinde, balo, gala gibi özel gün ve gece eğlencelerinde erkeklerin giydiği önü açık...

Smaç nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Voleybolda smaç vurmak spor Voleybol tenis gibi oyunlarda sıçrayıp topa yüksekten vurarak topu yukarıdan aşağıya hızlı ve dik bir şe...

Slalom nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Kayak sporunda slalom Slalom, kayak sporunda üzerinde bayraklar bulunan direklerle yerleri gösterilmiş bir dizi dönemeçten oluşmuş bi...

Skala nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Kumpasta skala Bir çizgi boyunca belli bir kurala göre ölçme veya hesaplamaya yarayacak şekilde konmuş işaretler, genellikle ölçü ale...

Siyenit nedir?

Siyenit Siyenit, yapısında hiç kuvars bulunmayan ya da çok az bulunan, genellikle potaslı feldispatlardan oluşan, mika ve hornblent iç...

Siyanür nedir? Siyanür hakkında kısa bilgiler

Sıvı siyanür Siyanür, "hidrosiyanik asit" ya da "prusik asit" olarak da bilinen, son derece zehirli bir maddedir. ...

Sittinsene nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Sittinsene, Türkçe'de seneler boyunca, çok uzun sürecek (ya da sürmüş) bir zaman anlamında kullanılır. Arapça da sittin sözcüğü altmış d...

Sit nedir? Sit alanı ne demektir? Kısaca anlamları

Sit alanı Sit ya da sit alanı, kısaca doğal, ekolojik veya kültürel değerlerinden dolayı koruma altına alınan imara (yapılaşmaya) kapa...
1 Yorum

Sistire nedir ne işe yarar?

Çelik bir sistire ile ahşap sistirelemek Sistire bir tahtanın üzerindeki ufak pürüzleri, perdahlanmış parçaların rende izlerini giderm...

Sismograf nedir ne demektir? Sismograf nasıl çalışır?

Yatay sismograf Sismograf, kısaca deprem, zelzele gibi yer sarsıntılarını sürekli olarak kaydederek sismik dalgaların büyüklüğünü (şidde...

Sirküler nedir? İmza sirküleri ne demektir? Kısaca anlamları

İmza sirküleri örneği Sirküler belirli bir konuda, ilgili birçok kişiye bilgi vermek üzere belirli sayıda bastırılıp gönderilen yazı,...

Sirk nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Sirk çadırı Sirk, aslan, fil, ayı gibi çeşitli eğitilmiş hayvanların, cambazların ve palyaçoların izlemek için gelenlere çeşitli akrob...

Siren nedir ne demektir? Anlamı

Siren Genellikle elektrikle çalışan ve yüksek sesli işaret veren bir tür uyarı cihazıdır. Siren itfaiye, ambulans ve polis gibi acil d...

Sipsi nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Sipsi çalgısı Söğüt, ceviz, dut gibi ağaç dallarından yapılan düdük. Sepet örerken, söğütten düdük yaparken, saz kamışından sipsi yap...

Siper nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Çanakkale'de bir siper Seddülbahir Cephesi Korunulacak, arkasına, altına veya içine girerek saklanılacak yer. Askerlerin savaşt...

Sinyal nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Bir otomobil sinyali Bir şey bildirmek için verilen önceden kararlaştırılmış işaret. Taşıtın ön ve arkasında, her iki yanda yer alan...

Sini nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Sini Sini, yerde oturup üzerinde yemek yemeye yarayan ya da yemek sahanlarını taşımakta kullanılan, bakır ya da pirinçten yapılan büyü...

Sincap ve uçan sincap hakkında kısa bilgiler

Sincap Sincap, sincapgillerden 15 - 30 cm boyunda, 250 - 1000 g ağırlığında, 2 - 8 yıl yaşayabilen, uzun kuyruklu, sırtı kırmızı - kül...

Sinarit nedir? Sinarit balığı

Sinarit balığı Sinarit, izmaritgillerden, 50 - 70 cm boyunda, Akdeniz ve Marmara'da yaşayan, mercana benzer, pembe renkli, pullu...

Simya nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Simya Simya, değersiz madenleri altına çevirme, bütün hastalıkları iyileştirme ve hayatı sonsuz biçimde uzatacak ölümsüzlük iksiri bul...

Simetri nedir? Simetrik ne demektir? Kısaca anlamı

Simetri, bir düzlem, bir eksen, bir çizgi ya da noktanın zıt taraflarındaki parçaların boyut, biçim ve düzenlenişindeki uygunluk, karşıl...

Silo nedir ne işe yarar?

Silo Silo, tahıl vb. ürünlerin korunduğu, saklandığı veya depolandığı, genellikle silindir biçiminde inşa edilen ambardır. Silolarda s...

Silme nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Silme demir Silmek eylemi. Doldurulan bir kabın üst çeperleri seviyesine kadar taşırmadan doldurmak, ağzına kadar doldurmak. (tekni...

Silindir nedir ne demektir? Silindir ne işe yarar?

Dik ve eğik silindir Alt ve üst tabanları birbirine eşit dairelerden oluşan bir nesnenin eksenini dikey olarak kesen, birbirine paral...

Silikon nedir? Silikon hakkında kısa bilgiler

Silikon hem doğada oldukça fazla bulunan doğal bir elementtir hem de silikon elementinden yapay olarak üretilen sentetik maddeye verilen add...

Silecek nedir ne demektir? Silecek nasıl çalışır?

Silecek mekanizması Bir şeyi temizlemek ya da yıkadıktan sonra kurulanmak için kullanılan gereç (havlu, bez, paspas vb.). Taşıtlarda...

Siklon nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Siklon fırtınası uydu görüntüsü Atmosferde bir alçak basınç alanı çevresinde hızla dönen rüzgarların oluşturduğu şiddetli fırtına vey...

Sikke nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Selçuklu dönemi altın, gümüş ve bakır sikkeler Altın, gümüş, bakır (bronz) vb. değerli madenlerden basılmış madeni para. Selçuklular...

Sigorta nedir ne demektir? Sigorta ne işe yarar nasıl çalışır?

Sigortalama Değerli herhangi bir şeyin, ileride kazaya uğraması olasılığı düşünülerek böyle bir durumda zararın karşılanması için bir...