Sofa nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Sofa (Beypazarı Tarih ve Kültür Evi) Evlerde oda kapılarının açıldığı ve eskiden ev halkının birlikte oturduğu, yemek yediği genişçe ...

Soba nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Soba Soba, bir yeri ısıtmak için kullanılan, yaktığı yakıt ya da harcadığı enerji türüne göre odun, kömür, talaş, gaz ya da elektrik s...

Siyenit nedir?

Siyenit Siyenit, yapısında hiç kuvars bulunmayan ya da çok az bulunan, genellikle potaslı feldispatlardan oluşan, mika ve hornblent iç...

Sistire nedir ne işe yarar?

Çelik bir sistire ile ahşap sistirelemek Sistire bir tahtanın üzerindeki ufak pürüzleri, perdahlanmış parçaların rende izlerini giderm...

Siren nedir ne demektir? Anlamı

Siren Genellikle elektrikle çalışan ve yüksek sesli işaret veren bir tür uyarı cihazıdır. Siren itfaiye, ambulans ve polis gibi acil d...

Sipsi nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Sipsi çalgısı Söğüt, ceviz, dut gibi ağaç dallarından yapılan düdük: Sepet örerken, söğütten düdük yaparken, saz kamışından sipsi yap...

Sinarit nedir? Sinarit balığı

Sinarit balığı Sinarit, izmaritgillerden, 50 - 70 cm boyunda, Akdeniz ve Marmara'da yaşayan, mercana benzer, pembe renkli, pullu...

Silo nedir ne işe yarar?

Silo Silo, tahıl vb. ürünlerin korunduğu, saklandığı veya depolandığı, genellikle silindir biçiminde inşa edilen ambardır. Silolarda s...