Münfail nedir ne demektir? Anlamı

Gücenmiş, alınmış, kırgın: Zannım, bize münfail ki Mevla / Bir badiye halkı yandı, hala / Bir damla su inmiyor semadan / Şebnem bile düşmüy...

Münevver nedir ne demektir? Anlamı

Aydın: Bahsettiğimiz sorunların milletimizin, ülkemizin, dindaşlarımızın ve insanlığın yararına çözülebilmesi için yeni bir münevver neslin...

Münekkit nedir ne demektir? Anlamı

Eleştirmeci, eleştirici, eleştirmen: Münekkit, sanat dışı hiç bir duyguya kapılmadan eseri böylece kavrayan, sanatçının kastı ile bu kastın ...

Münebbih nedir ne demektir? Anlamı

Dalgınlık, gaflet vb.den uyaran, ikaz eden, tembih eden: Türk Tarih Kongreleri, müzakereleri ve sergileriyle mürebbi ve münebbih rollerini ...

Münderecat nedir ne demektir? Anlamı

İçindekiler, muhteviyat: Ancak bu kitap münderecat itibariyle diğerlerine nazaran oldukça zengindir. Eser, gerek ifade açıklığı ve üslup akı...

Mündemiç nedir ne demektir? Anlamı

Bir şeyin içinde var olan, bulunan, saklı olan, altından çıkan, içkin: Özgürlüğün insanı insan yapan özünde mündemiç olduğunu bilenler kimse...

Münavebe nedir ne demektir? Anlamı

Nöbetleşe, sıra ile, keşikleme: Bu durumlarda, sünnette gelen münavebe usulüne başvurulmalıdır. Yani bir seferinde biri, diğer seferinde öbü...

Münasip nedir ne demektir? Anlamı

Uygun, yerinde, yaraşır, yakışır: Ruha münasip olan her özelliği, şüphe yok ki tam yerli yerinde, tam uygun olarak halk eden Allah'tır....

Münasebet nedir ne demektir? Anlamı

İlişik, ilişki, ilinti: Allah insan münasebeti; münasebetlerin en sırlısı, en mükemmeli, en benzersizi, en parlağı, en yücesi, en kutsalıdı...

Münakalat nedir ne demektir? Anlamı

Ulaştırma, taşıma işi, nakil: 1927 yılında, Münakalat (Ulaştırma) Bakanlığı'na bağlı olarak Devlet Demiryolları ve Limanları Umum (Genel...

Münadi nedir ne demektir? Anlamı

Kamuya (halka) duyurulmak istenilen şeyleri yüksek sesle haber vermeyi iş edinmiş olan kimse, tellal : Bir münadi avazı çıktığı kadar bağırı...

Mümtaz nedir ne demektir? Anlamı

Seçkin (benzerleri arasında niteliklerinin yüksekliğiyle göze çarpan): Ömrünü, Türk-İslam ülküsüne hizmetle geçiren inandığı dava ve ülküsü...

Mümbit nedir ne demektir? Anlamı

Bol ürün veren, verimli, bereketli, bolca biten, bitek: Dedemden miras kalmış olan Adapazarı'ndaki 68 dönümlük mümbit toprağın satılması...

Mümasil nedir ne demektir? Anlamı

Benzeyen, andıran –e benzer, gibi: Bu ve buna mümasil sözler, iddialar daima insanlar arasında var olacaktır (İlgili cümle kaynağı: Ö. Seyfe...

Mümarese nedir ne demektir? Anlamı

Bir işle devamlı meşgul olmanın kazandırdığı el yatkınlığı, yatkınlık, ustalık, hüner: Bu hususta hasıl olacak meleke ve mümarese öyle üç g...

Mülteci nedir ne demektir? Anlamı

Suriyeli mülteciler Başka bir ülkeye sığınmış kimse. Sığınan, korunup gözetilmek istenen. Mülteci ülkesinde iç savaş, dini, siyasi,...

Mülki nedir ne demektir? Anlamı

Bir ülkeyle ilgili olan. Ülke yönetimine ilişkin. Asker sınıfı (askeri erkan) dışında kalan, sivil: Mülki erkan. Mülki erkan: Geneld...

Mülk nedir ne demektir? Anlamı

Tapulu mülk Ev, dükkan, arsa, arazi gibi taşınmaz mal: Bunca mülk babasından kalmış. (derleme cümle) Bir devletin ülkesi: "Adal...

Mülhakat nedir ne demektir? Anlamı

Bir bütüne katılanlar, mülhak olan, eklenen şeyler, ekler, ilaveler, katmalar: Bir belgede Yunus Emre vakfından ve bu vakfın mülhakatından ...

Mülhak nedir ne demektir? Anlamı

Bağlı, bir bütüne sonradan katılmış olan, eklenmiş, ilhak edilmiş: Kişinin mürşidine duyduğu bu muhabbet onu, yolunun büyüklerine ve netice...

Mülazım nedir ne demektir? Anlamı

Bir işe girmek için bir süre parasız olarak o işe devam eden: Osmanlıda en istidatlı gençler, hariciyeye mülazım olarak girer, pişe pişe, k...

Mülayim nedir ne demektir? Anlamı

Yumuşak huylu: Arkadaşlarımızdan biri çok mülayim, kızlarla pek muhabbeti olmayan, hemen kızaran utangaç biriydi. (İlgili cümle kaynağı: En...

Mülayemet nedir ne demektir? Anlamı

Yumuşak huyluluk, uysallık, mülayimlik: Beşeri münasebetlerin iyi bir istikamette gelişmesinde mülayemet ve tatlılık, dinimizde baş köşeyi ...

Müktesebat nedir ne demektir? Anlamı

Edinilen bilgiler, edinç: Bir millet, atalarından tevarüs ettiği ve şimdilerde de yeni terkip, yeni biçim, yeni şekillere sokarak değerlendi...

Mükrim nedir ne demektir? Anlamı

Misafir ağırlamayı seven, ikram eden, konuk sever (kimse): Hz. Muhammed, müşriklere dahi yeri geldiğinde yardım eden alicenap, mükrim ve pek...

Mükemmel nedir ne demektir? Anlamı

Eksiksiz, kusursuz, tam, yetkin, dört dörtlük. Çok güzel, harikulade, şahane. Örnek cümle: Halbuki kainatta insan elinin karışıp karışt...