Mülaki nedir? Mülaki olmak ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Buluşan, görüşen, kavuşan: Koydu mahlasımı hem Ali Baki / Şükür maksuduma kıldı mülaki...


  • Mülaki olmak: Kavuşmak, buluşmak, görüşmek: "Muhakkak ki mümin, tam vefat anında Allah'ın rahmeti ve mağfireti ile müjdelendiğinde Allah'a kavuşmayı sever. Allah da onunla mülaki olmayı sever" buyurmuştur Peygamber Efendimiz (sav).
( 0 soru/yorum )