Müsellesat nedir ne demektir? Anlamı

Müsellesat, üçgenleri hesaplamayı konu edinen matematik kolu, trigonometri [müsellesden (üçgen, üçlü) türemiştir]. Bunun gibi, müsellesat il...

Müselles nedir ne demektir? Anlamı

Üçlü. Savaş başlamadan önce Avrupa'nın büyük devletleri, bir tarafta üçlü bağlaşma "İttifakı Müselles" (Almanya, Avusturya- M...

Müsellem nedir ne demektir? Anlamı

İnkar edilemeyen, karşı çıkılamayan, söz götürmez bir şekilde. Müslümanlığa halisane hizmeti dünyaca müsellemdir Türklerin. Tarih de buna ş...

Müsekkin nedir ne demektir? Anlamı

Yatıştırıcı, sakinleştirici. İnsanın iyilik duygusunun dengeli bir şekilde geliştirilmesi halinde duygular ruhumuzda müsekkin görevi görür....

Müseccel nedir? Müseccel marka ne demektir? Kısaca anlamları

Müseccel, kütüğe geçirilmiş, tescil edilmiş, sicilli. Araçlar trafik şube veya bürolarında müseccel veya mevzuatına göre belediyelerde kayıt...

Müsebbip nedir? Müsebbibi ne demektir? Anlamı

Bir şeyin olmasına, yapılmasına sebep olan, neden yaratan, yol açan (kimse veya şey). Bu vahim tablonun elbette bir müsebbibi vardır. Ufak...

Müsavi nedir? Müsavi olmak ne demektir? Anlamı

Eşit, denk. O Allah, Aliyy'dir, kendisine şirk koşulmasından ve başkasıyla müsavi olmaktan çok yücedir. Müsavi olmak : Denk, eşit ol...

Müsavat nedir ne demektir? Anlamı

Eşitlik, denklik, aynı haklara sahip olma durumu. Herkes Allah'ın kuludur; kullukta ise müsavat vardır (Y. Bahadıroğlu). Kanun, bir ikti...

Müsamere nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Okullarda öğretmenlerinin gözetiminde öğrenciler tarafından düzenlenen şiir, piyes vb.nin yer aldığı gösteri. Son hafta hep müsamerelerle g...

Müsamahakar nedir? Müsamahakarlık ne demektir? Anlamları

Hoş gören, hoşgörülü davranan, anlayışlı, toleranslı. Dini inançları, zalim ve zorba olmasına engeldi. Aldığı terbiye müşfik, anlayışlı, mü...

Müsamaha nedir? Müsamaha göstermek ne demektir? Anlamları

Hoş görme, hoşgörü. İçinizden fazilet ve imkan sahibi olanlar, müminleri affedip müsamaha göstersinler. Siz de Allah’ın sizi affedip müsama...
1 Yorum

Müsadere nedir? Müsadere etmek ne demektir? Anlamı

Devletin verdiği görevler sırasında edinilen mal varlığının kamuya ait sayılması kuralına dayanılarak birçok İslam devletinde uygulanan müs...

El vermek nedir ne demektir? Anlamı

Kendisinde bulunan bu kabiliyeti daha hayatta iken, kendisinde böyle bir kabiliyetin varlığını hissettiği bir başkasına öğretip aktarma...

El almak nedir ne demektir? Anlamı

Dini-tasavvufi edebiyatta kullanılan "el almak" deyimi, tarikata girmeyi, bir mürşide bağlanarak manevi eğitimini ona tesli...

Müsabaka nedir ne demektir? Anlamı

Yarışma. Şehzadebaşı ve Taksim'de kurulan sirklerde güreş müsabakaları düzenlendi. (İlgili cümle) Spor karşılaşması. Oynanan 32 müsaba...

Müsaade nedir? Müsaade etmek ne demektir? Anlamı

İzin, icazet, ruhsat. Yanlış kararlar vermemize ve yanlış işler yapmamıza müsaade etme ya Rabbi. (dua) Elverişlilik.

Dantel nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Dantel Her türlü iplikle tığ ile el yordamıyla örülen veya bir kumaşın kenarına işlenen türlü biçimde ince ve ağ görünümünde süs örgüs...

Türkiye Deniz Yolları Haritası ve Limanlar Listesi

Yük ve yolcu trafiği bakımından Türkiye’deki en işlek limanlar; İstanbul, İzmit, İzmir, Mersin, İskenderun ve Samsun’dur.

Müsait nedir? Müsait olmak ne demektir? Anlamı

Uygun, elverişli, kullanılabilir, boş. Çalışmak için müsait gün ve saat bekleme. Bil ki her gün ve her saat çalışmanın en müsait zamanıdır. ...

Karizmatik Kelimeler Entelektüel Sözcükler ve Anlamları

Güzel ve etkili konuşma Konuşmanıza güzellik katacak, söylendiğinde kulağa hoş gelen, dikkat çeken, entelektüel, günlük hayatta pek fa...
17 Yorum