Müsamaha nedir? Müsamaha göstermek ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Hoş görme, hoşgörü: İçinizden fazilet ve imkan sahibi olanlar, müminleri affedip müsamaha göstersinler. Siz de Allah’ın sizi affedip müsamaha göstermesini istemez misiniz? Allah gerçekten çok affedicidir, merhameti ve ihsanı boldur. (Nur Suresi 22. Ayeti Kerime)
  2. Görmezlikten gelme, göz yumma, yanmış bir şeyin olmasına izin verme: (Kenan Rıfai'nin) Müsamaha üstündeki ölçüsünü göstermek bakımından şu sözü ne kadar şayanı dikkattir: "Ben beni aldatmak isteyen kimselere karşı aldanmış gibi görünürüm, onların da zevklerini okşamak için." (İlgili cümle kaynağı: Semiha Ayverdi)


  • Müsamaha göstermek (etmek): Hoşgörüyle karşılamak veya davranmak.
  • Müsamahasına sığınmak: (Birinin bir durum karşısında) Hoşgörülü davranmasını ummak.
( 0 soru/yorum )