Vebal nedir? Vebali boynuna ne demektir? Anlamı

Vebal Arapça bir kelimedir. Günah anlamındadır. Bu işin vebali vardır. (kelime ile ilgili cümle) Vebali boynuna olmak : (deyiminin anlam...

Velvele nedir? Velveleye vermek ne demektir? Anlamı

Gürültü, bağrışma, gereksiz telaş, yaygara, heyecan. Avazı çıktığı kadar bağırması ortalığa velvele vermeye yetmişti... Musikide usullerin...

Vermek ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Vermek ile ilgili deyimler ve anlamları İçinde "vermek" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Ver elini (şu ya da bu yer)...

Vecit (vecd) nedir? Vecde gelmek ne demektir? Anlamı

Sevgi ya da heyecandan doğan coşkunluk, kendinden geçme, esriklik, esrime. Vecd, ruhda baş dönmesi halini andırır. Vecd denen bu başdönmesi...

Velinimet nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Müşteri Velinimetimizdir Velinimet, nimetinden faydalanılan, birçok şeyin ona borçlu olunduğu, yaşam boyunca yararı olacak ve unutulma...

Vezir Nedir Ne Demektir? Anlamı

Satrançta vezir taşı (tarih) Osmanlılarda sivil ve askeri yetkileri olan ve paşa unvanına erişmiş bulunan en yüksek aşamalı görevli....

Vesselam nedir ne demektir? Anlamı

"İşte o kadar, son söz bu" anlamında olup sözün tamamlandığına işaret eder ve sözü sona erdirmek için cümle sonlarında kullanılır...

Casus Nedir Ne Demektir? Anlamı

Casus uydu Casus, bir devletin ya da bir kimsenin sırlarını başkasının hesabına öğrenmeyi üstlenen kişi, çaşıt. Casus uydu : Dünya...

Uydu Nedir Ne Demektir? Anlamı

TÜRKSAT 3A Bir gezegenin çekiminde bulunarak onun çevresinde dolanan daha küçük gezegen. Ay, Dünya'nın uydusudur. (mecazi) İşle...

Gaflet nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Gafil olma durumu, dikkatsizlik, boş bulunma, aymazlık, dalgınlık. Gaflet ile ilgili deyimler ve anlamları İçinde "gaflet" k...

Odak Nedir Ne Demektir? Anlamı

Odak Küresel bir aynanın (ya da dışbükey bir merceğin) asal eksenine koşut olarak gelen ışınların yansıdıktan (ya da kırıldıktan) son...

Damlataş nedir ne demektir? Anlamı

Damlataş Bir damlataş mağarasında birleşmelerine çok az kalmış damlataşlar (sarkıt ve dikitler) Değerli ve yarı değerli taşla...

Vezaret nedir? Vezareti uzma ne demektir? Anlamı

Vezaret, vezirin görev ve makamı, vezirlik (günümüzde bakanlık). Nihayet Rauf Beyefendi'nin hikayelerinden ve su-i tesirinden haberdar o...

Zıp nedir? Zıpçıktı ne demektir? Anlamı

"Apansız ve beklenilmeyen bir taraftan" anlamına gelen zıp diye çıkmak deyiminde geçer. Karşıma zıp diye bir adam çıktı. (kelime i...

Zılgıt nedir? Zılgıt yemek ne demektir? Anlamı

(teklifsiz konuşmada) Çıkışma, azarlama. (Güney Anadolu'nun kimi bölgelerinde) Bağırarak ve alkışlayarak beğenisini belirtme. Zı...

Zemheri nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Kara kış, yılın 22 Aralık ile 31 Ocak arasındaki bölümü demektir. Zemheri ile ilgili deyim ve atasözleri İçinde "zemheri" ke...

Zihin nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Zihin İnsanın duygulardan bağımsız olarak çalışan tanıma yetisi. Allah zihin açıklığı versin yavrum. Bellek. Zihinde bir sayı tut. ...

Yamak nedir ne demektir? Anlamı

Bir işte birine yardımcı olarak çalışan erkek. Yamak çırağın bir altıdır. Aşçının yardımcısı olarak servis yapmak üzere bizimle gelen genç ...

Mağfiret nedir? Mağfiret etmek ne demektir? Kısaca anlamları

Suç bağışlama. Yüce Allah'ın lütuf ve merhamet ederek kullarının günahlarını affetmesi, bağışlaması. Mağfiret, Allah'ın, kullar...

Yamuk Nedir Ne Demektir? Anlamı

Eş kenar yamuk - Geometri Bir yana doğru eğik olan, çarpık, eğri. Masanın bir ayağı yamuk. (matematik) Yalnız iki kenarı koşut olan...

Yaman nedir ne demektir? İlgili atasözü ve anlamı

Güç, etki ya da beceriklilik bakımından hayret uyandırıcı olan, alışılmışın üzerinde. Yaman bir asker. (Eskiden) Kötü. Ölümle sarmaş dolaş...

Zımnen nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Zımnen, açık açık değil üstü kapalı, örtülü ve dolaylı olarak anlamlarında kullanılır. Mazmun, herhangi bir fikri doğrudan doğruya değil zım...

Üzengi nedir ne demektir? Anlamı

Üzengi Eyerin iki yanında bir kayış ucunda asılı bulunan ve hayvana binerken ya da binildiğinde ayakların basılmasına yarayan altı düz demi...

Zemberek nedir? Zembereği boşalmak ne demektir? Anlamı

Zemberek Merkezdeki ucu sabit olmak üzere bir düzlem üzerinde sarmal biçimde sarılmış çelik bir şeritten oluşan yay. Zembereğin döndü...

Var nedir? Var ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Düşünüyorum öyleyse varım. Descartes Evrende ya da düşüncede bulunan, yok karşıtı; bu sıfat hep yüklem olarak kullanılır ve üçüncü k...

Kadir Nedir Ne Demektir? Anlamı

Değer. (gökbilimi) Bir yıldızın, parlaklık bakımından bulunduğu basamak. Birinci kadirde 19, ikincide 57, üçüncüde 174 yıldız bulunur. G...

Zeamet Nedir Ne Demektir? Anlamı

Zeamet, Osmanlı Devleti idari örgütlenmesinde, 20.000 - 100.000 akçe gelir getiren bir birimin tasarrufunun askeri ve idari hizmet karşılığı...