Velvele nedir? Velveleye vermek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Gürültü, bağrışma, gereksiz telaş, yaygara, heyecan: Avazı çıktığı kadar bağırması ortalığa velvele vermeye yetmişti...
  2. Musikide usullerin zamanlarını daha küçük parçalara ayırarak (darp parçacıklarına ayırarak) vurma: Yalnız gelişi güzel velvele yapılmaz. İnce bir zevk-ı selim ve derin bir bilgiye dayanmak lazımdır. Velvele, Türk Musikisinde, bilhassa Mevlevi Ayinlerinde kullanılır; kudüm, usulleri velveleli olarak vurur. Böylece sema, fevkalade bir hareket, revnak ve halavet kazanır. (Y. Öztuna)


  • Velveleye vermek: (deyiminin anlamı) Gereksiz telaş ve heyecan yaratmak: En sevmediği şeylerden biri de, böyle yok yere ortalığın velveleye verilip milleti birbirine katılmasıydı. (İlgili cümle kaynağı: T. Çayırcı)
( 0 soru/yorum )