Vecit (vecd) nedir? Vecde gelmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Sevgi ya da heyecandan doğan coşkunluk, kendinden geçme, esriklik, esrime: Vecd, ruhda baş dönmesi halini andırır. Vecd denen bu başdönmesi, ruhu mutlak alemine yükseltir; onunla birleştirir. (İlgili cümle kaynağı: N. Topçu)
  2. (tasavvuf) Allah (c.c.) sevgisinin doğurduğu derin sevinç ve coşkunluk: Aşkın en güzel anı vecd halidir. Kaynaşma ve karışma sarhoşluğu. Aşkın başlangıcı sevgi, sonu vecd'dir; vecdin görünüşü mükașefe tamamlanması müşahede'dir. Bu hal içinde kainatin bütün sırları öğrenilir, hayatın bütün zavallılıkları kaybedilir. (H. Altıntaş)


  • Vecde gelmek: (deyiminin anlamı)
    1. Kendinden geçecek kadar coşmak.
    2. Ulu bir şey karşısında büyük bir coşkunluk ve heyecan duymak, esrimek.
( 0 soru/yorum )