Muhit nedir ne demektir? Anlamı

Çevre, yöre, etraf. Ev iyi bir muhitteydi. Bir kimsenin sürekli ilişkide bulunduğu insanlar topluluğu, çevre. Acılarını ve dertlerini anla...

Muhip nedir? Muhibbi ne demektir kimdir? Anlamları

Muhip, seven, sevgi besleyen, dost, ahbap anlamında kullanılan bir sıfattır. Allah'a iman edip ikrarında duranlar ancak gerçek muhip ola...

Muhbir nedir? Muhbirlik ne demektir? Anlamları

Muhbir Haber ulaştırıcı, haber veren, haberci. Eş anlamı muhabir. Yasa dışı olan bir durumu yetkili makamlara bildiren, ihbar eden k...

Muhayyer nedir ne demektir? Anlamı

Seçmeli, beğenmeye bağlı, beğenmece. (sıfat) Sağlamlığı ve kullanılabilirliği açısından önerilen, beğenilmediğinde geri verilebilecek ola...
1 Yorum

Muhayyel nedir? Muhayyile ne demektir? Anlamları

Muhayyel hayalde olan, hayal edilen, imgelenen. Yalnızdım ama muhayyel bir arkadaşım vardı karşımda. (S. F. Abasıyanık) Muhayyile hayal ...

Muhavere nedir? Muhavere etmek ne demektir? Anlamları

Birbiriyle karşılıklı konuşma. Aralarında şöyle bir muhavere geçmiş... (İlgili cümle kaynağı: S. Ayverdi) (tiyatro) Karagöz'le Haciva...

Muhatara nedir? Muhataralı ne demektir? Anlamları

Korkulu durum, tehlike. Padişahların huzurunda can için muhatara vardır. Lakin himmet sahibi olanlar, o huzurdan uzak bulunmaya tahammül etm...

Muhatap nedir? Muhatap olmak ne demektir? Anlamları

Kendisine söz söylenilen kimse, seslenilen, kendisiyle konuşulan ilgili kimse. Kur'ân, kainatın en karmaşık varlığı olan insanı değişik...

Muhassala nedir ne demektir? Anlamı

Elde edilen sonuç, hasıl olan netice. İlim, bir muhassala, yani bilgilerin neticesinde ortaya çıkan kesin sonuçtur. (fizik) Bir cisme uyg...

Muhasip nedir? Muhasiplik ne demektir? Anlamı

Muhasebe işleriyle uğraşan kimse, muhasebeci, sayman. Muhasip borçları da, hesabını da tutarak belli zamanlarda ödeme yapmaktaydı. Muhas...

Muhasebeci nedir? Muhasebecilik ne demektir? Anlamları

Muhasebeci Muhasebe işi yapan. Hesap işleriyle uğraşma, hesap bilimi. Muhasebeci, işletmelerin mali işlemlerini kaydeden, sınıfland...

Muhasebe nedir ne demektir? Anlamı

Muhasebe Hesap işleriyle uğraşma, hesap bilimi. İşletmelerin mali işlemlerini kaydeden, sınıflandıran, özetleyen ve raporlayan bir b...

Muhasebat nedir ne demektir? Anlamı

Hesap işleri demektir. Maaşların dağılımındaki düzensizlik ve münhal kadrolara uygun personelin yerleştirilmemesi Islah ve Tetkiki Muhaseba...

Muhasara nedir ne demektir? Anlamı

Kuşatma, sarma, çevirme. Büyük kalelerin fethedilmesi maksadıyla yapılan muhasara savaşlarının yerini büyük ölçüde meydan savaşları aldı. H...

Muharrir nedir? Muharrirlik ne demektir? Anlamları

Yazar. Gazete yazarı. Muharrir makale, deneme, eleştiri gibi türlerde yazar; sanatlı söyleyişler kullanmaz. Muharrirlik: Yazarlık. S...

Muharrik nedir ne demektir? Anlamı

Hareket ettirici, harekete geçiren, devim veren. Fakat hareket var olmak için, en basit bir müşahede ile anlıyoruz ki, evvela bir muharrik ...

Muharrer nedir ne demektir? Anlamı

Yazılmış, yazılı. Nama muharrer: İsme yazılı, üzerinde taşıyanın adının yazılı olduğu. Nama muharrer senet. Emre muharrer senet: Belir...

Muharremiye nedir? Örnek ve Anlamı

Hicri senenin başlangıcı olan muharrem ayının birinci günü yapılan yeni yıl tebrikleşmelerinde verilmesi adet olan bereket parası, yılbaşı ...

Muharrem nedir ne demektir? Anlamı

Hicri takvime göre yılın birinci ayı, aşure ayı, matem ayı. Haram kılınmış. Hürmete layık. Muharrem ayında savaş yapmak haramdır. Muha...

Muharip nedir? Muharip sınıf ne demektir? Anlamları

Muharip harp eden, savaşan, savaşçı demektir. Savaş halinde iken "muharip olmayanlar" öldürülmez. Her Müslüman hayatını Cenabı All...

Muharebe nedir ne demektir? Anlamı

Sakarya Meydan Muharebesi Kurtuluş Savaşının dönüm noktası sayılır Muharebe, iki veya daha fazla sayıda ordunun birbirlerine askeri a...

Muhammes nedir ne demektir? Örnek ve Anlamı

Beşli. Beşgen. (edebiyat) Beş dizelik bölümler halinde söylenen nazım şekli, beşli. Beş mısralık bentlerden oluşan nazım şekline muhamme...

Muhammen nedir? Muhammen bedel ne demektir? Anlamları

Oranlanan, tahmin edilen, tahmini. Tamir veya inşa edilecek bu yerlerin keşfi mimarbaşı tarafından yapılarak muhammen bir bedel çıkarılırdı....

Muhammedi ne demektir? Anlamı

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (sav)'in ümmetinden olan O'na özenen kimse. Ey Ümmet-i Muhammedi Siz insanların iyiliği için m...

Muhallebi nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Muhallebi Süt, şeker, un ve pirinç unu kaynatılarak yapılan, bulamaç ya da pelte kıvamında bir tatlı. İlgili deyimler ve anlamları...

Muhalif nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Bir tutuma, bir görüşe, bir davranışa karşı olan, aykırılık eden, muhalefet eden (kimse). Zaten alıp yürümüştü namı çoktan her şeye muhalif...

Muhalefet nedir? Muhalefet partisi ne demektir? Anlamı

Muhalefet Bir tutuma, bir görüşe karşı olma durumu, aykırılık, karşı çıkma. Muhalefet, çoğu kez, en beğendiğiniz mükemmeli bile kalıc...

Muhal nedir ne demektir? Anlamı

Olması, gerçekleşmesi, yapılması mümkün olmayan, olanaksız. Felsefede, bir imkansız, bir de muhal var. Bir hadisenin meydana gelişi, ne kada...