Muhit nedir ne demektir? Anlamı

Çevre, yöre, etraf. Ev iyi bir muhitteydi. Bir kimsenin sürekli ilişkide bulunduğu insanlar topluluğu, çevre. Acılarını ve dertlerini anla...

Muhayyer nedir ne demektir? Anlamı

Seçmeli, beğenmeye bağlı, beğenmece. (sıfat) Sağlamlığı ve kullanılabilirliği açısından önerilen, beğenilmediğinde geri verilebilecek ola...
1 Yorum

Muhassala nedir ne demektir? Anlamı

Elde edilen sonuç, hasıl olan netice. İlim, bir muhassala, yani bilgilerin neticesinde ortaya çıkan kesin sonuçtur. (fizik) Bir cisme uyg...

Muhasebe nedir ne demektir? Anlamı

Muhasebe Hesap işleriyle uğraşma, hesap bilimi. İşletmelerin mali işlemlerini kaydeden, sınıflandıran, özetleyen ve raporlayan bir b...

Muhasebat nedir ne demektir? Anlamı

Hesap işleri demektir. Maaşların dağılımındaki düzensizlik ve münhal kadrolara uygun personelin yerleştirilmemesi Islah ve Tetkiki Muhaseba...

Muhasara nedir ne demektir? Anlamı

Kuşatma, sarma, çevirme. Büyük kalelerin fethedilmesi maksadıyla yapılan muhasara savaşlarının yerini büyük ölçüde meydan savaşları aldı. H...

Muharrik nedir ne demektir? Anlamı

Hareket ettirici, harekete geçiren, devim veren. Fakat hareket var olmak için, en basit bir müşahede ile anlıyoruz ki, evvela bir muharrik ...

Muharrer nedir ne demektir? Anlamı

Yazılmış, yazılı. Nama muharrer: İsme yazılı, üzerinde taşıyanın adının yazılı olduğu. Nama muharrer senet. Emre muharrer senet: Belir...

Muharremiye nedir? Örnek ve Anlamı

Hicri senenin başlangıcı olan muharrem ayının birinci günü yapılan yeni yıl tebrikleşmelerinde verilmesi adet olan bereket parası, yılbaşı ...

Muharrem nedir ne demektir? Anlamı

Hicri takvime göre yılın birinci ayı, aşure ayı, matem ayı. Haram kılınmış. Hürmete layık. Muharrem ayında savaş yapmak haramdır. Muha...

Muharebe nedir ne demektir? Anlamı

Sakarya Meydan Muharebesi Kurtuluş Savaşının dönüm noktası sayılır Muharebe, iki veya daha fazla sayıda ordunun birbirlerine askeri a...

Muhammedi ne demektir? Anlamı

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (sav)'in ümmetinden olan O'na özenen kimse. Ey Ümmet-i Muhammedi Siz insanların iyiliği için m...

Muhal nedir ne demektir? Anlamı

Olması, gerçekleşmesi, yapılması mümkün olmayan, olanaksız. Felsefede, bir imkansız, bir de muhal var. Bir hadisenin meydana gelişi, ne kada...