muhalif:

Muhalif nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir tutuma, bir görüşe, bir davranışa karşı olan, aykırılık eden, muhalefet eden (kimse).
    Zaten alıp yürümüştü namı çoktan her şeye muhalif duruşuyla; nam-ı diğer "Dişil antitez"di. (İlgili cümle kaynağı: E. A. Ergat)
  2. Uymayan, uygunluk göstermeyen, benzemeyen, aykırı, zıt (şey).
    Nedir seni, akla muhalif Sünnetullah'a muhalif Kur'ân'a muhalif anlayışlara yönelten? Nedir Seni, Rahman olan Allah hakkında, asılsız, mesnetsiz iftiralarda bulunmaya yönelten? Seni O yaratmadı mı? (K. Aras)
  3. İktidara, devlet idaresini elinde bulunduranlara karşı olan, muhalefette bulunan (kimse).
    2011 yılına gelindiğinde Suriye'deki muhalif güçler ülkedeki iktidara ve yönetim anlayışına yönelik gösteriler düzenleyerek tepkilerini ortaya koymaktadırlar. (B. Öztürk)