İhzar nedir? İhzar etmek ne demektir? İhzar müzekkeresi

Hazırlama, hazırlık. Bir kimsenin bir yerde bulunmasını sağlama, (bir yere) zor kullanarak getirme. İhzar müzekkeresi. (biyoloji) Çoğalm...

İhvan nedir ne demektir? Anlamı

Eş dost. Aynı topluluktan olan kimseler. "Erkek kardeş, arkadaş, yoldaş, dost, ortak, meslektaş" anlamlarına gelen ah kelimesin...

İhtiyatlı nedir? İhtiyatlı davranmak ne demektir? Anlamı

Herhangi bir konuda ileriyi düşünerek ölçülü davranan, tedbir ve önlem alan, sakıngan, sakıntılı.  Mevlana, sonunda pişman olmamak için her ...

İhtiyati tedbir nedir ne demektir?

İhtiyati tedbirler (hukuk) , bir zararı önlemek için, bir davada esas hakkında karar verilinceye kadar geçerli olmak üzere henüz mahkeme baş...

İhtiyati nedir? İhtiyaten ne demektir? Kısaca

Ne olur ne olmaz, her duruma karşı, ilerisini düşünerek, isteğe bağlı, ihtiyat olarak yapılan. Eve geldiğimde ihtiyaten validenin yanında p...

İftihar nedir? İftihar etmek ne demektir? Anlamı

Osmanlı Devleti İftihar Madalyası 1853 Övünme, kıvanç duyma. İftihar etmek : Kıvanmak, övünç duymak. İftihar madalyası : Osmanlı De...

İdrak nedir? İdrak etmek ne demektir? Anlamı

Anlayış, anlama yetisi, kavrayış, akıl erdirme. "Gözler O'nu idrak edemez ama O, gözleri idrak eder. O, en gizli şeyleri bilendir,...
1 Yorum

İdman nedir? İdman yapmak ne demektir? Anlamı

Futbolda idman (antrenman) Vücudun, istenilen işlevleri yerine getirmesi, gücünün artması için yapılan alıştırma, antrenman, jimnastik....

İçme nedir? İçmeler ne demektir? Anlamı

İçmeler (Şifalı kaynak suyu - Batman) İçmek eylemi. Doğal olarak oluşup içinde birtakım tuz ve mineraller bulunan suyu ilaç olarak ve ...

İçlik nedir ne demektir? Anlamı

İçlik İç ve içeriyle ilgili olan. İçe giyilen çamaşır (kalın don atlet vb.). Eskiden soğuk kış günlerinde sıcak tutması için ince pamu...

İçlem nedir ne demektir?

(mantık) Ayrıştırma yoluyla bir kavramda ortaya konulan niteliklerin tümü, tazammun. Bir kavram oluşturan niteliklerin tümü. Bir şeyin ne...

İçerik nedir? İçerik çözümlemesi ne demektir? Anlamı

Sözlü ya da yazılı anlatımın içinde bulunan şey, muhteva. (edebiyat) Bir edebiyat yapıtında konuyla ilgili olarak ortaya konulan duygular...

İçerlemek nedir ne demektir? Anlamı

Dışa belli etmeden öfkelenmek, için için kızmak, alınmak ya da zoruna gitmek. Ahmet belli etmedi ama yaptığın şakaya çok içerledi (derleme c...

İaşe ve İbate nedir ne demektir? Anlamları

İaşe (gıda maddesi) paketi İaşe yedirip içirme, beslenme, bakma. İlan edilen seferberlik gereği halktan ordu adına iaşe yardımı talep ...

İ harfi neyin simgesidir ne anlama gelir?

İ Harfi Türk alfabesinin on ikinci harfi. Ses bilim bakımından, ince, dar ve düz ağız ünlüsü. Sınıflama ve sıralamalarda, maddelerin ...

Izgara nedir ne demektir? Anlamı

Izgara Balkon için saksı şeklinde tasarlanmış mangal Maden çubuklarının, ağaç dallarının aralıklı dizilmesiyle yapılmış, parmaklık ya...

Iydiye nedir? İydiye ne demektir?

Iydiye (edebiyat) eskiden, bayramlarda şairlerin padişah, sadrazam gibi devlet büyüklerine sundukları kasideye verilen addır. Iydiyelerin...

Ittıla nedir? Ittıla kesbetmek ne demektir? Anlamı

Bilgi edinme, iyice anlama öğrenme, tanıma, bilme, haberli olma; bilgi edinme. Verilen karar, azayı kiramdan birinin nazarı dikkatini celbed...

Itri nedir ne demektir? Anlamı

Güzel ve hoş kokulu, ıtırlı. Eskiden etrafına çiçek ıtri neşreden ovalardan şimdi kül, kan ve ölüm kokusu geliyor, bağlar virane oldu ve ta...

Itlak nedir ne demektir? Anlamı

Deme, denilme, isimlendirme, tabir etme. Hadis, Hazreti Peygamberin (sav) söz, fiil ve takrirlerine ıtlak olunmuştur; bu bakımdan kelime ay...

Itır nedir? Itırlı bitki ne demektir? Itır Çiçeği

Itır çiçeği (geranium) Itır güzel koku, ıtırlı ise güzel kokulu (bitki) demektir. Itır çiçeği : (botanik) Sardunyagillerden, yaprak...

Işın nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Astronomide ölçüm amaçlı uzaya gönderilen lazer ışınları fizik Bir ışık kaynağından çıkıp belli bir doğrultuda giden ışık çizgisi. Iş...