İhvan nedir ne demektir? Anlamı

Eş dost. Aynı topluluktan olan kimseler. "Erkek kardeş, arkadaş, yoldaş, dost, ortak, meslektaş" anlamlarına gelen ah kelimesin...

İhtiyati tedbir nedir ne demektir?

İhtiyati tedbirler (hukuk) , bir zararı önlemek için, bir davada esas hakkında karar verilinceye kadar geçerli olmak üzere henüz mahkeme baş...

İçlik nedir ne demektir? Anlamı

İçlik Normal kıyafetlerin içine iç çamaşırın üzerine giyilen alt ve üst olarak üretilen kalın çamaşır (kalın don, fanila vb.). Eskiden...

İçerlemek nedir ne demektir? Anlamı

Dışa belli etmeden öfkelenmek, için için kızmak, alınmak ya da zoruna gitmek. Ahmet belli etmedi ama yaptığın şakaya çok içerledi (derleme c...

Izgara nedir ne demektir? Anlamı

Izgara Balkon için saksı şeklinde tasarlanmış mangal Maden çubuklarının, ağaç dallarının aralıklı dizilmesiyle yapılmış, parmaklık ya...

Iydiye nedir? İydiye ne demektir?

Iydiye (edebiyat) eskiden, bayramlarda şairlerin padişah, sadrazam gibi devlet büyüklerine sundukları kasideye verilen addır. Iydiyelerin...

Itri nedir ne demektir? Anlamı

Güzel ve hoş kokulu, ıtırlı. Eskiden etrafına çiçek ıtri neşreden ovalardan şimdi kül, kan ve ölüm kokusu geliyor, bağlar virane oldu ve ta...

Itlak nedir ne demektir? Anlamı

Deme, denilme, isimlendirme, tabir etme. Hadis, Hazreti Peygamberin (sav) söz, fiil ve takrirlerine ıtlak olunmuştur; bu bakımdan kelime ay...