Iydiye nedir? İydiye ne demektir?

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Iydiye (edebiyat) eskiden, bayramlarda şairlerin padişah, sadrazam gibi devlet büyüklerine sundukları kasideye verilen addır.

Iydiyelerin son bölümünde dua ile ilgili beyitler yer alır. Sabah vaktinde duaların kabul olunacağı inanışından hareket eden Nefi'nin Iydiyesindeki şu beyitler buna örnektir:

Nev'iyâ eyle duâ vakt-i sabâh-ı ıyddir
Çün olur derler duâ mak-bûl-i hazret subh-dem
Hak Teâlâ rûze vü ıydin mübarek eylesin
Bu duâ-yi devlete kılsın icabet subhdem

( 0 soru/yorum )