Çeşitli Türkiye Haritaları

Çeşitli renk ve şekillerde ilginç Türkiye Haritalarını bu yazımızda bulabilirsiniz. İllerden oluşan ay yıldızlı kırmızı Türkiye Harita...

Müteşekkil nedir ne demektir? Anlamı

Oluşmuş, meydana gelmiş, teşekkül etmiş: İnsan, her birisinin kendine has ihtiyaçları olan ruh, nefis ve bedenden müteşekkil bir varlıktır (...

Mütesanit nedir ne demektir? Anlamı

Birbirine dayanan, destek olan, birbiriyle dayanışma içinde bulunan, tesanüt eden: Sulh içinde Türk Milletine güven sağlayan ve herhangi bir...

Mütereddit nedir ne demektir? Anlamı

Tereddüt eden, çekingen, bir türlü karar veremeyen, kararsız (kimse): Fiili destek konusunda mütereddit davransa da ilerleyen günlerde deste...

Mütercim nedir ne demektir? Anlamı

Mütercim Mütercim, yazılı bir eseri (kitap, metin, gazete, ansiklopedi, hukuki veya ticari sözleşmeler, makaleler vb.yi) bir dilden ba...

Müterakim nedir ne demektir? Anlamı

Birikmiş, toplanmış, yığılmış, teraküm etmiş, kümülatif: Diğer taraftan da bu mükelleflerin müterakim vergi borcu ödemeye mecbur kalarak sık...

Mütenevvi nedir ne demektir? Anlamı

Çeşit çeşit, muhtelif, çeşitli, değişik değişik, türlü türlü: Haremi Hümayun ve sultan efendiler ikişer atlı arabaları ile akşama yakın gidi...

Mütenasip nedir ne demektir? Anlamı

Orantılı, oranlı, uygun, tutarlı: İnsanın çalışmaktan hoşlanması ve zevklenmesi için mesleğini kabiliyetlerine uygun ve kuvveti ile mütenasi...

Mütemayil nedir ne demektir? Anlamı

İstekli görünen, eğilimi olan, temayül eden, meyleden: Verdiğimiz teklifi kabul etmeye mütemayil bir vaziyetteydi (kelime ile ilgili cümle)....

Mütemadi nedir ne demektir? Anlamı

Sürekli, aralıksız, kesintisiz, devamlı: Senin mütemadi nimetlerine ben de mütemadi hamdü senalarla mukabelede bulunmak istiyorum Allah'...

Mütekamil nedir ne demektir? Anlamı

Olgunlaşmış, gelişmiş, tekamül etmiş olan (gelişmiş olan): Bilmiş olunuz ki, Aziz ve Celil olan Allah, gönül dudaklarımıza iman şurubu içire...

Mütekait nedir ne demektir? Anlamı

Belirli bir süre çalışıp belli bir yaşa gelindikten sonra kanunlar gereği işinden ayrılarak kendisine aylık bağlanmış olan kimse, emekli: So...

Mütekabil nedir ne demektir? Anlamı

Tekabül eden, biri ötekinin karşısında olan, karşılıklı: Aile hayatı, kadın erkek arasında mütekabil hürmet ve muhabbetle devam eder... İmpa...

Müteheyyiç nedir ne demektir? Anlamı

Heyecana kapılmış, heyecanlı, coşkun, coşkulu: Ömrümde bu derece müteheyyiç olduğumu bilmiyorum (Mehmed Cavid Bey). Aşık Efendi bundan dört ...

Mütehevvir nedir ne demektir? Anlamı

Çabuk öfkelenen, sinirlerine hakim olamayan, tehevvür eden, hiddetli, öfkeli, kızgın: Kılıç Ali Beyi birdenbire odaya girerken görenlerin if...

Mütehavvil nedir ne demektir? Anlamı

Değişen, tahavvül eden, başka bir hale dönmüş: Havanın mütehavvil renklerini ve ruhun firari raşelerini tespite hasredeceklerdir (İlgili cü...