Çeşitli Türkiye İller Bölgeler Haritaları

Çeşitli renklerde Türkiye İller ve Bölgeler Haritalarını bu yazımızda bulabilirsiniz. Renkli il isimlerinden oluşan Türkiye İller ve B...

Çeşitli Türkiye Haritaları

Çeşitli renk ve şekillerde ilginç Türkiye Haritalarını bu yazımızda bulabilirsiniz. İllerden oluşan ay yıldızlı kırmızı Türkiye Harita...

Sahte para nasıl anlaşılır? Banknot güvenlik özellikleri

Sahtecilik, özellikle kağıt paraları taklit etmek, kopyalamak veya paranın gerçek rakamsal değerini yükseltmek amacıyla gerçek paralar üzeri...

Müteşekkil nedir ne demektir? Anlamı

Oluşmuş, meydana gelmiş, teşekkül etmiş. İnsan, her birisinin kendine has ihtiyaçları olan ruh, nefis ve bedenden müteşekkil bir varlıktır (...

Müteşebbis nedir ne demektir? Anlamı

Müteşebbis (girişimci) Girişimci. (ticaret) Ortaya bir sermaye koyup, makul derecede risk alarak, bir işe girişen, bir işi kurmaya ...

Müteselsil nedir? Müteselsilen ne demektir? Anlamları

Müteselsil kefillerin bir borç karşısında müteselsilen sorumluluğu Müteselsil zincirleme olarak, birbirini izleyen, art arda gelen şe...

Mütesanit nedir ne demektir? Anlamı

Birbirine dayanan, destek olan, birbiriyle dayanışma içinde bulunan, tesanüt eden. Sulh içinde Türk Milletine güven sağlayan ve herhangi bir...

Mütereddit nedir ne demektir? Anlamı

Tereddüt eden, çekingen, bir türlü karar veremeyen, kararsız (kimse). Fiili destek konusunda mütereddit davransa da ilerleyen günlerde deste...

Mütercim nedir ne demektir? Anlamı

Mütercim Mütercim, yazılı bir eseri (kitap, metin, gazete, ansiklopedi, hukuki veya ticari sözleşmeler, makaleler vb.yi) bir dilden ba...

Müterakim nedir ne demektir? Anlamı

Birikmiş, toplanmış, yığılmış, teraküm etmiş, kümülatif. ... diğer taraftan da bu mükelleflerin müterakim vergi borcu ödemeye mecbur kalarak...

Mütenevvi nedir ne demektir? Anlamı

Çeşit çeşit, muhtelif, çeşitli, değişik değişik, türlü türlü. Haremi Hümayun ve sultan efendiler ikişer atlı arabaları ile akşama yakın gid...

Mütenasip nedir ne demektir? Anlamı

Orantılı, oranlı, uygun, tutarlı. Seni yaratıp sonra şekil veren, düzenleyen, mütenasip kılan, istediği şekilde seni terkip eden, çok cömert...

Mütenakız ve mütenakıs ne demektir? Anlamları

Birbirlerine çok karıştırılan "mütenakız" ve "mütenakıs" kelimelerinin anlamları, yazılışları ve örnek cümleler. Müte...

Mütemmim nedir? Mütemmim cüz ne demektir? Anlamı

Mütemmim cüz Tamlayan, tamamlayan, bütünleyen, bütünleştirici. Eski Türklerde kadın tabu olmadığından ve bilakis erkeğin mütemmimi bu...

Mütemayil nedir ne demektir? Anlamı

İstekli görünen, eğilimi olan, temayül eden, meyleden. Verdiğimiz teklifi kabul etmeye mütemayil bir vaziyetteydi (kelime ile ilgili cümle)....

Müteselli nedir? Müteselli olmak ne demektir? Anlamı

Acısını, kederini, derdini unutur gibi olan, avunan, teselli bulan. Yokluğunu derin bir acı ile hissederken, onun varlığının, var olmuş olma...

Mütemadiyen nedir ne demektir? Anlamı

Ara vermeden, sürekli olarak, kesintisiz ve devamlı olarak. Kazanmak, kazanmak, gene kazanmak, mütemadiyen kazanmak istiyordu... (kelime ile...

Mütemadi nedir ne demektir? Anlamı

Sürekli, aralıksız, kesintisiz, devamlı. Senin mütemadi nimetlerine ben de mütemadi hamdü senalarla mukabelede bulunmak istiyorum Allah'...

Mütekamil nedir ne demektir? Anlamı

Olgunlaşmış, gelişmiş, tekamül etmiş olan (gelişmiş olan). Bilmiş olunuz ki, Aziz ve Celil olan Allah, gönül dudaklarımıza iman şurubu içir...

Mütekait nedir ne demektir? Anlamı

Belirli bir süre çalışıp belli bir yaşa gelindikten sonra kanunlar gereği işinden ayrılarak kendisine aylık bağlanmış olan kimse, emekli. So...

Mütekabiliyet nedir? Mütekabiliyet esası ne demektir? Anlamı

Mütekabiliyet esası Karşılıklı durum, aynen karşılık. (hukuk) Devletler arası ilişkilerde maruz kalınan davranışa aynı şekilde karş...

Mütekabil nedir ne demektir? Anlamı

Tekabül eden, biri ötekinin karşısında olan, karşılıklı. Aile hayatı, kadın erkek arasında mütekabil hürmet ve muhabbetle devam eder... İmpa...

Müteheyyiç nedir ne demektir? Anlamı

Heyecana kapılmış, heyecanlı, coşkun, coşkulu. Ömrümde bu derece müteheyyiç olduğumu bilmiyorum (Mehmed Cavid Bey). Aşık Efendi bundan dört ...

Mütehevvir nedir ne demektir? Anlamı

Öfkeli, kızgın, hiddetli. Kılıç Ali Beyi birdenbire odaya girerken görenlerin ifadesinden anlaşıldığına göre, kendisi pek mütehevvir bir ha...

Mütehavvil nedir ne demektir? Anlamı

Değişen, tahavvül eden, başka bir hale dönmüş. Havanın mütehavvil renklerini ve ruhun firari raşelerini tespite hasredeceklerdir (Ahmet Haş...

Mütehassis nedir? Mütehassis olmak ne demektir? Anlamı

Mütehassis duygulanmış demektir. Dargın olduğumuz halde nikah törenime gelmesi beni çok mütehassis etmişti. Mütehassis olmak : Duygulanm...

Mütehassıs nedir ne demektir? Anlamları

Mütehassıs hekim Belli bir işte veya belli bir konuda, ihtisas yapmış, uzmanlaşmış, uzman kimse demektir. Birçok meslekte kötü işgüza...