mütemayil:

Mütemayil nedir ne demektir? Anlamı

İlk yayınlanma: Güncellenme:
İstekli görünen, eğilimi olan, temayül eden, meyleden. Verdiğimiz teklifi kabul etmeye mütemayil bir vaziyetteydi (kelime ile ilgili cümle). Bu suretle ruhların müşterek duyguları mütecanis (özdeş) olan bu fertlerin aynı dini kabule mütemayil (eğilimli) bulunmaları gayet tabiidir. (Z. Gökalp)