Kartvizit nedir ne demektir? Kartvizit Örnekleri

Kartvizit üzerinde sahibinin adı, soyadı, işi, işyeri ve ev adresiyle telefon numaraları, e-posta, web sitesi vb. gibi türlü kişisel ve kuru...

Kartvizit Örnekleri - 2

Yönetici, yönetmen, sanatçı, eczacı, iş adamı, profesör CEO ve kişisel amaçlı kullanılabilecek karizmatik kartvizitler. Siyah çerçevel...

Kartvizit Örnekleri - 3

Gazeteci, müzisyen, yönetici, müdür, grafiker, reklamcı, pazarlamacı ve internet (web) sektöründe kullanılabilecek çeşitli modern ve karizma...

Kartvizit Örnekleri - 4

Tasarımcı, yönetici, avukat, grafikerlerin kullanabileceği moda tekstil, eğlence, iş dünyası ve internet (web) sektöründe kullanılabilecek s...

Kartvizit Örnekleri - 5

Yönetici, tasarımcı, avukat, sağlıkçı, eczacı, yönetmen, dişçi vb.lerin kullanabileceği moda tekstil, kozmetik, iş dünyası, sanat sektöründe...

Karoser nedir ne demektir? Anlamı

Karoser Motorlu kara taşıtlarında özellikle otomobillerde, motor, tekerlek, şasi haricinde kalan, yolcu ve yükleri taşıyan ve araca şe...

Karnıyarık nedir ne demektir? Anlamı

Karnıyarık Boyuna yarılarak kızartılan patlıcanların içine kıyma ve soğan doldurularak pişirilip hazırlanan sulu bir yemek türü. Pal...

Karne nedir ne demektir? Anlamı

Öğrenci karne örneği Öğrencilere belirli zamanlarda verilen ve her dersten aldıkları notları gösteren belge. Gerektikçe yaprakları k...

Karnabahar nedir? Karnıbahar ne demektir? Anlamı

Karnabahar Halk dilinde karnıbahar olarak bilinmesine rağmen doğru ismi karnabahar olan turpgillerden, çiçekleri etli ve tanecikli bir...

Karma ekonomi nedir ne demektir? Anlamı

Karma ekonomi (iktisat) devletin, özel sermayeyi serbest rekabetin yıkıcı sonuçlarından koruma görevini üstlendiği, sanayinin gereksinim du...

Karlama nedir? Karlanma ne demektir? Anlamı

Televizyonda karlanma Bir televizyon görüntüsünde, ekranın her yanında titreşen noktacıklar biçiminde kendini gösteren, görüntünün bir...

Karkas nedir? Karkas inşaat ne demektir? Anlamı

Karkas inşaat Ağırlığı taşımak üzere demirli betonla yapılmış iskelet yapı. Betonarme. Karkas inşaat: Günümüzde yüksek yapılar...

Kariyer nedir? Kariyerist ne demektir? Anlamı

Kariyer İş hayatında koyulan hedefler doğrultusunda sürekli iş deneyimlerinin kazanıldığı, gerekli eğitimlerin alındığı ve birey için...

Karine nedir? Karineyle anlamak ne demektir? Anlamı

Karışık bir iş veya sorunun anlaşılmasına, çözümlenmesine yarayan durum, ipucu, belirti demektir. Karine mefhumu hukukta, bilinen ve belir...

Karina nedir ne demektir? Anlamı

(denizcilik) Gemi teknesinin su içinde kalan bölümü. (gökbilimi) Güney yarımkürede bulunan takım yıldızlarından birinin adı. Karinal...

Karides nedir?

Karides Kabuklulardan, tuzlu ya da tatlı sularda yaşayan, 7 - 10 cm boyunda, eti yenen bir hayvan. Teke ya da deniz tekesi adıyla da a...