Murassa nedir ne demektir? Anlamı

İnci, elmas, yakut, zümrüt gibi değerli taşlarla süslenmiş, bezenmiş: Kendi başına büyük bir servet olan murassa kemeri, hançeri, o zamanla...

Munzam nedir ne demektir? Anlamı

(sıfat) Katılmış, ulanmış, eklenmiş. (isim) Katma, ekleme, ek: Herhangi bir nedenle mevduat munzam (ek) karşılıklarının T. C. Merkez Ban...

Munis nedir ne demektir? Anlamı

Cana yakın, uysal, sevimli: Hususi sohbetlerinde ise son derece munis, son derece yumuşak, son derece sessiz idi. (Mahmut Esad Coşan) Uygu...

Munçak nedir ne demektir? Anlamı

Munçak geyiği Munçak, geyikgillerden, uzunluğu 125, yüksekliği 55 cm kadar olan, erkeğinde küçük boynuzlar, iki tane uzun köpek dişi b...

Mumluk nedir ne demektir? Anlamı

Mumluk - tekli şamdanlar Belirtilen mum sayısınca aydınlatma gücünde olan: Tek ve 40 mumluk bir elektrik ampulünün altında uzayan uçs...

Mumlamak nedir ne demektir? Anlamı

Bal mumu sürmek, bal mumuna batırmak. Mühürlemek, mühür mumu sürmek. Mum cilası yapmak. (sinema) Laboratuvardan çıkmış bir filmin çeşit...

Mumaileyh nedir ne demektir? Anlamı

Adı geçen, yukarıda anılan, sözü geçen, işaret olunan, bahse konu kimse: Mumaileyh de babası ve kardeşi gibi mantık mütehassısı idi (K. Kadr...

Muktesit nedir ne demektir? Anlamı

Aşırı harcamadan kaçınan, gereksiz yere para harcamayan ancak cimri de olmayan kimse, tutumlu: Cömertlik, yüzeysel olarak bakıldığında sadec...

Muktebes nedir ne demektir? Anlamı

Yararlanmak için alınmış, faydalanmak için aktarılmış: Halbuki 40-50 seneden beri halkımızın ve mahkemelerimizin oldukça alışmış olduğu ve ...

Mukoza nedir ne demektir? Anlamı

Ağız mukozası Üzerinde çok sayıda ince salgı bezi delikleri bulunan, vücudun iç boşluklarını ve kanallarını döşeyen kırmızı iç deri, ...
2 soru/yorum

Mukim nedir ne demektir? Anlamı

Bir yerde, bir evde oturan, eğleşen, ikamet eden, yerleşik: Bulunduğu yerden ayrılan kimseye dinde misafir veya yolcu, böyle olmayanlara da ...

Mukayyit nedir ne demektir? Anlamı

Kayıt işlerini yapan kimse, kayda geçirici: Karakol veya şubelerdeki teknik dilde mukayyit denen tecrübeli yazıcı polis memurlarının işleml...

Mukavva nedir ne demektir? Anlamı

Karton mukavva Kırılmadan bükülemeyecek kadar kalın ve sert karton: Cilt yapılmasında kullanılan maddelerden biri de "mukavva&qu...

Mukavim nedir ne demektir? Anlamı

Dayanıklı, dirençli, güçlü, sağlam, mukavemetli: Sohbet, dostluk ve yarenlik insanı daha mukavim, daha dirençli kılıyor. (İlgili cümle kayn...

Mukassi nedir ne demektir? Anlamı

Sıkıntılı, bunaltıcı, kasvetli, sıkıntı verici: Yığın yığın zulüm! Bulunduğum o mukassi mahalden ayrıldım (M. E. Düzdağ). Şimdi Feride'n...

Mukarenet nedir ne demektir? Anlamı

Yaklaşma, kavuşma, bitişme. İlişkili olma. Uygunluk. (edebiyat) Sevgilinin iki kaşının birleşmesi durumu. (edebiyat) İki güzelin karş...

Mukannen nedir ne demektir? Anlamı

Belli, belirli, kesinleşmiş, şaşmaz. Kanun durumuna gelmiş, kanunlaşmış. Zamanı ve miktarı belli, düzenli: Duaların birde fıtri ihtiyaç d...

Muhteva nedir ne demektir? Anlamı

İçte bulunan şey, bir şeyin içinde bulunanların bütünü, kapsam, içerik: Felsefeyle edebiyat arasında göz ardı edilmemesi gereken bir münaseb...

Muhteşem nedir ne demektir? Anlamı

Saygı ve hayranlık uyandıran, görkemli, gösterişli, ihtişamlı, büyük ve göz alıcı: Muhteşem bir otelde, kral odası gibi bir daire ayırmışlar...

Muhteris nedir ne demektir? Anlamı

Çok istekli, çok arzulu, coşkulu, ateşli, tutkulu, ihtiraslı (kimse): Agrippina çok muhteris bir kadındı, gizli gizli oğlunu bir an önce Ro...

Muhtasaran nedir ne demektir? Anlamı

Kısaca, kısaltarak, özet olarak: Bendeniz de bu münasebetle bu mevzuda, gerek Hükümet namına ve gerek şahsım namına birkaç noktayı muhtasara...

Muhtasar nedir ne demektir? Anlamı

Muhtasar beyanname Kısa, kısaltılmış olan, kısaltma: Bu sayfaların arasında, konunun tam detayına girmeden cehalet meselesi ile ilgili...