Murassa nedir ne demektir? Anlamı

Cevahirli, değerli taşlarla süslenmiş, bezenmiş. (edebiyat) Özellikle gazel ve kasidede dizeler arasında ölçü ve uyak eşitliği hünerine d...

Murahhas nedir? Murahhas üye (aza) ne demektir? Anlamları

Kendisine yetki verilerek bir yere veya birinin katına gönderilen kimse, elçi, delege. Murahhas üye (aza) : (ticaret) Bir işletmeyi bir...

Murafaa nedir? Mürafaa ne demektir? Anlamı

Davacı ile davalının kurulan mahkemede yargıç karşısında hazır bulundukları yargılama evresi. Yapılan sulh teklifi kabul edilmediğinden mur...

Munzam nedir ne demektir? Anlamı

sıfat Katılmış, ulanmış, eklenmiş. isim Katma, ekleme, ek. Herhangi bir nedenle mevduat munzam (ek) karşılıklarının T. C. Merkez Bankası...

Muntazır nedir? Muntazır olmak ne demektir? Anlamı

Bekleyen, gözleyen, uman, intizar eden. Aylardır hazırlandık, askerlerimiz tamamen fethe muntazırdır (İlgili cümle kaynağı: Y. Bahadıroğlu)....

Muntazam nedir? Muntazaman ne demektir? Anlamları

Düzgün, düzenli, derli toplu. Kainatta muazzam ve muntazam bir iç kontrol ve denge var ve bu denge çok hassas ölçülerle korunup kontrol edil...

Munis nedir ne demektir? Anlamı

Cana yakın, uysal, sevimli. Hususi sohbetlerinde ise son derece munis, son derece yumuşak, son derece sessiz idi. (Mahmut Esad Coşan) Uygu...

Murdar (mundar) nedir ne demektir? Anlamı

Elektrikli çit tellerine takılarak murdar olmuş büyük baş hayvanlar Kirli, pis. İçkiden kaçınınız! Çünkü o bütün habis şeylerin, yan...

Munçak nedir ne demektir? Anlamı

Munçak geyiği Munçak, geyikgillerden, uzunluğu 125, yüksekliği 55 cm kadar olan, erkeğinde küçük boynuzlar, iki tane uzun köpek dişi b...

Mumluk nedir ne demektir? Anlamı

Mumluk - tekli şamdanlar Belirtilen mum sayısınca aydınlatma gücünde olan. Tek ve 40 mumluk bir elektrik ampulünün altında uzayan uçs...

Mumlamak nedir ne demektir? Anlamı

Bal mumu sürmek, bal mumuna batırmak. Mühürlemek, mühür mumu sürmek. Mum cilası yapmak. (sinema) Laboratuvardan çıkmış bir filmin çeşit...

Mumaileyh nedir ne demektir? Anlamı

Adı geçen, yukarıda anılan, sözü geçen bahse konu kimse. Beylerbeyi'nden Faik Efendinin İstanbul'a gelmek üzere bindiği kayık saray ...

Muktesit nedir ne demektir? Anlamı

Aşırı harcamadan kaçınan, tutumlu. Cömertlik, yüzeysel olarak bakıldığında sadece müsriflerin özelliğiymiş gibi görünür ancak, muktesit ins...

Muktedir nedir? Muktedir olmak ne demektir? Anlamları

Bir şeyi yapmaya, başarmaya gücü yeten, erkli. İktidarlı, güçlü, gücü yeter. Yüce Allah'ın isimlerinden. El - Muktedir: Kudretiyle iz...

Muktebes nedir ne demektir? Anlamı

Yararlanmak için alınmış, faydalanmak için aktarılmış. Halbuki 40-50 seneden beri halkımızın ve mahkemelerimizin oldukça alışmış olduğu ve ...

Mukoza nedir ne demektir? Anlamı

Ağız mukozası Üzerinde çok sayıda ince salgı bezi delikleri bulunan, vücudun iç boşluklarını ve kanallarını döşeyen kırmızı iç deri, ...
3 Yorum

Mukim nedir ne demektir? Anlamı

Bir yerde, bir evde oturan, eğleşen, ikamet eden, yerleşik. Bulunduğu yerden ayrılan kimseye dinde misafir veya yolcu, böyle olmayanlara da ...

Mukayyit nedir ne demektir? Anlamı

Kayıt işlerini yapan kimse, kayda geçirici. Karakol veya şubelerdeki teknik dilde mukayyit denen tecrübeli yazıcı polis memurlarının işleml...

Mukayyet nedir? Mukayyet olmak ne demektir? Anlamları

Yazılmış, yazılı, kayıtlı. Tapu defterlerinde mukayyet gayrimenkul mallardan... Bağlı olan, bağlı, sınırlanmış. Mukayyet olmak: Koru...

Mukayese nedir? Mukayese etmek ne demektir? Anlamları

Karşılaştırma, ölçüştürme, oranlama, kıyaslama. Allah celle celâlüh başka hiçbir bildiğimizle mukayese edilmeyecek kadar büyüktür. Mukayese...

Mukavva nedir ne demektir? Anlamı

Karton mukavva Kırılmadan bükülemeyecek kadar kalın ve sert karton. Cilt yapılmasında kullanılan maddelerden biri de "mukavva&qu...

Mukavemet nedir? Mukavemet göstermek ne demektir? Anlamları

Dayanma, karşı durma, karşı koyma, direniş. (fizik) Bir yapı ya da makine gerecinin direnebileceği en büyük gerilme, direnç. Bir bina kol...

Mukavim nedir ne demektir? Anlamı

Dayanıklı, dirençli, güçlü, sağlam, mukavemetli. Sohbet, dostluk ve yarenlik insanı daha mukavim, daha dirençli kılıyor. (İlgili cümle kayn...

Mukavele nedir? Mukavelename ne demektir? Kısaca Anlamı

Sözleşme. Mukavele, hukuki sonuç meydana getirmek amacıyla iki veya daha çok kişinin, kuruluşun karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanl...

Mukataa nedir? Mukataalı ne demektir? Kısaca Anlamı

Kesim. Mukataa, devlete ait bir malın, bir gelirin bir bedel karşılığında kiralanması demektir. Geliri devlete ait olan ve doğrudan devle...

Mukassi nedir ne demektir? Anlamı

Sıkıntılı, bunaltıcı, kasvetli, sıkıntı verici. Yığın yığın zulüm! Bulunduğum o mukassi mahalden ayrıldım (M. E. Düzdağ). Şimdi Feride'n...

Mukarrer nedir? Mukarrerat ne demektir? Anlamları

Kararlaşmış, kararlaştırılmış, kesinlik kazanmış. O zamandan beri sizinle müşerref olmak arzusundaydım. Demek ki mukarrer vakit bu vakitmiş...

Mukarenet nedir ne demektir? Anlamı

Yaklaşma, kavuşma, bitişme. İlişkili olma. Uygunluk. (edebiyat) Sevgilinin iki kaşının birleşmesi durumu. (edebiyat) İki güzelin karş...

Mukannen nedir ne demektir? Anlamı

Belli, belirli, kesinleşmiş, şaşmaz. Kanun durumuna gelmiş, kanunlaşmış. Zamanı ve miktarı belli, düzenli. Duaların birde fıtri ihtiyaç d...

Mukallit nedir? Mukallid ne demektir? Anlamları

Taklitçi. Taklit eden; asıl olan bir eşyayı, hal ve hareketi, yine belli bir tarz üzere sunan, gösteren veya anlatmaya çalışandır. Araştı...

Mukaddes nedir? Mukaddesat ne demektir? Anlamları

Yüce ve kutsal bilinmiş, takdis edilmiş, kutsal, kutsi. Topkapı Saray'ının Hırka-i Saadet Dairesi olarak adlandırılan bölümünde muhafaza...

Mukadder nedir? Mukadderat ne demektir? Anlamları

Yazılı, alında yazılı, takdir olunmuş. Bir kavmin mukadder helak vakti geldiğinde, kendilerine gönderdiğimiz bir peygamber diliyle, o belden...

Mukaddem nedir? Mukaddeme ne demektir? Anlamları

Zaman bakımından önce gelen, önceki, evvelki muahhar karşıtı. Allah (c.c.), kendinden başka her şeyden mukaddem bir Evveldir. Mukaddeme:...

Mukabil nedir? Buna mukabil ne demektir? Anlamları

Bir şeye karşılık olarak yapılan, bir şeyin karşılığı olan. Mukabil taarruz. Karşılık olarak, karşılığında. Onlar (o münafıklar) o kimsele...

Mukabele nedir ne demektir? Kısaca Anlamı

Camide yapılan bir mukabele Karşılık verme, karşılama, karşılık. Karşılaştırma. Bir kimsenin Kur'an-ı Kerimi ezberden veya kita...
5 Yorum

Muin nedir? Muinli / muinsiz ne demektir? Anlamları

Yardım edici, yardımcı. Yani, sana muin olanlar bana da muin olmuş olurlar. (kelime ile ilgili cümle) Allahü Teala'nın İsm-i Şerifleri...

Muhtevi nedir? Muhteviyat ne demektir? Anlamları

İçine almış, içinde bulundurmuş, kapsayan, içeren, ihtiva eden. Kendisinden önceki tüm İlahi kitaplardaki hakikatleri muhtevi bulunan Kur...

Muhteva nedir ne demektir? Anlamı

İçte bulunan şey, bir şeyin içinde bulunanların bütünü, kapsam, içerik. Felsefeyle edebiyat arasında göz ardı edilmemesi gereken bir münaseb...

Muhteşem nedir ne demektir? Anlamı

Saygı ve hayranlık uyandıran, görkemli, gösterişli, ihtişamlı, büyük ve göz alıcı. Muhteşem bir otelde, kral odası gibi bir daire ayırmışlar...

Muhteris nedir ne demektir? Anlamı

Çok istekli, çok arzulu, coşkulu, ateşli, tutkulu, ihtiraslı (kimse). Agrippina çok muhteris bir kadındı, gizli gizli oğlunu bir an önce Ro...

Muhterem nedir? Pek muhterem ne demektir? Anlamı

Saygıdeğer, sayın. Muhterem Hakim, vicdanınız ne emrediyorsa, o... (Necip Fazıl Kısakürek) Hürmet gösterilen, kıymetli ve şerefli kimse. A...

Muhtemel nedir? Muhtemelen ne demektir? Anlamı

Umulur, beklenir, olası, ihtimal dahilinde olan. En muhtemel senaryonun hangisi olabileceği üzerine kısa bir öngörüde bulunulmaya çalışılaca...

Muhtelif nedir ne demektir? Kısaca Anlamı

Çeşit çeşit, değişik değişik, çeşitli. Tarihte muhtelif çağlara göz gezdirecek olursak, medeni ve kültürel çalışma ve ilgi yoğunluğunun her ...

Muhtasaran nedir ne demektir? Anlamı

Kısaca, kısaltarak, özet olarak. Bendeniz de bu münasebetle bu mevzuda, gerek Hükümet namına ve gerek şahsım namına birkaç noktayı muhtasara...

Muhtasar nedir ne demektir? Anlamı

Muhtasar beyanname Kısa, kısaltılmış olan, kısaltma. Bu sayfaların arasında, konunun tam detayına girmeden cehalet meselesi ile ilgili...

Muhtar nedir? Muhtarlık ne demektir? Kısaca Anlamı

Muhtar mührü Muhtar, köy veya mahalle halkı tarafından 5 yıllığına seçilen, köy veya mahalle tüzel kişiliğinde, yönetiminin başında bu...

Muhtaç nedir? Muhtaç olmak/etmek ne demektir? Anlamı

Kendisine bir şey gerek olan, gereksinen, ihtiyaç duyan. Bana candan bakacak bir yoldaşa muhtacım. (İlgili cümle kaynağı: Y. K. Karaosmanoğ...

Muhkem nedir? Muhkemat ne demektir? Kısaca Anlamı

Sağlam, sağlamlaştırılmış, pekiştirilmiş, güvenilir. Sana bu muazzam Kitabı indiren O’dur. Onda Kitabın temelini oluşturan "muhkem"...