muhtevi-yat:

Muhtevi nedir? Muhteviyat ne demektir? Anlamları

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
İçine almış, içinde bulundurmuş, kapsayan, içeren, ihtiva eden. Kendisinden önceki tüm İlahi kitaplardaki hakikatleri muhtevi bulunan Kur'an, kendisinden sonraki ilmi (bilimsel) çalışma ve keşiflere de ışık tutar... (A. Ünal)


  • Muhteviyat: İçindekiler. Tebligatın muhteviyatı, yani tebliğde hangi hususların yer alacağı ve tebliğin şekli, Kanun maddelerinde ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir.