Muhtevi nedir? Muhteviyat ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
İçine almış, içinde bulundurmuş, kapsayan, içeren, ihtiva eden: Kendisinden önceki tüm İlahi kitaplardaki hakikatleri muhtevi bulunan Kur'an, kendisinden sonraki ilmi (bilimsel) çalışma ve keşiflere de ışık tutar... (A. Ünal)


  • Muhteviyat: İçindekiler: Tebligatın muhteviyatı, yani tebliğde hangi hususların yer alacağı ve tebliğin şekli, Kanun maddelerinde ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir.
( 0 soru/yorum )