muhtevi-yat :

Muhtevi nedir? Muhteviyat ne demektir? Anlamları

İçine almış, içinde bulundurmuş, kapsayan, içeren, ihtiva eden. Kendisinden önceki tüm İlahi kitaplardaki hakikatleri muhtevi bulunan Kur'an, kendisinden sonraki ilmi (bilimsel) çalışma ve keşiflere de ışık tutar... (A. Ünal)


  • Muhteviyat: İçindekiler. Tebligatın muhteviyatı, yani tebliğde hangi hususların yer alacağı ve tebliğin şekli, Kanun maddelerinde ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir.