Mukavim nedir ne demektir? Anlamı


  1. Dayanıklı, dirençli, güçlü, sağlam, mukavemetli.
    Sohbet, dostluk ve yarenlik insanı daha mukavim, daha dirençli kılıyor. (İlgili cümle kaynağı: K. Sayar)
  2. Karşı koyan, başkaldıran.
    Cemiyet, kendi dafi ve mukavim kuvvetlerini kullanarak ve ara sıra da devri buhranlarla safra boşaltarak, büyük muvazenesini bulmaya çalıştı...
Hiç yorum yok:

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.