Mukavim nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Dayanıklı, dirençli, güçlü, sağlam, mukavemetli: Sohbet, dostluk ve yarenlik insanı daha mukavim, daha dirençli kılıyor. (İlgili cümle kaynağı: K. Sayar)
  2. Karşı koyan, başkaldıran: Cemiyet, kendi dafi ve mukavim kuvvetlerini kullanarak ve ara sıra da devri buhranlarla safra boşaltarak, büyük muvazenesini bulmaya çalıştı...
( 0 soru/yorum )