Maestro nedir ne demektir? Anlamı

Maestro - Orkestra Şefi Beste yapan kimse, besteci, müzik ustası. Bir orkestrayı yöneten kimse, orkestra şefi. Orkestra şefi, yıllar...

Laytmotif nedir ne demektir? Anlamı

Laytmotif (leitmotiv veya leitmotif) , müzik bestelerinde, sinema ya da tiyatro kurgularında, roman gibi edebi eserlerde ana duyguyu gösterm...

Kadit nedir? Kadidi çıkmak ne demektir? Anlamları

Çok zayıf, kuru. Biraz konuştuktan sonra bitkin ve halsiz bir halde bir kadit şeklini almış bir sevdalı (aşık) perdeye çıkar. İnsan ya da ...

Latin nedir ne demektir? Anlamı

Latin halkından olan kimse. Latinler, İtalya'nın orta kesiminde bugünkü Lazio'ya tekabül eden bölgesinde yaşamış olan eski bir İtal...

Mağara nedir ne demektir? Anlamı

Mağara Mağara, girmek ve çıkmak için dış ortam ile en az bir bağlantısı olan, eğilerek de olsa bir insanın girebileceği kadar yüksek, ...

Ömür nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Ömür Yaşama ya da var olma süresi, yaşam. İnsan ömrü kısadır. (mecazi) Çok hoşa giden. Ne ömür adam. (teknik) Çalışan bir parçanı...

Ohm Nedir Ne Demektir?

Ohm, uçlarında 1 voltluk potansiyel farkı bulunması sonucunda iki noktası arasından 1 amperlik akım geçen ve kendisi elektromanyetik bir kuv...

Lejyon Nedir Ne Demektir? Anlamı

Roma İmparatorluğu'nun değişik dönemlerinde sayısı 1000 - 6000 arasında askerden oluşan ve klasik anlamda yalnızca piyadelerden kurulu a...

Mahrukat nedir ne demektir? Anlamı

Mahrukat Mahrukat, odun, kömür gibi yakılabilecek şeyler, yakacak, yakıt. 1942 de İstanbul'un odun, kömür ve akaryakıt ihtiyacını ...

Kalafat nedir? Kalafata çekmek ne demektir? Anlamı

(deniz) Geminin kaplama tahtaları arasını üstüpüyle doldurup ziftleyerek su geçirmez duruma getirme işi. (tarih) Osmanlılarda, yüksek de...

Okka nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Okka 1283 gramlık eski bir ağırlık ölçüsü birimi. Okka, dirhem denilen 400 birime bölünürdü. Okkalı : (mecazi) Büyük. (argo) Ağ...

Nanay nedir ne demektir? Anlamı

Argoda "yok" anlamında kullanılır. İkincisi, elde mangır nanay (Orhan Kemal). (folklor) Kars, Erzurum, Artvin illeri ve dolayla...

Mahrem nedir ne demektir? Anlamı

Dinen evlenilmesi ebedi haram (yasak) olan, soy ve süt akrabalığı nedeniyle nikahı haram olan, nikah düşmeyen kimse demektir. Nisa Suresini...

Kain nedir ne demektir? Anlamı

Bir yerde bulunan, olan. ... kahveciler sokağından da karakol sokağı hududuna kadar olan uzun adacıkta kain olan bu han ve kahveler, arz et...

Kaide nedir ne demektir? Anlamı

Dikilitaş'ın altındaki kaide Kural. Fikri hatalarımızın en cömerdi şudur: Kaide dışında olanı kaide sanmak ve kaide dışı olanlar ...

Kadı nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Kadı (tarih) İslam devletlerinde, kendilerine ayrılmış bölgelerde örfi ve şeri hukukun uygulanmasından sorumlu olan din görevlisi. K...

Kadana (katana) nedir? Katana gibi ne demektir? Anlamı

Çok zaman ağır ve kaba yük taşımakta koşum hayvanı ve özellikle topçeker olarak kullanılan bir tür iri at. Geriden diğer atlılar, yaya asker...

Lata Nedir Ne Demektir? Anlamı

Lata Dikdörtgen kesitli dar ve uzunca tahta. Eskiden hocaların giydikleri, yaka ve kolları setre biçiminde, kalınca ve uzun üstlük. ...

Ledün ne demektir? Ledün ilmi nedir? Kısaca anlamı

Ledün Allah katı demektir. Ledün ilmi Allah katından gelen ilimdir. Ledün ilmi, ilahi sırlara ait ilim; sadece Cenâb-ı Hakk’a malum ...

Kaim nedir? Kaim olmak ne demektir? Anlamı

Başka bir şeyin yerine geçen, kullanılan. Bu madde eski kanun maddesinin yerine kaimdir. Ayakta duran, var olan, sürüp giden. Zira hükumet...

Magma nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Bir yanardağ ağzındaki magma (lav) Magma, yerin derinliklerinde bulunan, erimiş, yarı erimiş, katı ve gaz maddelerden oluşan, sıcaklık...

Iskat nedir ne demektir? Anlamı

Düşürme, aşağı atma, düşürülme. Çıkartılma, kovma, hükümsüz bırakma. Vatandaşlıktan ıskat, miras hakkından ıskat vb. Ölünün namaz ve oruç...