Koordinasyon nedir ne demektir? Anlamı

Koordinasyon Yapılacak bir işin, öngörülen hedefe aksamaksızın ulaşması için gerekli görülen ilişkiler ağının kurulması, düzen sağlam...

Kooperatif nedir ne demektir? Anlamı

Kooperatif Meslek, sanat ya da geçimlerine ilişkin gereksinme ve eylemlerini karşılıklı yardım ve kefaletle sağlamak ve yapmak amacıy...

Konveyör nedir ne demektir? Anlamı

Konveyör Daha çok fabrika ve şantiyelerde kullanılan, yapıya yerleştirilen bir ray ve bunun üzerinde eşit aralıklarla ilerleyen küçük ...

Konversiyon nedir ne demektir? Anlamı

Konversiyon (iktisat) devlet borçlarının ödeme koşullarında, özellikle faiz oranlarında yapılan değişiklik, borç değiştirme. Borç hafifleti...

Konvektör nedir ne demektir? Anlamı

Konvektör Bir akışkandan ısıyı her yana eşit olarak yaymaya yarayan, bir ya da birkaç yatay sıra durumunda yerleştirilmiş ve kanatçıkla...

Konveksiyon nedir ne demektir? Anlamı

Yerden ısınarak yükselen konveksiyon akımın hızlandırılmış termal görüntüsü Sıvı ve gaz halde bulunan akışkan maddeler, ısıtıldıkların...

Kontur nedir ne demektir? Anlamı

Kontur resim çalışması Resimde biçimlerin, figürlerin, desenlerin kenarlarını belirleyen çevre çizgisi. Tek bir renk tonu... Figürler...

Kontrplak nedir ne demektir? Anlamı

Çeşitli kalınlıklarda kontrplak tabakaları Kontrplak, elyafları veya lifleri (deseni) birbirine dik açıyla gelecek biçimde en az üç ah...

Konvoy nedir ne demektir? Anlamı

Düğün gelin alma konvoyu Aynı yere arka arkaya dizilmiş bir şekilde giden yolcu ya da çok sayıda araçtan oluşan taşıt kafilesi. Gelin...

Kontrbas nedir ne demektir? Anlamı

Kontrbas Keman ailesi çalgılarının en irisi ve en kalın seslisi olan yaylı (ve telli) çalgı türü. Yaklaşık olarak 1,80 metre boya ve 60...

Kontrpuan nedir ne demektir? Anlamı

Kontrpuan, birçok ezgi çizgisinin üst üste getirilmesine dayanan ve notaya karşı nota ya da ezgiye karşı ezgi biçiminde süren, akorlara day...

Konteyner nedir ne demektir? Anlamı

Yük konteyneri Konteyner, uluslararası standartlara sahip taşımacılık sistemi içinde verimli, güvenli ve hasarsız bir şekilde malzeme...

Kontenjan nedir ne demektir? Anlamı

Kontenjan Seçilerek oluşturulan herhangi bir grubun ya da topluluğun oluşturulmasında ölçü alınan sayı. Öğrenci kontenjanı. Kontenjan...

Kontak nedir ne demektir? Anlamı

Otomobil kontak anahtarı Karşıt elektrik yüklü iki maddenin ya da bir faz ve bir nötr telin birbirine dokunması, temas. Elektrik kont...

Konşimento nedir ne demektir? Anlamı

Konşimento, taşınması için gemiye teslim edilen bir mala karşılık olarak mal sahibinin isteği üzerine düzenlenen evrak, alındı. Deniz yolu...

Konsül nedir ne demektir? Anlamı

(tarih) Eski Roma'da her yıl seçilen ve en üst düzey aynı yetkilere sahip olan iki yöneticiyi ifade eder. Konsüller, eskiden krallara ...

Konstrüktif nedir ne demektir? Anlamı

Konstrüktif, yapısal, yapıcı, inşacı anlamlarında kullanılan sözcüktür. Örnek cümleler: Sanatkar yalnız konstrüktif alanda değil, dekoratif ...