Koordinasyon nedir ne demektir? Anlamı

Koordinasyon Yapılacak bir işin, öngörülen hedefe aksamaksızın ulaşması için gerekli görülen ilişkiler ağının kurulması, düzen sağlam...

Kooperatif nedir ne demektir? Anlamı

Kooperatif Meslek, sanat ya da geçimlerine ilişkin gereksinme ve eylemlerini karşılıklı yardım ve kefaletle sağlamak ve yapmak amacıy...

Konveyör nedir ne demektir? Anlamı

Konveyör Daha çok fabrika ve şantiyelerde kullanılan, yapıya yerleştirilen bir ray ve bunun üzerinde eşit aralıklarla ilerleyen küçük ...

Konversiyon nedir ne demektir? Anlamı

Konversiyon (iktisat) devlet borçlarının ödeme koşullarında, özellikle faiz oranlarında yapılan değişiklik, borç değiştirme. Borç hafifleti...

Konvektör nedir ne demektir? Anlamı

Konvektör Konvektör, bir akışkandan ısıyı her yana eşit olarak yaymaya yarayan, bir ya da birkaç yatay sıra durumunda yerleştirilmiş v...

Konveksiyon nedir ne demektir? Anlamı

Yerden ısınarak yükselen konveksiyon akımın hızlandırılmış termal görüntüsü Sıvı ve gaz halde bulunan akışkan maddeler, ısıtıldıklar...

Konvansiyonel nedir? Konvansiyonel silah ne demektir? Anlamları

Konvansiyonel silah Patriot Hava Savunma Füzesi Bildik, alışılmış. Konvansiyonel enerji kaynakları genel enerji üretim ve tüketimind...

Konvansiyon nedir ne demektir? Anlamı

Konvansiyon (tarih) Fransız devriminde cumhuriyeti kuran, 16. Louis'in ölüme mahkumiyetini onaylayan, kralcıları ezen, Fransa'ya ka...

Konut nedir? Toplu konut ne demektir? Anlamı

Bir toplu konut projesi İnsanlar tarafından "mesai saatleri dışında" barınma ve yaşama mekanı olarak kullanılan yapıya (müst...

Kontur nedir ne demektir? Anlamı

Kontur resim çalışması Resimde biçimlerin, figürlerin, desenlerin kenarlarını belirleyen çevre çizgisi. Tek bir renk tonu... Figürler...

Kontrplak nedir ne demektir? Anlamı

Çeşitli kalınlıklarda kontrplak tabakaları Kontrplak, elyafları veya lifleri (deseni) birbirine dik açıyla gelecek biçimde en az üç a...

Konvertibilite nedir? Konvertibl ne demektir? Anlamı

TL Dolar değişim Konvertibilite (iktisat) bir ülke parasının altınla, gümüşle ya da yabancı paralarla değiştirilebilirliği. Ulusal ...

Kontrpiye nedir ne demektir? Anlamı

Kontrpiye, (spor) bir oyuncunun karşı taraf oyuncusunu yanıltıcı hareketi. Fransızcada "ters (contre) ayak (pied)" anlamında ol...

Kontrol kalemi nedir ne demektir? Anlamı

Kontrol kalemi Kontrol kalemi, herhangi bir elektrik devresinin açık ya da kapalı olduğunu (teldeki elektrik varlığını ya da yokluğunu...

Konvoy nedir ne demektir? Anlamı

Düğün gelin alma konvoyu Aynı yere arka arkaya dizilmiş bir şekilde giden yolcu ya da çok sayıda araçtan oluşan taşıt kafilesi. Gelin...

Kontrbas nedir ne demektir? Anlamı

Kontrbas Keman ailesinden olan çalgıların en irisi ve en kalın seslisi. 4 telli ve 5 telli olmak üzere iki türü bulunur. 5 telli olan ...

Kontrpuan nedir ne demektir? Anlamı

Kontrpuan, birçok ezgi çizgisinin üst üste getirilmesine dayanan ve notaya karşı nota ya da ezgiye karşı ezgi biçiminde süren, akorlara day...

Kontrat nedir ne demektir? Anlamı

Kira kontratı İki ya da daha fazla taraf arasında imzalanarak, bir işi yapmak veya geri durmak üzere yapılmış, taraflar için yasal yü...

Kontrast nedir? Kontrast oranı ne demektir? Anlamı

Kontrast (zıt) renkler Biçim ve özellikle de renkler arasındaki karşıtlıklar. Kontrast renkler. Aykırı, zıt renk. Karşıtlık, aykırı...

Kontra nedir? Kontra atak ne demektir? Anlamı

Kontra pedal bisiklet freni Karşıt, aksi, karşı. Marangozlukta, iki ahşap levha ya da parçanın, lif doğrultuları birbirine dik gelec...

Kontralto nedir? Kontralto ses ne demektir? Anlamı

Kadın seslerinin en kalını ve böyle sesi olan kadın sanatçı, alto da denir. Oratoryo ve sahne kontraltosu diye ikiye ayrılır. Bazı müzik a...

Konteyner nedir ne demektir? Anlamı

Yük konteyneri Konteyner, uluslararası standartlara sahip taşımacılık sistemi içinde verimli, güvenli ve hasarsız bir şekilde malzeme...

Kontenjan nedir ne demektir? Anlamı

Kontenjan Seçilerek oluşturulan herhangi bir grubun ya da topluluğun oluşturulmasında ölçü alınan sayı. Öğrenci kontenjanı. Kontenjan...

Kontaktör nedir ne demektir? Kısaca ne işe yarar?

Kontaktör (sol üst) Kontaktör, bir elektrik güç devresini tekrar tekrar kapatıp açmak için kullanılan ve elektrikle kontrol edilen bir...

Kontak nedir ne demektir? Anlamı

Otomobil kontak anahtarı Karşıt elektrik yüklü iki maddenin ya da bir faz ve bir nötr telin birbirine dokunması, temas. Elektrik kont...

Kont nedir? Kontes ne demektir? Anlamları

Kont ve kontes Courtils Batıda özellikle orta çağda, hükümdarların maiyet ve hizmetindeki erkeklere verilen soyluluk unvanı. Roma İm...

Konşimento nedir ne demektir? Anlamı

Konşimento, taşınması için gemiye teslim edilen bir mala karşılık olarak mal sahibinin isteği üzerine düzenlenen evrak, alındı. Deniz yolu...

Konsül nedir ne demektir? Anlamı

(tarih) Eski Roma'da en üst düzey aynı yetkilere sahip iki yöneticiyi ifade eder. Bir yıllığına çift konsül seçme sistemi Roma'ya ...

Konstrüktif nedir ne demektir? Anlamı

Konstrüktif, yapısal, yapıcı, inşacı anlamlarında kullanılan sözcüktür. Örnek cümleler: Sanatkar yalnız konstrüktif alanda değil, dekoratif ...

Konstrüksiyon nedir ne demektir? Anlamı

Çelik konstrüksiyon Yapı. Yapıda kullanılan malzeme türü. Çelik konstrüksiyon. Birden fazla parçanın bir araya getirilip birleştiri...