kontrast :

Kontrast nedir? Kontrast oranı ne demektir? Anlamı

Bir renk çemberindeki karşılıklı kontrast veya zıt renkler
Kontrast (zıt) renkler
  1. Biçim ve özellikle de renkler arasındaki karşıtlıklar. Kontrast renkler.
  2. Aykırı, zıt renk.
  3. Karşıtlık, aykırılık, zıtlık.


  • Kontrast oranı: Belirli bir anda ölçülen bir görüntünün en parlak ve en koyu kısımları arasındaki farktır. Genellikle, daha yüksek kontrast oranı, daha gerçekçi görüntü anlamına gelir.
  • Kontrastlık: (sinema, TV) Bir sahnenin doğadaki, filmdeki, perde ya da ekrandaki aydınlık ve karanlık bölümleri arasındaki başkalık ya da ilişki, sertlik oranı.