Metropol nedir ne demektir? Anlamı

İstanbul Türkiye'nin metropol kentidir. Bir ülkenin en gelişmiş, en eski ve en önemli şehri, ana kent. Ama ailem, evim, malım mül...

Metro nedir ne demektir? Anlamı

Metro Metro, büyük şehirlerde yolcu taşımak için düzenlenmiş, semtler arasında işleyen, elektrik ile çalışan, zaman zaman yer üstünden...

Metrik nedir? Metrik sistem ne demektir? Anlamı

Metrik cıvata Metreyle ya da metreyi temel alan ölçülerle ilgili. (teknik) Cıvata, vida, somun gibi ürünlerin diş açısı. Alman ve F...

Metreküp nedir? m³ ne demektir? Metreküp nasıl hesaplanır?

Metreküp - 1 m 3 'lük hacim Metreküp (matematik) tüm kenarları 1 metreye uzunluğunda olan bir küpün hacmine eşit hacim ölçüsü bir...

Metrekare nedir? m² ne demektir nasıl hesaplanır?

Metrekare - 1 m 2 'lik alan Metrekare (matematik) kenarları birer metre uzunluğunda olan bir karenin alanına eşit yüzey ölçüsü bi...
3 Yorum

Metre nedir ne demektir? Anlamı

Şerit metre Uzunluk ölçme aleti. Metre bir uzunluk birimidir. 1 metre, ışığın boşlukta 1/299.792.458 saniyede aldığı yol olarak tanı...

Metrdotel nedir ne demektir? Anlamı

Büyük otel ve restoranlarda, garsonları ve yemek hizmetine bakanları yöneten, servis, müşteri karşılama, yer gösterme gibi işlerden bi...

Metraj nedir? Uzun ve Kısa metraj ne demektir? Anlamları

Kısa metraj Bir nesnenin metre olarak uzunluğu. Metre ile ölçme. Uzun metraj: (sinema) Tam uzunluktaki filmleri tanımlamakta k...

Metodoloji nedir ne demektir? Kısaca Anlamı

Metodoloji, metotların temellendirilmesi, metotların karşılaştırılması, eşleştirilmesi, değerlendirmesi, geliştirilmesi ve yeni metotlar ara...

Metot nedir ne demektir? Anlamı

Yöntem. Hangi problemde hangi metot gerekir? Her problemin çözümünün kendine has metotları vardır. Eğer bu metotlar karıştırılacak olursa p...
1 Yorum

Metil alkol (metanol) nedir ne demektir? Anlamı

Metanol, metil alkol Metanol ya da metil alkol, odunun damıtılması (havasız ortamda yüksek ısı verilmesi) ile elde edilen renksiz, zeh...

Metin nedir? Metin olmak ne demektir? Anlamı

Bir yazıyı biçim, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan kelimelerin bütünü. Metni okuduğunuzda metinde geçen ayrıntı ve tasvirler m...

Methiye nedir ne demektir? Örnek ve Kısaca Anlamı

Övgü. Methiye, edebiyatta bir kimseyi veya bir şeyi övmek için yazılmış şiirlerdir. Genellikle padişahları, sadrazamları, devlet ileri gel...

Methetmek nedir ne demektir? Anlamı

Övmek; birinin veya bir şeyin iyiliklerini, üstünlüklerini söyleyerek değerini yüceltmek. Naat, Peygamberimizi (sav) övmek, methetmek, onun ...

Methal nedir? Methaldar ne demektir? Anlamı

Bir yapının giriş yeri. Kitabın giriş bölümü. (müzik) Türk müziğinde peşrevin yerine geçen ve fasıl başlarında çalınmak üzere bestelenen...

Metfun nedir ne demektir? Anlamı

Toprağa gömülmüş, defnedilmiş (ölmüş kimse). Hz. Musa aleyhisselam'ın Hz. Hızır aleyhisselam'ı aradığı seyahatte yanında bulunan Hz...

Meteoroloji nedir ne demektir? Kısaca Anlamı

Türkiye için haritalı meteoroloji raporu Meteoroloji, atmosfer içinde meydana gelen tüm olayları inceleyen ve bu olaylar arasındaki il...

Meteor nedir ne demektir? Anlamı

Meteor (gök taşı) Uzay boşluğunda serbest bir şekilde hareket ederken dünyanın yer çekimine kapılarak düşen maddelere (genellikle taş...

Metanet nedir? Metanetli olmak ne demektir? Kısaca anlamı

Metin olma, dayanma, dayanıklılık. Başlarına gelen olumsuzluklara rağmen depresyona girmemeyi başaranlar, "metanet sahibi" kabul e...

Metan nedir ne demektir? Metan Gazı

Suyla birlikte çıktıktan sonra serbest kalıp yanan metan gazı Metan (kimya) doymuş karbonlu maddelerden çıkan, havada sarı bir alevl...

Metalürji nedir ne demektir? Anlamı

Metalürji Metalürji (kimya) madenleri cevherlerinden ayırarak saf olarak elde eden ve bunların işleme yöntem ve tekniklerinin tümünü...

Metal nedir ne demektir? Anlamı

Metal (çelik) çubuklar Çok yüksek elektrik ve ısı iletkenliğine sahip, kendisine özgü parlaklığı olan sert ve katı maddeler. Demir, a...

Metafizik nedir ne demektir? Kısaca Anlamı

Metafizik Fizik bilimlerinin ötesinde olan, fizik ve bilim ile açıklanamayan ve sınırlarını aşan, fizik ötesi. Akılla ve mantıkla al...

Metabolizma nedir ne demektir? Kısaca Anlamı

İnsan metabolizması Canlıda yaşamın sürdürülmesi sırasında gerçekleşen tüm kimyasal tepkime ve işlemlerdir. Metabolizma (biyoloji) ...

Metabolit nedir ne demektir? Anlamı

Metabolit (biyoloji) kimyasal organik bir maddenin, örneğin bir yiyecek maddesinin, hücre, doku, organ ya da kan içinde değişikliğe uğrama...

Meta nedir ne demektir? Anlamı

Mal, ticaret malı. Piyasada satılmak için üretilmiş ürün ve hizmetlere genel olarak meta denilir. (iktisat) Değişime girmek üzere üretile...

Meşrutiyet nedir ne demektir? Kısaca Anlamı

Bir hükümdarın başkanlığı altında bulunan bir yürütme organına karşılık, seçilmiş bir parlamentonun yasama yetkisini kullandığı ve kuramsal ...

Meşruta nedir ne demektir? Anlamı

Satılmamak koşuluyla bir kimseye ya da bir kuruluşa verilmiş taşınmaz mal ya da mülk. Cami meşrutası, imamların kalması için yapılmış ve gen...

Meşruhat nedir ne demektir? Anlamı

Bir maddenin açıklanması için yazılanlar, açıklamalar. Açıklamalar ve izahlar. Tebliğ kağıdına "zatına tebliğ yapılmıştır" şekli...

Meşrubat nedir ne demektir? Anlamı

İçecekler. Meşrubat, genellikle soğuk tüketilen alkolsüz içeceklerdir. Soda, maden suyu, kola, gazoz gibi gazlı içecekler, meyve suyu ...

Meşru nedir? Meşru müdafaa ne demektir? Anlamı

Meşru, yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu, yasal, gayrimeşru karşıtı. İslam, meşru bir hedefe daima meşru vasıta ve yolları gi...

Meşrep nedir ne demektir? Anlamı

Yaradılış, huy, karakter, mizaç. Kahveye her cins ve meşrepten insan geliyor. (İlgili cümle kaynağı: A. H. Tanpınar) Yaşama ve davranış bi...

Meşk nedir ne demektir? Anlamı

Bir öğretmenin, aynısını yazmaları için öğrencilerine verdiği yazı örneği. Yazı ya da müzikte alışmak ve öğrenmek için yapılan çalışma, el...

Meşin nedir ne demektir? Anlamı

Meşin İşlenmiş koyun derisi Bu deriden yapılan. Ayakkabı astarı yapımında, ciltçilikte, saraçlık işlerinde kullanılan, bitkisel sep...

Meşihat nedir ne demektir? Anlamı

Şeyhülislamın görev ve makamı. Osmanlı Devleti zamanında şeyhülislam dini konularda en yüksek yetkiye sahip devlet görevlisiydi. Günümüzde b...

Meşhut nedir? Meşhud ne demektir? Anlamları

Görülen, gözle görülmüş, şahit olunmuş, müşahede edilmiş. Saçlar ve sakal gerçi ağarmış idi amma bir nura bürünmüş gibi meşhud idi (İlgili c...

Meşgale nedir ne demektir? Anlamı

Uğraşılan şey, iş güç, uğraş. Evimde üç gün dinlendikten sonra, bir meşgale bulmak ve tanıdıklarımı görmek üzere çarşıya gittim. Görünürde...