Metropol nedir ne demektir? Anlamı

İstanbul Türkiye'nin metropol kentidir. Bir ülkenin en gelişmiş, en eski ve en önemli şehri, ana kent: Ama ailem, evim, malım mül...

Metro nedir ne demektir? Anlamı

Metro Metro, büyük şehirlerde yolcu taşımak için düzenlenmiş, semtler arasında işleyen, elektrik ile çalışan, zaman zaman yer üstünden...

Metre nedir ne demektir? Anlamı

Şerit metre Uzunluk ölçme aleti. Metre bir uzunluk birimidir. 1 metre, ışığın boşlukta 1/299.792.458 saniyede aldığı yol olarak tanı...

Metrdotel nedir ne demektir? Anlamı

Büyük otel ve restoranlarda, garsonları ve yemek hizmetine bakanları yöneten, servis, müşteri karşılama, yer gösterme gibi işlerden bi...

Metot nedir ne demektir? Anlamı

Yöntem: Hangi problemde hangi metot gerekir? Her problemin çözümünün kendine has metotları vardır. Eğer bu metotlar karıştırılacak olursa p...
1 soru/yorum

Methetmek nedir ne demektir? Anlamı

Övmek; birinin veya bir şeyin iyiliklerini, üstünlüklerini söyleyerek değerini yüceltmek: Naat, Peygamberimizi (sav) övmek, methetmek, onun ...

Metfun nedir ne demektir? Anlamı

Toprağa gömülmüş, defnedilmiş (ölmüş kimse): Hz. Musa aleyhisselam'ın Hz. Hızır aleyhisselam'ı aradığı seyahatte yanında bulunan Hz...

Meteor nedir ne demektir? Anlamı

Meteor (gök taşı) Uzay boşluğunda serbest bir şekilde hareket ederken dünyanın yer çekimine kapılarak düşen maddelere (genellikle taş...

Metan nedir ne demektir? Metan Gazı

Suyla birlikte çıktıktan sonra serbest kalıp yanan metan gazı Metan (kimya) doymuş karbonlu maddelerden çıkan, havada sarı bir alevle...

Metal nedir ne demektir? Anlamı

Metal (çelik) çubuklar Çok yüksek elektrik ve ısı iletkenliğine sahip, kendisine özgü parlaklığı olan sert ve katı maddeler. Demir, a...

Metabolit nedir ne demektir? Anlamı

Metabolit (biyoloji) kimyasal organik bir maddenin, örneğin bir yiyecek maddesinin, hücre, doku, organ ya da kan içinde değişikliğe uğrama...

Meta nedir ne demektir? Anlamı

Mal, ticaret malı: Piyasada satılmak için üretilmiş ürün ve hizmetlere genel olarak meta denilir. (iktisat) Değişime girmek üzere üretile...

Meşruta nedir ne demektir? Anlamı

Satılmamak koşuluyla bir kimseye ya da bir kuruluşa verilmiş taşınmaz mal ya da mülk: Vakfiye emlakini meşruta olarak tescil ettirmiş böylec...

Meşruhat nedir ne demektir? Anlamı

Bir maddenin açıklanması için yazılanlar, açıklamalar, şerhler: Fakat Mustafa Kemal Paşa'nın isminin yanında "Cumhuriyetçidir"...

Meşrubat nedir ne demektir? Anlamı

İçecekler. Meşrubat, genellikle soğuk tüketilen alkolsüz içeceklerdir. Soda, maden suyu, kola, gazoz gibi gazlı içecekler, meyve suyu ...

Meşrep nedir ne demektir? Anlamı

Yaradılış, huy, karakter, mizaç: Kahveye her cins ve meşrepten insan geliyor. (İlgili cümle kaynağı: A. H. Tanpınar) Yaşama ve davranış bi...

Meşk nedir ne demektir? Anlamı

Bir öğretmenin, aynısını yazmaları için öğrencilerine verdiği yazı örneği. Yazı ya da müzikte alışmak ve öğrenmek için yapılan çalışma, el...

Meşin nedir ne demektir? Anlamı

Meşin İşlenmiş koyun derisi Bu deriden yapılan. Ayakkabı astarı yapımında, ciltçilikte, saraçlık işlerinde kullanılan, bitkisel sep...

Meşihat nedir ne demektir? Anlamı

Bir tekkede veya dergâhta şeyh olma durumu, şeyhlik, mürşitlik. Şeyh Ali Efendi'nin vefatından sonra tekkenin meşihati Kâdiriyye tarikat...

Meşgale nedir ne demektir? Anlamı

Uğraşılan şey, iş güç, uğraş: Evimde üç gün dinlendikten sonra, bir meşgale bulmak ve tanıdıklarımı görmek üzere çarşıya gittim. Görünürde...