Meşrutiyet nedir ne demektir? Kısaca Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir hükümdarın başkanlığı altında bulunan bir yürütme organına karşılık, seçilmiş bir parlamentonun yasama yetkisini kullandığı ve kuramsal olarak kuvvetler ayrılığı sistemine dayanan yönetim biçimi. Kısaca Meşrutiyet, hükümdarın yetkilerinin anayasa ve halk oyuyla seçilen meclis tarafından kısıtlandığı yönetim biçimine denir.


  • Meşrutiyet devri: (tarih) Osmanlı İmparatorluğunda bir anayasayla birlikte meşrutiyet yönetiminin ilan edildiği 23 Aralık 1876 tarihinden Mondros Ateşkes sözleşmesinin yapıldığı 30 Ekim 1910 gününe kadar geçen döneme verilen ad.
( 0 soru/yorum )