meşruta:

Meşruta nedir ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
  1. Satılmamak koşuluyla bir kimseye ya da bir kuruluşa verilmiş taşınmaz mal ya da mülk. Vakfiye emlakini meşruta olarak tescil ettirmiş böylece satılmasını önlemiştir. (A. N. Sinaplı)
  2. Camii görevlileri, hastane, imaret gibi yerlerde çalışanların kalmaları için buralara yakın bir yerde tahsis edilen konut. Cami meşrutası da olur ve aynı anlama gelir; yani o evde imam ve ailesi, mescit veya camide imamlık vazifesini gördükçe oturabilir. (İlgili cümle kaynağı: A. Gölpınarlı)