Meşruta nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Satılmamak koşuluyla bir kimseye ya da bir kuruluşa verilmiş taşınmaz mal ya da mülk: Vakfiye emlakini meşruta olarak tescil ettirmiş böylece satılmasını önlemiştir. (A. N. Sinaplı)
  2. Camii görevlileri, hastane, imaret gibi yerlerde çalışanların kalmaları için buralara yakın bir yerde tahsis edilen konut: Cami meşrutası da olur ve aynı anlama gelir; yani o evde imam ve ailesi, mescit veya camide imamlık vazifesini gördükçe oturabilir. (İlgili cümle kaynağı: A. Gölpınarlı)
( 0 soru/yorum )