Meşruta nedir ne demektir? Anlamı

Satılmamak koşuluyla bir kimseye ya da bir kuruluşa verilmiş taşınmaz mal ya da mülk.
Cami meşrutası, imamların kalması için yapılmış ve genellikle cami içinde ya da çevresinde bulunan evlerdir.